1. Từ 07/12/2023 căn cứ tuyển dụng viên chức như thế nào?

Ngày 07/12/2023, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP, một bước quan trọng nhằm cải thiện hệ thống tuyển dụng, sử dụng, và quản lý viên chức. Nghị định này đặt ra nhiều điều chỉnh quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Nghị định mới là việc sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP, mở rộng phạm vi ứng dụng và cung cấp cơ sở pháp lý chặt chẽ hơn cho quá trình tuyển dụng. Điều này nhằm đảm bảo rằng quy trình tuyển dụng sẽ được thực hiện một cách công bằng, minh bạch, và đặt chất lượng ứng viên lên hàng đầu.
Ngoài ra, Nghị định 85 cũng tập trung vào việc cải thiện quản lý viên chức, đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng về năng lực và trách nhiệm của họ. Qua đó, mục tiêu là xây dựng đội ngũ viên chức vững mạnh, có đạo đức, và có khả năng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công việc.
Chính phủ hy vọng rằng với những điều chỉnh này, hệ thống tuyển dụng và quản lý viên chức sẽ trở nên linh hoạt hơn, thích ứng tốt với sự phát triển và đổi mới của xã hội. Nghị định 85/2023/NĐ-CP không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quản lý nhà nước mà còn là sự cam kết của Chính phủ đối với việc xây dựng một đội ngũ viên chức chất lượng, góp phần vào sự phồn thịnh và bền vững của đất nước.

Theo Nghị định mới, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ xây dựng kế hoạch tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Kế hoạch này sẽ được người đứng đầu đơn vị hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị phê duyệt hoặc báo cáo cơ quan quản lý viên chức để nhận sự phê duyệt. Nội dung kế hoạch tuyển dụng bao gồm các thông tin cụ thể như số lượng người làm việc được giao và chưa sử dụng, số lượng người cần tuyển cho từng vị trí việc làm.

Đặc biệt, Nghị định đã đề ra một quy định cụ thể và minh bạch về việc xác định số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số. Điều này thể hiện cam kết của Chính phủ đối với việc xây dựng một xã hội công bằng và đa dạng trong nguồn nhân lực, đồng thời tạo ra điều kiện công bằng cho tất cả các ứng viên.

Quy định này không chỉ đặt ra mục tiêu số lượng cụ thể đối với người dân tộc thiểu số mà còn mô tả chi tiết chỉ tiêu và cơ cấu dân tộc cần tuyển. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình tuyển dụng sẽ không chỉ dừng lại ở việc đặt một con số mục tiêu mà còn tập trung vào việc xây dựng một đội ngũ nhân sự đa dạng, phản ánh sự đa dạng văn hóa và dân tộc của đất nước.
Sự chú trọng vào việc tạo điều kiện công bằng cho tất cả các ứng viên là một bước quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc chân thành và đồng thuận. Quy định này không chỉ nhằm giảm bớt sự chênh lệch xã hội mà còn góp phần vào sự bền vững của các tổ chức và cộng đồng.
Nghị định đã đưa ra những quy định rõ ràng, hướng dẫn cụ thể về việc tuyển dụng người dân tộc thiểu số, từ đó thúc đẩy sự đa dạng và bền vững trong lĩnh vực nhân sự, đồng thời tạo điều kiện công bằng và bình đẳng cho mọi người trong xã hội.

Quy định mới cũng tập trung vào việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển. Điều này giúp tạo ra một quá trình tuyển dụng có tính chất chuyên nghiệp và đồng đều, đồng thời đảm bảo rằng các vị trí việc làm có tiêu chuẩn và điều kiện giống nhau, áp dụng hình thức thi viết và chung đề thi.

Như vậy, Nghị định 85/2023/NĐ-CP đã mang đến những thay đổi quan trọng trong quá trình tuyển dụng viên chức, hướng tới việc xây dựng một đội ngũ nhân sự chất lượng và đa dạng, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của các đơn vị sự nghiệp công lập

 

2. Xếp lương viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP, quy định về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã được điều chỉnh để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý nhân sự.
Cụ thể, trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền sẽ tiến hành bổ nhiệm và xếp lương cho viên chức theo chức danh nghề nghiệp mới, như đã được quy định chi tiết trong Nghị định.
Tuy nhiên, Nghị định cũng quy định rõ về trường hợp nếu viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng bị xem xét xử lý kỷ luật, hoặc bị kỷ luật, hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thì quyết định bổ nhiệm và xếp lương sẽ không được thực hiện cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp đó.
Khi đã vượt qua thời hạn xử lý kỷ luật mà không có quyết định kỷ luật hoặc khi hết thời gian thi hành quyết định kỷ luật, hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành đánh giá dựa trên cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét.
Trong quá trình đánh giá này, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định xem liệu việc bổ nhiệm và xếp lương cho viên chức có thể tiếp tục được thực hiện hay không. Quyết định cuối cùng sẽ dựa trên năng lực, đạo đức, và tiếp tục đáp ứng yêu cầu của chức danh nghề nghiệp cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo rằng quá trình quản lý nhân sự diễn ra một cách công bằng và minh bạch, đồng thời tôn trọng quyền lợi và trách nhiệm của từng viên chức.
Quy định này thể hiện sự linh hoạt và chín chắn của hệ thống quản lý viên chức, đặt ra những tiêu chí chặt chẽ để bảo đảm chất lượng và đạo đức trong nội bộ cơ quan. Đồng thời, nó cũng là biện pháp bảo vệ quyền lợi của viên chức trước những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình công tác.
Thời điểm hưởng lương mới, xét nâng bậc lương lần sau, và việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu có) sẽ tuân theo các quy định của pháp luật. Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm cũng sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý nguồn nhân sự.
 

3. Thay đổi cách xác định người trúng tuyển viên chức từ 07/12/2023

Tính đến từ ngày 07/12/2023, theo quy định của Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Điều 9 Nghị định 115/2020, các ứng viên trúng tuyển trong kỳ thi viên chức phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể, nhằm đảm bảo chất lượng và công bằng trong quá trình tuyển dụng.
Đầu tiên, ứng viên phải có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên để được xem xét trúng tuyển. Nếu có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có), quy trình tuyển dụng sẽ xác định người trúng tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.
Trong trường hợp từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển, người trúng tuyển sẽ là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn (nếu có). Điều này nhấn mạnh vào khả năng hiểu biết chung và kiến thức cơ bản của ứng viên.
Đây là sự điều chỉnh so với quy định trước đó tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP, trong đó người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn được xem xét là người trúng tuyển. Sự thay đổi này nhằm tăng cường tính công bằng và đánh giá đa chiều về khả năng của ứng viên.
Trong trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo các quy định trên, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng sẽ đưa ra quyết định về người trúng tuyển, nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình lựa chọn nhân sự.
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng. Xem thêm bài viết: Cách tính lương, phụ cấp lương cán bộ công chức viên chức