1. Lãi suất ngân hàng được hiểu như thế nào?

Lãi suất ngân hàng là một khía cạnh quan trọng của hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu. Nó đóng vai trò như một cơ chế điều chỉnh vốn và tác động đến cả cá nhân và doanh nghiệp. Lãi suất ngân hàng có thể được hiểu là tỷ lệ phải trả hoặc nhận dựa trên số tiền gửi hoặc vay trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là mức phí mà khách hàng phải trả để tận dụng lượng tiền ấy trong một khoảng thời gian do ngân hàng quy định hoặc thỏa thuận. Với tầm quan trọng của nó, lãi suất ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định về tiền bạc của chúng ta mà còn ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động tài chính của cá nhân và doanh nghiệp. Mức lãi suất sẽ quyết định việc chúng ta có nên gửi tiền vào ngân hàng để nhận lãi hay vay tiền từ ngân hàng với chi phí phải trả như thế nào.

Hơn nữa, lãi suất ngân hàng còn đóng vai trò quan trọng trong điều chỉnh luồng tiền của một quốc gia. Khi ngân hàng tăng lãi suất, nhiều người có xu hướng gửi tiền để tận dụng lợi suất cao hơn, từ đó giảm lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế. Ngược lại, khi ngân hàng giảm lãi suất, việc vay tiền trở nên hấp dẫn hơn, thúc đẩy hoạt động đầu tư và tiêu dùng, góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế. Do đó, lãi suất ngân hàng không chỉ đơn thuần là một con số trên bảng tỷ lệ, mà nó là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và sự lựa chọn tài chính của chúng ta. Hiểu rõ lãi suất ngân hàng sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định thông minh và tối ưu hóa việc quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp

2. Cách tính lãi suất vay ngân hàng nhanh và chính xác nhất

* Tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc:

Theo phương pháp tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc, tiền lãi trong mỗi kỳ trả nợ sẽ được tính bằng một số tiền nhất định và duy nhất trong suốt quá trình vay, dựa trên số tiền gốc ban đầu.

Công thức tính tiền lãi hàng tháng là: Tiền lãi hàng tháng = Số dư nợ gốc x Lãi suất vay / Thời gian vay.

Phương pháp này mang lại sự công bằng và minh bạch trong việc tính toán lãi suất, đồng thời giúp khách hàng có cái nhìn rõ ràng về số tiền lãi phải trả trong mỗi kỳ trả nợ. Với mỗi lần trả nợ, số tiền lãi sẽ giảm dần khi dư nợ gốc cũng giảm, đảm bảo khách hàng không bị đánh giá cao hơn so với số tiền thực tế còn nợ. Đây là một phương pháp phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, giúp tạo ra sự rõ ràng và công bằng cho cả người vay và người cho vay.

Để minh họa cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc, hãy xem một ví dụ cụ thể: Giả sử một người vay số tiền 50 triệu đồng trong 24 tháng với mức lãi suất là 10% mỗi năm.

- Số tiền gốc mà người đó phải trả cho ngân hàng hàng tháng là: 50 triệu đồng chia cho 24 tháng, tức là 2,083 triệu đồng.

- Tiếp theo, để tính lãi suất mỗi tháng, chúng ta lấy số tiền gốc (50 triệu đồng) nhân với tỷ lệ lãi suất (10%) và chia cho 24 tháng. Kết quả là 208.300 đồng.

- Tóm lại, số tiền người đó phải trả hàng tháng sẽ bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi. Vậy, số tiền phải trả hàng tháng sẽ là: 2,083 triệu đồng (tiền gốc) + 208.300 đồng (tiền lãi) = 2.291.300 đồng.

Qua ví dụ trên, chúng ta có thể thấy cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc giúp xác định số tiền phải trả hàng tháng một cách rõ ràng và công bằng, dựa trên số tiền gốc và tỷ lệ lãi suất đã được định trước

* Tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần:

Khi áp dụng phương pháp tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần, quá trình tính toán tiền lãi trở nên chi tiết và hợp lý hơn. Đây là một phương pháp công bằng và minh bạch, đảm bảo rằng người vay chỉ trả lãi phù hợp với số tiền thực tế mà họ đang nợ lại.

