Luật sư tư vấn về chủ đề "văn bản pháp lý"

văn bản pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề văn bản pháp lý.

Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 28 tháng 06 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2016.

Có nên xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho tài liệu giới thiệu sản phẩm đối với công ty 100% vốn nước ngoài không ?

Có nên xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho tài liệu giới thiệu sản phẩm đối với công ty 100% vốn nước ngoài không ?
Xin chào Luật sư Minh Khuê. Nhờ anh/ chị tư vấn giùm em về việc có nên xuất hóa đơn GTGT của Business Entry kit ( Tài liệu giới thiệu sản phẩm ). Bộ Business entry kit này gồm có 5 đầu mục tài liệu nói về sản phẩm và phí quản lý ID cuả khách hàng .

Decree No. 105/2009/ND-CP

Decree No. 105/2009/ND-CP
Scope of regulation: This Decree provides for the administrative sanctioning of acts of administrative violation in the land domain.