Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "văn bản pháp lý"

văn bản pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề văn bản pháp lý.

Decree No. 105/2009/ND-CP

Decree No. 105/2009/ND-CP
Scope of regulation: This Decree provides for the administrative sanctioning of acts of administrative violation in the land domain.