Công thức cụ thể để tính lãi suất theo số dư nợ giảm dần là như sau:

- Đầu tiên, chúng ta tính toán số tiền gốc mà người vay phải trả hàng tháng. Số tiền gốc được chia đều trong suốt thời gian vay, bằng cách lấy số tiền vay ban đầu chia cho số tháng vay. (Tiền gốc phải trả hàng tháng = Số tiền vay / Số tháng vay)

- Tiếp theo, trong tháng đầu tiên, tiền lãi được tính dựa trên số tiền vay ban đầu và tỷ lệ lãi suất theo tháng. (Tiền lãi trong tháng đầu tiên = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng)

- Từ tháng thứ hai trở đi, tiền lãi được tính dựa trên số tiền gốc còn lại sau khi đã trừ đi phần gốc đã trả trong những tháng trước. Điều này dẫn đến việc tiền lãi giảm dần theo thời gian, đồng thời giúp người vay tiết kiệm được số tiền lãi phải trả. (Tiền lãi từ tháng thứ hai trở đi = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay theo tháng)

Với cách tính này, người vay sẽ có cái nhìn chi tiết về số tiền phải trả hàng tháng và biết rõ mức tiền lãi sẽ giảm dần. Điều này mang lại sự công bằng và đảm bảo rằng người vay không bị áp đặt lãi suất cao hơn so với số tiền thực tế còn nợ. Phương pháp tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần giúp tạo ra sự minh bạch và rõ ràng trong quá trình trả nợ, đồng thời giúp người vay quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn.

Hãy xem một ví dụ cụ thể về cách tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần: Giả sử A vay một số tiền là 48 triệu đồng với thời hạn vay là 24 tháng và mức lãi suất là 12% mỗi năm.

- Để tính toán số tiền gốc phải trả hàng tháng, chúng ta chia số tiền vay (48 triệu đồng) cho số tháng vay (24 tháng). Kết quả là 2 triệu đồng.

- Tiếp theo, trong tháng đầu tiên, tiền lãi được tính dựa trên số tiền vay ban đầu và tỷ lệ lãi suất hàng tháng. Vì vậy, tiền lãi tháng đầu tiên sẽ là (48 triệu x 12%)/24 = 240.000 đồng.

- Ở tháng thứ hai, số tiền gốc còn lại sau khi đã trả 2 triệu đồng trong tháng trước là (48 triệu - 2 triệu) = 46 triệu đồng. Tiền lãi tháng thứ hai sẽ được tính dựa trên số tiền gốc còn lại và tỷ lệ lãi suất hàng tháng. Do đó, tiền lãi tháng thứ hai là (46 triệu x 12%)/24 = 230.000 đồng.

- Tiến hành tính toán tương tự cho các tháng tiếp theo, trong đó tiền lãi được tính dựa trên số tiền gốc còn lại sau mỗi kỳ trả góp. Quá trình tính lãi suất theo số dư nợ giảm dần sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn tất việc trả nợ.

Phương pháp này giúp người vay có cái nhìn rõ ràng về số tiền gốc và tiền lãi phải trả hàng tháng, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc tính toán lãi suất theo số dư nợ giảm dần

3. Lãi suất cho vay theo quy định của pháp luật

Dựa trên Quyết định 1813/QĐ-NHHN năm 2022, đã được ban hành để điều chỉnh mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam. Quyết định này có căn cứ từ khoản 2 của Điều 13 trong Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016. Theo quy định được nêu ra, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) sẽ áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5% mỗi năm. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh trong ngành ngân hàng.

Trong khi đó, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,5% mỗi năm. Điều này phản ánh mục tiêu của các tổ chức này trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt là với các khách hàng và doanh nghiệp có nhu cầu vay mà không đạt được điều kiện vay từ các tổ chức tín dụng khác. Qua việc quy định rõ ràng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam, Quyết định 1813/QĐ-NHHN năm 2022 giúp tạo ra sự công bằng và đồng nhất trong hoạt động tín dụng. Đồng thời, nó cũng đảm bảo rằng các tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài tuân thủ các quy định và giới hạn lãi suất nhất định trong quá trình cho vay ngắn hạn.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề lãi suất ngân hàng là gì, quy định mới về lãi suất ngân hàng của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quý khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.