Boong di động (Removable deck) là boong tàu cọ thể tháo ra và cất đi nơi khác. Loại boong này thường thấy ở một số tàu chở ô-tô trước đây, được tháo ra khi tàu chở hàng rời (in bulk). Tàu chở ô-tô ngày nay thường sử dụng loại boong có thể gấp lại (không cần phải tháo ra) khi tàu muốn chở loại hàng khác.