1. Khái niệm đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ vào khoản 13 của Điều 3 trong Luật Đầu tư 2020, hoạt động đầu tư ra nước ngoài được định nghĩa cụ thể như sau:

Theo đó, hoạt động đầu tư ra nước ngoài là quá trình mà nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sau đó sử dụng lợi nhuận thu được từ vốn đầu tư này để thực hiện các hoạt động kinh doanh tại quốc gia đó. Đây là một hình thức đầu tư kinh doanh mang tính toàn cầu, mở rộng hoạt động của công ty hoặc người đầu tư ra ngoài biên giới để khai thác và phát triển các cơ hội kinh doanh mới.

 

2. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Theo Quy định 51 của Luật Đầu tư năm 2020, nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài được chi tiết hóa như sau:

 1. Nhà nước đề cao đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích khai thác, phát triển và mở rộng thị trường, tăng cường khả năng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, cũng như thu hút nguồn ngoại tệ, tiếp cận công nghệ hiện đại, và nâng cao năng lực quản trị, đồng thời bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 2. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư, các quy định liên quan khác của pháp luật, cũng như các quy định pháp luật của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là "nước tiếp nhận đầu tư") và các hiệp định quốc tế có liên quan. Họ cũng phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư của mình tại nước ngoài.

Ngoài ra, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng phải tuân thủ quy định của Điều 68 trong Nghị định 31/2021/NĐ-CP, được tổ chức như sau:

 • Doanh nghiệp phải thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
 • Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã phải thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.
 • Tổ chức tín dụng phải thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.
 • Hộ kinh doanh phải đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp).
 • Các tổ chức khác phải thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

3. Ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài

Theo quy định trong Điều 53 của Luật Đầu tư 2020, ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài được chi tiết hóa như sau:

 1. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư và các hiệp định quốc tế có liên quan.
 2. Ngành, nghề liên quan đến công nghệ hoặc sản phẩm bị cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật quản lý ngoại thương.
 3. Ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư.

Ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia và tuân thủ các quy định và cam kết quốc tế của Việt Nam. Quy định này nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư ra nước ngoài không vi phạm các quy định pháp luật cũng như không gây ảnh hưởng tiêu cực đến quốc gia đón nhận đầu tư.

 

4. Ngành, nghề đầu tư ra nước nước ngoài có điều kiện

Căn cứ vào khoản 1 của Điều 54 trong Luật Đầu tư 2020, ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện được định nghĩa cụ thể như sau:

 1. Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm các lĩnh vực sau:

a) Ngân hàng: Hoạt động liên quan đến hoạt động tài chính, thanh toán, và các dịch vụ ngân hàng khác.

b) Bảo hiểm: Hoạt động liên quan đến bảo hiểm và các dịch vụ liên quan.

c) Chứng khoán: Hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

d) Báo chí, phát thanh, truyền hình: Hoạt động liên quan đến xuất bản, truyền thông và dịch vụ truyền thông truyền thống hoặc trực tuyến.

đ) Kinh doanh bất động sản: Hoạt động liên quan đến mua bán, cho thuê, quản lý bất động sản và các dịch vụ liên quan.

Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện yêu cầu sự quan tâm đặc biệt và tuân thủ quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và bảo vệ lợi ích quốc gia. Các điều kiện này nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, công nghệ, tài chính, và an ninh của lĩnh vực đó, và không ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tài chính, an ninh quốc gia, và lợi ích công cộng.

 

5. Điều kiện đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Theo quy định tại Điều 72 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, việc đầu tư ra nước ngoài đối với các ngành, nghề có điều kiện được chi tiết hóa như sau:

 1. Đối với các ngành, nghề trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán, quy định tại các điểm a, b và c của khoản 1 trong Điều 54 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định trong pháp luật của lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
 2. Đối với ngành, nghề trong lĩnh vực báo chí, phát thanh và truyền hình, quy định tại điểm d của khoản 1 trong Điều 54 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải là tổ chức sở hữu giấy phép hành nghề báo chí, phát thanh, truyền hình được cấp tại Việt Nam và được Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản.
 3. Đối với ngành, nghề trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quy định tại điểm đ của khoản 1 trong Điều 54 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, theo luật hiện hành, không phải tất cả các ngành, nghề đều được phép đầu tư ra nước ngoài. Có những ngành, nghề bị cấm hoặc hạn chế đầu tư ra nước ngoài dựa trên các điều kiện và quy định pháp luật. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về điều kiện đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2020. Trân trọng!

 

6. Việc quy định Các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện có ý nghĩa gì?

Việc quy định các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện là một cơ chế của pháp luật nhằm kiểm soát và quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Ý nghĩa của việc này là đảm bảo rằng các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài được thực hiện một cách hợp pháp, có lợi ích cho cả nhà đầu tư và quốc gia đón nhận đầu tư.

Quy định các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện giúp xác định rõ các lĩnh vực đặc biệt quan trọng, nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, lợi ích công cộng hoặc yêu cầu kiểm soát chặt chẽ trong việc tham gia đầu tư ra nước ngoài. Như vậy, mục tiêu của việc quy định này là đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong những ngành, nghề có điều kiện đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật, tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật. Ngoài ra, nó cũng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của quốc gia đón nhận đầu tư.

Thông qua việc áp đặt các điều kiện đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài, pháp luật tạo ra một môi trường đầu tư bền vững, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro và tiềm ẩn các vấn đề tiêu cực như vi phạm pháp luật, gian lận, đe dọa an ninh quốc gia, và tranh cãi về quyền lợi. Việc này cũng nhằm bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng và đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia.

>> Xem thêm: Những lĩnh vực nào mà nhà nước khuyến khích đầu tư và cấm đầu tư ra nước ngoài?

Công ty Luật Minh Khuê, nhằm đảm bảo sự tiện lợi và hỗ trợ tối đa cho quý khách hàng, xin gửi đến một vài thông tin tư vấn pháp lý hữu ích. Nếu quý khách hàng đang đối mặt với bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, chúng tôi rất mong nhận được sự liên hệ từ quý khách. Quý khách hàng có thể liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 19006162 hoặc gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi trân trọng đánh giá và cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.