Đảng viên đủ 50 năm tuổi Đảng theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ được hưởng chế độ, chính sách của Đảng viên 50 năm tuổi Đảng đã được tặng Huy hiệu Đảng viên. Chính sách này được tạo ra như một nguồn động viên thiết thực, ý nghĩa với những Đảng viên mẫu mực, có tuổi Đảng lâu năm. Đối với một Đảng viên thì Huy hiệu Đảng chính là sự ghi nhận những công lao và đóng góp của họ đối với tổ chức Đảng, là một niềm vinh dự đáng tự hào. Không chỉ vậy Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý cho sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của chính Đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Như vậy khi Đảng viên đã đủ 50 năm tuổi Đảng có thể được hưởng chính sách, chế độ dành cho Đảng viên 50 năm tuổi Đảng đã được tăng huy hiệu nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

 

1. Điều kiện để được tăng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Căn cứ Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên, Đảng viên sẽ được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng khi đáp ứng đủ điều kiện sau: 

Đảng viên phải đảm bảo được hoạt động trong Đảng lâu năm, đủ thời gian 50 năm tuổi Đảng. Trong những trường hợp đặc biệt như Đảng viên bị bệnh nặng hoặc từ trần thì có thể được xét tặng hoặc truy tặng sớm. Tuy nhiên thì việc xét sớm cần phải đảm bảo thời hạn pháp luật quy định là không được quá 01 năm. Một trường hợp đặc biệt khác là tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, nếu Đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì sẽ dừng việc xét tặng và được thực hiện xét tặng lại khi đã hết thời hạn kỷ luật theo quy định. Cụ thể:

+ 06 tháng đối với kỷ luật khiển trách;

+ 09 tháng đối với kỷ luật cảnh cáo;

+ 01 năm đối với kỷ luật cách chức.

Hết thời hạn này nếu xét thấy Đảng viên sửa chữa tốt khuyết điểm thì sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng sau khi được chi bộ công nhận

Như vậy khi Đảng viên đáp ứng điều kiện về thời gian hoạt động trong tổ chức Đảng là 50 năm và không bị kỷ luật sẽ thuộc đối tượng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

 

2. Cách tính tuổi Đảng của Đảng viên

Vậy 50 năm tuổi Đảng được tính từ thời gian nào? Căn cứ Hướng dẫn 01/HD/TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng thì tuổi của Đảng viên sẽ được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp Đảng viên. Trong trường hợp không có quyết định kết nạp hoặc không lưu giữ được quyết định đó thì sẽ lấy ngày vào Đảng được ghi trên thẻ Đảng viên.

Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý để tính tuổi Đảng:

- Trường hợp người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã được xác nhận tuổi Đảng thì không dùng quy định trên để tính lại tuổi Đảng

- Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, sai và từ khi bị ra khỏi Đảng đến nay không vi phạm tư cách Đảng viên thì sẽ được khôi phục quyền Đảng viên. Và lúc này tuổi Đảng được tính liên tục

- Đảng viên có trách nhiệm nộp đủ số đảng phí cho chi bộ trong thời gian gián đoạn sinh hoạt Đảng theo mức đóng đảng phí quy định trong khoảng thời gian đó

- Đối với Đảng viên bị khai trừ có thời hạn theo quy định của Điều lệ Đảng khóa II, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt Đảng được thực hiện việc tính lại tuổi Đảng theo quy định trên 

- Đảng viên được kết nạp lại phải làm bản kê khai về tuổi đảng của mình để báo cáo chi bộ. 

 

3. Cách thức để được nhận Huy hiệu Đảng 

Khi đủ 50 năm tuổi Đảng, Đảng viên muốn được tặng Huy hiệu Đảng cần phải làm tờ khai đề nghị chi bộ. Đối với Đảng viên sinh hoạt tạm thời khi có đủ 50 băm tuổi Đảng cần làm tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng báo cáo lên chi bộ nơi sinh hoạt Đảng tạm thời ghi ý kiến nhận xét vào bản khai. Sau đó Đảng viên báo cáo với chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để xét tặng Huy hiệu Đảng. 

Đối với Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ khác, thì tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi sẽ xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trước khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. 

