1. Đối tượng được tặng huy hiệu Đảng

Những Đảng viên hoạt động cahs mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng thì được tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng huy hiệu 30, 30, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định, được xét tặng huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định. 

Đảng viên từ trần được xét truy tặng huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm khôg được quá 12 tháng so với quy định. 

Mức tặng phẩm kèm theo huy hiệu Đảng thực hiện theo quy định của ban bí thư và Hướng dẫn của văn phòng trung ương Đảng.

Việc trao tặng, sử dụng, quản lý huy hiệu Đảng cần lưu ý một số nội dung sau:

- Việc trao tặng huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2; 19/5; 2/9; 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh xem xét quyết định;

- Đảng viên sử dụng huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân;

- Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng khi từ trần thì gia đình đảng viên được giữ huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.

- Đảng viên để mất huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại huy hiệu Đảng.

 

2. Thủ tục, hồ sơ xét tặng huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi Đảng

Hướng dẫn 12-HD/BCTCTW ngày 18/01/2022 hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên quy định như sau:

Bước 1: Đảng viên thuộc đối tượng được tặng huy hiệu Đảng làm tờ khai đề nghị chi bộ xét tặng huy hiệu Đảng.

Bước 2: Chi bộ xem xét, nếu đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại quy định số 24-QĐ/TW về thi hành điều lệ Đảng ngày 30/7/2021 thì đề nghị cấp uỷ cấp trên xem xét tặng huy hiệu Đảng, 

Bước 3: Đảng uỷ cơ sở Xét báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp danh sách đảng viên đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho Đảng viên.

Bước 4: Huyện uỷ và tương đương xét và đề nghị ban thường vụ tỉnh uỷ (và tương được) tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Sau khi có quyết định, ban tổ chức của cấp uỷ ghi hố huy hiệu Đảng vào danh sách Đảng viên, ghi giấy chứng nhận, vào sổ tặng Huy hiệu Đảng cho đảng bộ, giao huy hiệu Đảng cùng quyết định và giấy chứng nhận tặng huy hiệu Đảng cho cấp uỷ cơ sở để tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

- Phân công cấp uỷ dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho Đảng viên.

Bước 5: Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương: trên cơ sở để nghị của Ban tổ chức cấp uỷ: Xét, ra quyết định tặng huy hiệu đảng, cấp lại huy hiệu Đảng hoặc truy tặng huy hiệu Đảng. Ban tổ chức tỉnh uỷ và tương đuơng sau mỗi đợt xét tặng huy hiệu Đảng (3-2, 19-5; 2-9; 7-11 hàng năm) tổng hợp danh sách đảng viên được tặng huy hiệu Đảng để quản lý.

Như vậy, Hồ sơ xét tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi Đảng được ấp uỷ Tổ chức cơ sở Đảng thực hiện thống nhất gồm:

- Đề nghị xét tặng huy hiệu Đảng;

- Tờ trình đề nghị xét tặng huy hiệu Đảng của cấp uỷ; đối với trường hợp đề nghị xét tặng huy hiệu Đảng sớm phải nêu rõ lý do.

- Danh sách Đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng;

- Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng của đảng viên.

 

3. Ý nghĩa của việc trao tặng huy hiệu Đảng

Huy hiệu Đảng chính là sự nghị nhận của Đảng đối với những công sức, đóng góp của Đảng viên đối với những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Huy hiệu Đảng cũng chính là một phần thửng cao quy mà Đảng dành tặng cho Đảng viên. Là biều tiệng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành của Đảng viên với Đảng.

Trao tặng huy hiệu Đảng là công việc có ý nghĩa quan trọng và ý nghĩa lớn. Nhằm xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh về chính trị, về tư tưởng cũng như tổ chức. Thể hiện sự tôn vinh những tấm gương cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng một cách trang trọng và nhiều ý nghĩa. 

 

4. Mức tặng thưởng kèm huy hiệu Đảng

Theo hướng dẫn 56-HD/VPTW quy định về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên.

Huy hiệu Đảng Mức tặng thưởng kèm theo huy hiệu Đảng Mức tiền thưởng (đồng)
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở 2.235.000
Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng Tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức lương cơ sở 2.980.000
Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng Tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 tiền lương cơ sở 4.470.000 

 

5. Mẫu đơn đề nghị tặng huy hiệu Đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỜ KHAI

 

Đề nghị tặng huy hiệu Đảng

Kính gửi: Chị bộ ......

Tôi tên là: Nguyễn Văn A       Sinh ngày:........... 

Ngày vào Đảng ......... Công nhận chính thức vào ngày ..... 

Ngày ghi trong quyết định kết nạp :................... 

Quê quán :.......................................................... 

Đang sinh hoạt tại .........................................
Trong quá trình rèn luyện phấn đấu .....năm trong tổ chức Đảng tôi tự nhận thấy đến hôm nay tôi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng huy hiệu 30/40/50 năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 27.3 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành trung ương "Thi hành điều lệ Đảng".

Để nghị chi bộ và các cấp uỷ trên tăng Huy hiệu 30/40/50 năm tuổi Đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữa vững phẩm chất người Đảng viên cộng sản.

....................Ngày.......tháng......năm

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Nếu Quý bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến huy hiệu Đảng, vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6162 để được tư vấn nhanh và kịp thời.