1. Dân quân tự vệ có hành vi vi phạm thì bị xử lý theo các hình thức kỷ luật nào?

Dựa theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 75/2020/TT-BQP về việc quy định hình thức kỷ luật, chúng ta có thể thấy rằng hình thức kỷ luật trong Dân quân tự vệ được xác định như sau:

1. Về các chiến sĩ Dân quân tự vệ, họ sẽ phải đối mặt với một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Tước danh hiệu Dân quân tự vệ.

2. Đối với các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ, họ cũng sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Giáng chức.

d) Cách chức.

đ) Tước danh hiệu Dân quân tự vệ.

Dây là những hình thức kỷ luật mà Dân quân tự vệ phải tuân theo, và phụ thuộc vào mức độ vi phạm, họ sẽ bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức kỷ luật tương ứng. Điều này đảm bảo rằng các thành viên của Dân quân tự vệ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định và đảm bảo trật tự và kỷ luật trong tổ chức này.

 

2. Những tình tiết nào là tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng khi xử lý kỷ luật Dân quân tự vệ?

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 75/2020/TT-BQP, các tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng khi xử lý kỷ luật trong Dân quân tự vệ được xác định như sau:

Tình tiết giảm nhẹ:

 • Người vi phạm kỷ luật đã thực hiện các hành vi như ngăn chặn hoặc giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại.
 • Người vi phạm kỷ luật đã tự nguyện khai báo, thể hiện lòng thành, hối lỗi chân thành, và tích cực hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý vi phạm kỷ luật.
 • Vi phạm kỷ luật xảy ra do sự ép buộc hoặc lệ thuộc về yếu tố vật chất hoặc tinh thần.
 • Tình tiết tăng nặng:
 • Người vi phạm kỷ luật lặp lại vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 • Ép buộc người bị lệ thuộc về mình, bất kể về mặt vật chất hay tinh thần.
 • Lợi dụng chức vụ và quyền hạn để vi phạm kỷ luật.
 • Tiếp tục vi phạm kỷ luật sau khi có yêu cầu từ người có thẩm quyền chấm dứt hành vi vi phạm.
 • Sau khi vi phạm kỷ luật, có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm kỷ luật.

Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình xử lý kỷ luật trong Dân quân tự vệ sẽ công bằng và căn cứ vào từng tình tiết cụ thể của vi phạm.

 

3. Dân quân tự vệ chưa xem xét kỷ luật và miễn trách nhiệm kỷ luật trong các trường hợp nào?

Tại Điều 5 của Thông tư 75/2020/TT-BQP, quy định về những trường hợp chưa xem xét kỷ luật và miễn trách nhiệm kỷ luật như sau:

Những trường hợp chưa xem xét kỷ luật:

 1. Trong thời gian nghỉ việc được cấp có thẩm quyền quyết định.
 2. Trong thời gian điều trị và có xác nhận từ quân y hoặc cơ sở y tế.
 3. Đang trong thời gian chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

Những trường hợp miễn trách nhiệm kỷ luật:

 1. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi vi phạm.
 2. Thực hiện phòng vệ chính đáng trong tình thế cấp thiết và do điều kiện bất khả kháng.
 3. Tuân thủ mệnh lệnh của người chỉ huy cấp trên hoặc thực hiện nhiệm vụ do người có thẩm quyền phân công theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Dân quân tự vệ sẽ không xem xét kỷ luật hoặc sẽ miễn trách nhiệm kỷ luật trong các tình huống sau đây:

Trường hợp chưa xem xét kỷ luật:

 • Khi đang trong thời gian nghỉ việc và có quyết định từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Khi đang trong thời gian điều trị và có xác nhận từ quân y hoặc cơ sở y tế.
 • Khi đang trong thời gian chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, truy tố, hoặc xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp miễn trách nhiệm kỷ luật:

 • Khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi vi phạm.
 • Khi thực hiện phòng vệ chính đáng trong tình thế cấp thiết và do điều kiện bất khả kháng.
 • Khi tuân thủ mệnh lệnh của người chỉ huy cấp trên hoặc thực hiện nhiệm vụ do người có thẩm quyền phân công theo quy định của pháp luật.