Trong trường hợp Đảng viên đã được tặng Huy hiệu Đảng nhưng đã mất muốn được cấp lại cần phải làm bản tường trình nêu rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng và đề nghị chi bộ

Trường hợp Đảng viên đã từ trần thì người thân trong gia đình sẽ thay mặt để làm tờ khai đề nghị cho bộ xem xét. 

Sau khi nhận được đơn đề nghị, Chi bộ sẽ xem xét nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định, chi bộ sẽ đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét tặng, cấp hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng

Và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng sẽ được tổ chức vào các dịp lễ lớn như 3/2, 19/5, 2/9 và 7/11 hàng năm tại tổ chức cơ sở Đảng. 

 

4. Mức tiền thưởng đối với Đảng viên 50 năm tuổi Đảng đã được tặng Huy hiệu Đảng

Hiện nay có rất nhiều huy hiệu Đảng dành cho những Đảng viên có tuổi Đảng theo quy định của pháp luật. Và với mỗi tuổi Đảng sẽ có những mức tặng thưởng kèm theo khác nhau. Với Đảng viên có Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng sẽ được nhận mức tặng thưởng là 3.0 lần mức tiền lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/ tháng. Như vậy mức tiền thưởng sẽ là 4.470.000 đồng cho Huy hiệu 50 tuổi Đảng. 

 

5. Một số chính sách cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tại một số địa phương

Nhằm khuyến khích, cổ vũ tinh thần cho các Đảng viên cũng như khích lệ công dân Việt Nam kết nạp Đảng sớm, một số địa phương như tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ban hành chính sách quy định về chế độ hưởng đối với Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh. Cụ thể:

Đối với Đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, những Đảng viên đủ 50 năm tuổi Đảng đã được cấp Huy hiệu Đảng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo từng trường hợp:

+ Với Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đang được hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp mất sức lao động sẽ được hưởng mức trợ cấp bằng 0.25 mức lương cơ sở

+ Với Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đang hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp xã hội hàng tháng của Nhà nước thì mức trợ cấp được hưởng hàng tháng bằng 0.375 mức lương cơ sở

+ Với Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng nhưng hiện không được hưởng chế độ hưu trí và bất kỳ chế độ phụ cấp, trợ cấp xã hội hàng tháng của nhà nước thì sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 0.5 mức lương cơ sở

Như vậy tỉnh Lạng Sơn đã ban hành chính sách hưởng trợ cấp hàng tháng cho các Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng theo từng trường hợp cụ thể, đối tượng nào cũng sẽ được hưởng trợ cấp nhưng sẽ khác nhau về mức hưởng nhằm đảm bảo tốt quyền lợi cho các Đảng viên

Khác với tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy tỉnh Hòa Bình lại ban hàng chính sách hưởng trợ cấp cho Đảng viên với điều kiện khắt khe hơn. Cụ thể tại Quyết định số 711-QĐ/TU quy định một số chế độ chi hoạt động của Tỉnh ủy quy định Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên sẽ được cấp bảo hiểm y tế hàng năm và trợ cấp hàng tháng khi còn sống và không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động. Mức trợ cấp hàng tháng đối với 50 năm tuổi Đảng là 0.5 lần mức lương cơ sở.

Nhìn chung thì tình Hòa Bình chỉ trợ cấp hàng tháng cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng khi họ không hưởng bất kỳ chế độ gì khác, điều này cũng giống với chế độ cuối cùng trong chính sách hưởng trợ cấp của tỉnh Lạng Sơn. Tình Lạng Sơn quy định rộng hơn đối tượng được hưởng trợ cấp. 

Như vậy với mỗi tỉnh thành sẽ có ban hành những chính sách quy định riêng về chế độ cho Đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Còn Nhà nước quy định mức tiền thưởng đối với những Đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là 03 lần mức tiền lương cơ sở. 

Trên đây là toàn bộ nội dung về Chế độ, chính sách đối với Đảng viên 50 năm tuổi Đảng. Nếu còn vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn pháp luật : 1900.6162 để Luật sư bên công ty Luật Minh Khuê sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc của quý khách. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách!