1. Thông điệp dữ liệu được hiểu là như thế nào?

Căn cứ vào Luật Giao dịch Điện tử năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, thông điệp dữ liệu được xác định là thông tin được tạo ra, truyền đi, nhận được, và lưu trữ bằng cách sử dụng các phương tiện điện tử. Điều này bao gồm các dạng thông điệp dữ liệu như văn bản điện tử, tài liệu điện tử, chứng thư điện tử, chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax, và các hình thức trao đổi dữ liệu điện tử khác, theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, thông điệp dữ liệu có thể xuất hiện dưới dạng văn bản điện tử, là bản ghi bằng các ký tự, số hoặc các ký hiệu khác được tạo ra, truyền đi và nhận được bằng các phương tiện điện tử. Tài liệu điện tử là các thông tin, hình ảnh, âm thanh, hoặc các dạng khác của dữ liệu được tạo ra, truyền đi và nhận được bằng phương tiện điện tử. Chứng thư điện tử là các loại thông điệp điện tử được sử dụng để xác nhận và chứng thực sự thật của thông tin hoặc dữ liệu. Chứng từ điện tử là các bản ghi điện tử được tạo ra, truyền đi và nhận được trong quá trình giao dịch hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi thành dạng điện tử.

Hợp đồng điện tử là các thỏa thuận, cam kết hoặc điều khoản được thể hiện bằng thông điệp dữ liệu và được chấp nhận bằng các phương tiện điện tử. Thư điện tử, điện tín, điện báo và fax là các phương tiện truyền tin điện tử được sử dụng để gửi và nhận thông điệp dữ liệu trong thực tế hàng ngày. Cuối cùng, thông điệp dữ liệu cũng bao gồm các hình thức trao đổi dữ liệu điện tử khác theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho sự linh hoạt và sự tiện lợi trong quá trình giao dịch và trao đổi thông tin.

Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức văn bản điện tử, tài liệu điện tử, chứng thư điện tử, chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và hình thức trao đổi dữ liệu điện tử khác theo quy định của pháp luật. 

 

2. Giá trị pháp lý của đông điệp dữ liệu được quy định ra sao?

Việc xác định giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu là một phần quan trọng của Luật Giao dịch Điện tử năm 2023, với sự chỉ đạo cụ thể được quy định trong Điều 8 của luật. Theo quy định này, thông tin trong thông điệp dữ liệu không thể bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì nó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với việc chứng minh và bảo vệ quyền và nghĩa vụ trong các giao dịch điện tử. Điều 9, 10 và 11 của Luật Giao dịch Điện tử năm 2023 tiếp tục cung cấp các quy định cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu:

- Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản: Trong một số trường hợp, pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản. Tuy nhiên, theo quy định này, thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu nếu thông tin trong đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu. Ngoài ra, nếu pháp luật yêu cầu văn bản phải được công chứng hoặc chứng thực, thông điệp dữ liệu cũng được coi là đáp ứng yêu cầu nếu được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc : Trong trường hợp thông điệp dữ liệu được coi là bản gốc, điều quan trọng là thông tin trong đó phải được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh. Điều này đảm bảo rằng thông tin không bị thay đổi trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị.

- Thông điệp dữ liệu có giá trị dùng làm chứng cứ: Luật Giao dịch Điện tử năm 2023 cũng xác định rõ cách sử dụng thông điệp dữ liệu làm chứng cứ, tuân theo quy định của luật và các quy định về tố tụng. Điều này góp phần tạo ra một cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông điệp dữ liệu trong các vụ án và tranh chấp pháp lý, căn cứ vào độ tin cậy của các phương tiện và thủ tục liên quan đến việc khởi tạo, gửi, nhận hoặc lưu trữ thông điệp dữ liệu.

Như vậy, những quy định này cung cấp một cơ sở pháp lý vững chắc cho việc sử dụng thông điệp dữ liệu trong các giao dịch và tranh chấp pháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển và chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế số.

