Người gửi: T.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kế toán doanh thu ?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời: 

 

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Doanh thu và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp cần tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc và có hiệu quả công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao doanh thu và lợi nhuận. Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là cơ sở để đánh giá hiệu quả cuối cùng của quá trình kinh doanh trong một thời kỳ nhất định của doanh nghiệp, xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước. Chính vì vậy, tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh với doanh nghiệp là việc hết sức cần thiết giúp cho người quản lý nắm bắt được tình hình hoạt động và đẩy mạnh việc kinh doanh có hiệu quả của doanh nghiệp.

Một số văn bản pháp lý liên quan đến công tác kế toán doanh thu:

Quyết định 376/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp

Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Công ty luật Minh Khuê luôn cập nhật đầy đủ các loại văn bản liên quan đến mọi lĩnh vực pháp lý. Các văn bản pháp lý khác liên quan đến công tác kế toán doanh thu mời bạn tham khảo tại đây: http://vanban.luatminhkhue.vn

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. 

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp.