1. Xét tuyển công chức trải qua bao nhiêu vòng theo quy định?

Dựa trên quy định của Điều 11 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về nội dung và hình thức xét tuyển công chức, quá trình xét tuyển được thực hiện qua 02 vòng như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển
Trong vòng này, người dự tuyển sẽ được đánh giá theo Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 do Ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Các thông tin và yêu cầu tại Phiếu đăng ký cần phải đáp ứng đủ để tiếp tục tham gia vào vòng 2. Người đủ điều kiện sẽ được chọn tiếp theo để tham gia vào quá trình xét tuyển chi tiết ở vòng 2.
Vòng 2: Phỏng vấn và đánh giá kỹ năng
- Phỏng vấn: Người dự tuyển sẽ phải trải qua phần phỏng vấn để kiểm tra kiến thức và kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian phỏng vấn dành cho mỗi ứng viên là 30 phút, trong đó thí sinh có thời gian không quá 15 phút để chuẩn bị trước khi bắt đầu phỏng vấn.
- Đánh giá điểm số: Mỗi ứng viên sẽ được đánh giá theo thang điểm 100 điểm. Điểm số này sẽ phản ánh chất lượng và độ phù hợp của ứng viên với yêu cầu công việc cụ thể của vị trí tuyển dụng.
Tổng cộng, quá trình xét tuyển công chức qua 02 vòng này không chỉ đảm bảo người được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện cơ bản mà còn đánh giá khả năng thực thi công việc và sự phù hợp với yêu cầu cụ thể của vị trí công chức. Điều này giúp đảm bảo rằng người được chọn sẽ có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu của tổ chức.
 

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức như thế nào?

Dựa vào quy định của Điều 12 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức, quá trình này được thực hiện theo các điều kiện cụ thể như sau:
Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:
- Người trúng tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Đạt kết quả điểm từ vòng 2 trở lên, với điểm 50 trở lên;
+ Kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải cao hơn theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trong tình huống mà có hai hoặc nhiều ứng viên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí tuyển dụng, quy trình xác định người trúng tuyển sẽ được thực hiện như sau: người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn sẽ được ưu tiên xác định là người trúng tuyển.
Vòng 2, trong đó kiểm tra kiến thức và kỹ năng thực thi công vụ, được coi là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp. Người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn không chỉ thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí công chức mà còn làm tăng khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, nếu vẫn không thể xác định người trúng tuyển dựa trên kết quả điểm vòng 2, quyết định cuối cùng sẽ nằm trong tay của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quyết định, đồng thời tăng cường trách nhiệm và quyền lực của người lãnh đạo cơ quan để đưa ra quyết định chính xác và phù hợp với đặc thù của vị trí tuyển dụng.
- Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, nguyên tắc về kết quả xét tuyển công chức là rất rõ ràng. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển sau. Điều này đặt ra nguyên tắc cơ bản về công bằng và tính minh bạch trong quá trình tuyển dụng công chức.
Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng mỗi kỳ xét tuyển là một cơ hội độc lập, và kết quả của mỗi ứng viên phản ánh khả năng và phù hợp của họ với yêu cầu công việc cụ thể tại thời điểm đó. Việc không bảo lưu kết quả giúp đảm bảo sự công bằng và cơ hội bình đẳng cho tất cả các ứng viên trong mỗi kỳ xét tuyển.
Nguyên tắc này cũng khuyến khích ứng viên liên tục cải thiện bản thân và tham gia các kỳ xét tuyển sau để có cơ hội mới. Điều này tạo động lực cho sự phát triển cá nhân và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực trong hệ thống công chức.
Tổng cộng, quy trình xác định người trúng tuyển không chỉ dựa vào điểm số từ vòng 2 mà còn xem xét điểm ưu tiên, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình chọn lựa người trúng tuyển cho vị trí công chức. Nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự điểm giúp đảm bảo chất lượng và sự phù hợp của người được tuyển dụng với công việc cụ thể.
 

3. Làm thế nào để nhận việc khi đã trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức?

Dựa vào quy định của Điều 17 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về quyết định tuyển dụng và nhận việc, các quy trình liên quan được chi tiết như sau:
- Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải ban hành quyết định tuyển dụng và gửi nó tới địa chỉ đã đăng ký của người trúng tuyển.
- Người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng.  Tuy nhiên, trong trường hợp có quy định khác về thời hạn nhận việc hoặc được cấp có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn, thì thời hạn nhận việc có thể được điều chỉnh theo quy định cụ thể. Điều này giúp linh hoạt và phù hợp với những tình huống đặc biệt hoặc các quy định khác liên quan đến quá trình chấp nhận công chức mới.

Quy định này không chỉ đảm bảo sự thuận tiện cho người được tuyển dụng mà còn tạo điều kiện cho cơ quan tuyển dụng thích ứng với các tình huống đặc biệt, giúp quản lý nhân sự một cách hiệu quả và linh hoạt

- Nếu người được tuyển dụng không đến nhận việc trong thời hạn quy định, người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức sẽ hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
- Người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức có trách nhiệm xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả theo quy định tại Điều 16, hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 3 của Điều này.
- Nếu có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề và bằng nhau, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức sẽ quyết định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 9 (trong trường hợp tổ chức thi tuyển) hoặc tại khoản 2 Điều 12 (trong trường hợp tổ chức xét tuyển) của Nghị định này.
Theo quy định của Điều 17 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về quyết định tuyển dụng và nhận việc, người được tuyển dụng vào công chức phải tuân thủ các quy định sau đây:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ được quy định như sau:
- Thời hạn khác được quy định: Trong trường hợp quyết định tuyển dụng có quy định thời hạn khác mà không phải là 30 ngày, người được tuyển dụng phải tuân theo thời hạn được ghi rõ trong quyết định đó.
- Gia hạn thời hạn: Nếu có sự đồng ý từ cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, thì thời hạn nhận việc có thể được gia hạn. Trong trường hợp này, người được tuyển dụng phải tuân thủ thời hạn mới được quy định.
Lưu ý rằng, nếu người được tuyển dụng không đến nhận việc trong thời hạn quy định, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức sẽ hủy bỏ quyết định tuyển dụng. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ thời hạn và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra hiệu quả và minh bạch.

Xem thêm bài viết: Trúng tuyển công chức có được miễn tập sự?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp pháp luật đang vướng mắc