 

3. Quy định về hình thức lưu trữu thông điệp dữ liệu hiện nay

Theo quy định trong Điều 13 của Luật Giao dịch Điện tử năm 2023, khi pháp luật yêu cầu văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin phải được lưu trữ, các loại tài liệu này có thể được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu, nhưng phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin.

Điều này đặt ra một cơ sở pháp lý cho việc sử dụng hình thức lưu trữ hiện đại và linh hoạt hơn trong các giao dịch và quản lý hồ sơ. Đầu tiên, thông điệp dữ liệu cần phải có khả năng truy cập và sử dụng để tham chiếu. Điều này đảm bảo rằng thông tin có thể được truy cập một cách dễ dàng và được sử dụng một cách hiệu quả để xác định, kiểm tra và xác nhận các chi tiết và thông tin cần thiết trong giao dịch hoặc quản lý hồ sơ.

Tiếp theo, thông tin trong thông điệp dữ liệu cần được lưu trữ dưới dạng ban đầu hoặc dưới dạng cho phép thể hiện chính xác thông tin đó. Điều này bảo đảm tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu, tránh tình trạng thông tin bị biến đổi hoặc mất mát trong quá trình lưu trữ và sử dụng sau này. Việc lưu trữ thông điệp dữ liệu dưới dạng ban đầu hoặc dưới dạng cho phép thể hiện chính xác thông tin đó là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu. Bằng cách này, ta có thể đảm bảo rằng thông tin được lưu trữ không chỉ chính xác mà còn không bị biến đổi hoặc mất mát trong quá trình lưu trữ và sử dụng sau này.

Trước tiên, việc lưu trữ dữ liệu dưới dạng ban đầu đảm bảo tính chính xác và pháp lý của thông tin. Dữ liệu được lưu trữ theo dạng ban đầu có nghĩa là chúng được giữ nguyên vẹn từ khi được tạo ra và không trải qua bất kỳ sự biến đổi nào trong quá trình lưu trữ. Điều này đặt ra một tiêu chuẩn cao về tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu, giúp đảm bảo rằng thông tin được sử dụng sau này vẫn giữ được giá trị và hiệu lực pháp lý.

Ngoài ra, việc lưu trữ dữ liệu dưới dạng cho phép thể hiện chính xác thông tin cũng là một phương pháp quan trọng để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu. Điều này ám chỉ rằng dữ liệu có thể được lưu trữ dưới dạng khác nhưng vẫn giữ được tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin ban đầu. Việc này thường được thực hiện thông qua các phương tiện kỹ thuật số hoặc mã hóa dữ liệu, đảm bảo rằng thông tin vẫn được bảo tồn một cách an toàn và không bị biến đổi mà không được phép.

Cuối cùng, thông điệp dữ liệu cần phải được lưu trữ theo cách thức cụ thể để có thể xác định nguồn gốc, người gửi, người nhận và thời gian gửi/nhận thông điệp dữ liệu. Điều này giúp bảo đảm tính xác thực và pháp lý của thông điệp dữ liệu, đồng thời cung cấp cơ sở cho việc kiểm tra và xác minh các thông tin quan trọng trong quá trình giao dịch hoặc kiểm soát hồ sơ.

Trừ khi có quy định khác từ pháp luật, các tổ chức và cá nhân có thể lựa chọn lưu trữ tài liệu dưới dạng văn bản giấy hoặc thông điệp dữ liệu, miễn là thông điệp dữ liệu đáp ứng đủ các yêu cầu được nêu trên. Việc này tạo điều kiện cho sự linh hoạt và lựa chọn đa dạng trong việc quản lý và lưu trữ thông tin.

Việc lưu trữ thông điệp dữ liệu cũng cần tuân thủ nội dung và thời hạn lưu trữ được quy định trong pháp luật về lưu trữ và các quy định khác có liên quan. Điều này đảm bảo tính chính xác và pháp lý của dữ liệu trong suốt quá trình lưu trữ và sử dụng sau này, đồng thời đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quản lý thông tin.

 

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể

Ngoài ra các bạn còn có thể theo dõi thêm bài viết sau đây:Chứng từ kế toán, hóa đơn phải lưu trữ trong thời gian bao lâu?