1. Đấu thầu và chi phí trong đấu thầu là gì?

Đấu thầu hiện là một thuật ngữ khá quen thuộc trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh giữa các chủ thể, cá nhân, các doanh nghiệp lớn nhỏ. Đây được xem là hình thức cạnh tranh khá là tiến bộ và văn minh của nền kinh tế hiện nay nó thể hiện sự hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động cạnh tranh khá lớn, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thì đều lựa chọn đấu thầu như là một hình thức để lựa chọn cho mình những người bạn đồng hành phù hợp trong con đường kinh doanh phát triển.

Theo luật đấu thầu năm 2013 thì đấu thầu được hiểu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công ty. dự án đầu tư sử dụng trên cơn sở đảm bảo cạnh tranh, công bằng, văn minh hiệu quả kinh tế

Tóm lại thì đấu thầu là quá trình bên mời thầu lựa chon nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu của mình.

Chi phí trong đấu thầu chính là các khoản cần phải chi trong hoạt động đấu thầu. Cụ thể thì nó được chi ra làm các chi phí trong lựa chọn nhà thầu và các chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư. Bên mời thầu và bên tham gia đấu thầu đều phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định để tìm cho mình được những nhà thầu hoặc nhà đầu tư tốt nhất. Cụ thể các khoản chi phí trong đấu thầu được quy định bao gồm những gì thì chúng tôi sẽ cung cấp và giải đáp cho các bạn thông qua phần nội dung sau:

 

2. Các chi phí trong lựa chọn nhà thầu

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 điều 13 Luật đấu thầu năm 2013.

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu đây là chi phí mà bên tổ chực mời thầu họ phải bỏ ra để thực hiện đấu thầu để lựa chọn ra nhà thầu ưng ý và có thể đáp ứng được những yêu cầu và điều kiện mà bản thân nhà đầu tư họ mong muốn có được. 

Tại khoản 1 điều 13 luật đấu thầu năm 2013 có quy định về chi phí trong đấu thầu thì trong đó có quy định về chi phí trong lựa chọn nhà thầu thì bao gồm các khoản chi phí như là:

-Đầu tiên đó là chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ để xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 

- Thứ hai đó là chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm.

- Thứ ba đó là chi phí liên quan đến hồ sơ mời quan tâm , hồ sơ mời sơ tuyển và các hồ sơ này được bên mời thầu phát miễn phí cho các nhà thầu

- Thứ tư đó là hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán hoặc phát miễn phí cho nhà thầu. 

Căn cứ theo điều 9 Nghị định 63/2014/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì đã cụ thể hóa các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 

- Căn cứ theo quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng đối với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế.

- Đối với chi phí lập hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0.05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng. Chi phí thẩm định hò sơ được tính bằng 0.03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa sẽ là 30.000.000 đồng.

- Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là được tính bằng 0.1% gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Còn đối với chi phí thẩm định sẽ được tính bằng 0.05% gói thầ nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng

- Đối với chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì được tính bằng 0.05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng, chi phí đánh giá là 0.1% tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng

- Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp mà không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0.05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa sẽ là 50.000.000 đồng. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin có liên quan đến chi phí trong lựa chọn nhà thầu. Và các mức chi phí đã được liệt kê một cách cụ thể và đầy đủ. Các bạn có thể tham khảo thêm. 

 

3. Các chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 điều 13 luật đấu thầu năm 2013. 

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư là khoản chi phí mà bên tham gia đấu thầu họ phải bỏ ra để chuẩn bị cho hoạt động đấu thầu do bên mời thầu tổ chức. 

Về chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư thì được quy định trong khoản 2 điều 13 cụ thể các khoản chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm các khoản như:

- Đầu tiên là khoản chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sợ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

- Thứ hai là chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ vốn nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác và được xác định trong tổng mức đầu tư

- Chi phí thứ ba đó là  nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải trả chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư

- Cuối cung là hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán cho nhà đầu tư.

 

4. Chi phí trong đấu thầu qua mạng

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 điều 13 luật đấu thầu năm 2013.

Với sự phát triển của internet trong mọi lĩnh vực thì đấu thầu qua mạng được xem là một trong những lợi thể được áp dụng trong hoạt động đấu thầu. Đấu thầu qua mạng được hiểu là việc tận dụng những lợi thế sẵn có của internet để tổ chức đấu thầu. Các chủ mời thầu họ sẽ sử dụng những phương tiện internet để tạo dựng những website, những trang thương mại điện tử. Một mặt để mua bán, một mặt đấu thầu những công trình xây dựng hay bất cứ một dự án lớn nào cần tìm một nhà thầu tốt với giá phải chăng.

Chi phí thực hiện đấu thầu qua mạng bao gồm:

- Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phi khác

- Chi phí tham gia dự thầu, tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến hoạt động đấu thầu. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp về chi phí đấu thầu đã giúp ích cho bên mời thầu và bên dự thầu có thêm những kiến thức pháp lý bổ ích để thực hiện hoạt động đấu thầu một cách hợp pháp tuân thủ pháp luật và có thể bảo vệ được quyền và lợi ích của mình trong hoạt động đấu thầu. Đấu thầu là một hoạt động khó, những vấn đề pháp lý quanh vấn đề đấu thầu luôn luôn nhận được sự thắc mắc quan tâm từ phía các cá nhân, doanh nghiệp , tổ chức.

Nếu các bạn có thắc mắc gì liên quan đến hoạt động đấu thầu thì các bạn có thể tiển hành liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại tổng đài tư vấn pháp luật đấu thầu 19006162 để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của phía công ty chúng tôi.