 

4. Xử lý kỷ luật Dân quân tự vệ theo các nguyên tắc nào?

Căn cứ vào Điều 3 của Thông tư 75/2020/TT-BQP, quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật trong Dân quân tự vệ được mô tả như sau:

 1. Sự lãnh đạo và chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã: Dân quân tự vệ thực hiện dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền cấp xã. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, và người chỉ huy trực tiếp của đơn vị Dân quân tự vệ, cơ quan quân sự địa phương các cấp, và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.
 2. Tuân thủ quy trình: Xử lý kỷ luật phải tuân thủ quy trình đúng quy định, thực hiện kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, nghiêm minh, và đúng thẩm quyền.
 3. Giới hạn một hình thức kỷ luật cho mỗi hành vi vi phạm: Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật.
 4. Xem xét từng hành vi vi phạm: Nếu trong cùng một lần vi phạm kỷ luật, người vi phạm thực hiện nhiều hành vi vi phạm khác nhau, cần xem xét, kết luận, và làm rõ mức độ vi phạm cùng với hình thức kỷ luật tương ứng cho từng hành vi vi phạm. Tuy nhiên, hình thức kỷ luật phải tuân theo hình thức kỷ luật chung của hành vi vi phạm có mức xử lý kỷ luật cao nhất và không được vượt quá hình thức kỷ luật của hành vi vi phạm có mức xử lý kỷ luật cao nhất.
 5. Trường hợp xử lý nhiều hình thức kỷ luật: Trong trường hợp cần xử lý nhiều hình thức kỷ luật, quyết định được đưa ra bởi cấp có thẩm quyền.
 6. Mục tiêu giáo dục và nâng cao chất lượng tổng hợp: Quá trình xử lý kỷ luật cần bảo đảm tính giáo dục và góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân tự vệ.

 

5. Ý nghĩa của Các hình thức kỷ luật đối với Dân quân tự vệ theo quy định trên

Các quy định trong Điều 5 của Thông tư 75/2020/TT-BQP về việc xem xét kỷ luật và miễn trách nhiệm kỷ luật trong Dân quân tự vệ mang ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm trong tổ chức này. Dưới đây là ý nghĩa của các quy định này:

 • Bảo vệ quyền và lợi ích của thành viên Dân quân tự vệ: Các quy định về việc chưa xem xét kỷ luật trong những trường hợp như thời gian nghỉ việc hoặc thời gian chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo quyền lợi và tính công bằng cho thành viên Dân quân tự vệ.
 • Khuyến khích người vi phạm hành vi tự nguyện khắc phục vi phạm: Những trường hợp tình tiết giảm nhẹ như người vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại cung cấp cơ hội cho họ để sửa chữa và học từ sai lầm của mình.
 • Đảm bảo tính minh bạch và đúng quy trình: Các quy định về quy trình xử lý kỷ luật bảo đảm tính minh bạch, công bằng, và đúng quy trình, ngăn chặn các trường hợp thiếu minh bạch hoặc độc đoán trong quá trình xử lý kỷ luật.
 • Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân tự vệ: Bảo đảm rằng quá trình xử lý kỷ luật không chỉ là sự trừng phạt mà còn hướng đến giáo dục, nâng cao kiến thức và đạo đức của các thành viên Dân quân tự vệ, từ đó cải thiện chất lượng tổng hợp và hiệu suất của tổ chức.

Công ty Luật Minh Khuê luôn lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng bằng cách cung cấp thông tin và tư vấn pháp lý chất lượng. Chúng tôi hi vọng có thể đồng hành cùng quý khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý mà quý khách có thể đối diện. Nếu quý khách hàng đang gặp bất kỳ thách thức nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý hoặc cần sự giải đáp cho những câu hỏi phức tạp, hãy không ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và đồng hành với quý khách hàng. Để tiện lợi và nhanh chóng, quý khách hàng có thể sử dụng Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến thông qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia pháp lý của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Ngoài ra, nếu quý khách hàng muốn gửi yêu cầu hoặc câu hỏi cụ thể, quý khách có thể liên hệ qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp để giúp quý khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý một cách hiệu quả. Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của quý khách hàng!