Từ ngày *01/10/2012 *tôi có Quyết định *Trưng dụng về Sở Tài nguyên và Môi trường - được giao phụ trách Công nghệ thông tin tại Sở*. Tôi được trưng dụng và làm việc tại Sở từ ngày 01/10/2012 đến nay - Vào tháng 4/2015 tôi tham dự kỳ thi Công chức của tỉnh và trúng tuyển vào vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường *Xin hỏi: Tôi có được miễn tập sự không?, thời gian nâng lương của tôi được tính từ khi nào?. và được quy định tại văn bản nào?* 

Xin chân thành cảm ơn, Luật sư!

Người gửi: N.X.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Trúng tuyển công chức có được miễn tập sự?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự: 1900.6162

Trả lời:

Thưa quý khách hàng!

 

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

>> Xem thêm:  Chế độ thủ trưởng là gì ? Trách nhiệm cá nhân của chế độ thủ trưởng

I. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư 13/2010/TT-BNV Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư 08/2013/TT-BNV  Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

II. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào khoản 1, điều 12 Thông tư 13/2010/TT-BNV

Điều 12. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

>> Xem thêm:  Quyết định sai luật mà cấp trên vẫn thực hiện thì cấp dưới có liên đới chịu trách nhiệm không?

  • Đối với điều kiện thứ nhất được quy định tại điểm a  của quy định này:

Bạn có trình bày " Tôi có hợp đồng làm việc tại Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/9/2012 *(được đóng bảo hiểm từ 01/01/2013)* đến nay (hợp đồng lần đầu 4 tháng, các lần sau đều hợp đồng 01 năm) ". Như vậy trước khi trúng tuyển thành Công chức của Sở tài nguyên và môi trường thì bạn có làm việc theo hợp đồng với Sở tài nguyên và môi trường và đóng bảo hiểm từ 1/1/2013 và đóng được hơn 12 tháng. Do bạn trúng tuyển vào vị trí chuyên viên nên nếu có tập sự thì cũng sẽ chỉ tập sự trong thời gian 12 tháng theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

 Điều 20. Chế độ tập sự

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

Như vậy, bạn đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc lớn hơn thời gian tập sự tương đương với nghạch công chức được tuyển dụng, tức trường hợp của bạn đã thỏa mãn được điều kiện thứ nhất.

  • Đối với điều kiện thứ hai quy định tại điểm b, khoản 1, điều 12 của Thông tư 13/2010/TT-BNV nêu trên:

Trước khi trúng tuyển trở thành chuyên viên công nghệ thông tin của Sở tài nguyên và môi trường thì bạn cũng đã làm việc hợp đồng với Sở tài nguyên và môi trường đúng về nghành công nghệ thông tin và thời gian này bạn cũng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vì vậy vụ việc của bạn cũng thỏa mãn được điều kiện thứ hai này.

Kết hợp những phân tích trên  bạn có thể được miễn tập sự tại Sở tài nguyên và môi trường căn cứ vào quy định tại khoản 1, điều 12 Thông tư 13/2010/TT-BNV

Theo quy định tại điểm a), khoản 1, điều 2 của Thông tư 08/2013/TT-BNV

Điều 2. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương như sau:

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

Bạn có trình bày thì bạn trúng tuyển thành chuyển viên công nghệ thông tin của sở tài nguyên và môi trường, đối với chức danh này yêu cầu trình độ đại học nên nếu như chưa ếp bậc lương cuối cùng trong nghạch hoặc trong chức danh thì đủ 36 tháng thì bạn sẽ được xét nâng một bậc lương. Và quy định này được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư  vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email:Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn luật dân sự.

>> Xem thêm:  Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?