Cũng theo NĐ 45 /Điều 5. Nghỉ trong giờ làm việc:
1. Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.
=>>Thuật ngữ “Làm việc liên tục 8 giờ” được hiểu là làm việc trong 8 giờ liên tục về mặt thời gian (bao gồm cả thời gian nghỉ trong ca được tính là thời giờ làm việc).
Hiện tại chế độ nghỉ ngơi cty em là:
Thời gian lv: buổi sáng 7h50-12h, buổi chiều 13h: 17h
Nghỉ giữa giờ 10h-10h10, 15h-15h10.
Nếu theo lý giải từ ngữ của PL thì sẽ ko có công ty nào làm việc đc 8h liên tục vì còn phải nghỉ ăn ca, như vậy ko cty nào phải cho NLĐ nghỉ 30 giữa giờ cả, và chế độ nghĩ giữa giờ như cty em là đang trên luật???
Có quy định nào về
chế độ nghỉ giữa giờ giữa người làm cv bình thường và cv độc hại ko ạ?
Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: L.T.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Chế độ nghỉ giữa giờ giữa người làm công việc độc hại ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162  

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật lao động 2012

- Nghị định 45/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc thhời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

2. Nội dung phân tích: 

- Điều 108 luật lao động quy định:

Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

- Như vậy luật lao động quy định:

"Thời giờ làm việc trong điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường là:

- Không quá tám giờ trong một ngày;

- Không quá 48 giờ trong một tuần."

Như vậy:

Căn cứ khoản 1, Điều 108 của Bộ Luật Lao động quy định về thời giờ nghỉ ngơi:

"Người lao động làm việc 8 giờ liên tục thì được nghỉ ít nhất nửa giờ, tính vào giờ làm việc;..."

Căn cứ Điều 7, Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 quy định:

" Thời giờ nghỉ theo Điều 108 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:

- 30 phút nếu làm việc 8 giờ liên tục trong điều kiện bình thường; hoặc làm việc 7 giờ, 6 giờ liên tục trong trường hợp được rút ngắn thời giờ làm việc.

- 45 phút nếu làm việc liên tục vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ."

Căn cứ khoản 1, Mục I, Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi quy định:

"Nghỉ giữa ca.

Thời gian nghỉ giữa ca nêu tại Điều 7 của Nghị định số 195-CP được coi là thời giờ làm việc trong ca liên tục 8 giờ trong điều kiện bình thường hoặc làm việc 7 giờ; 6 giờ liên tục trong trường hợp được rút ngắn. Thời gian nghỉ cụ thể tuỳ thuộc vào tổ chức lao động của đơn vị, doanh nghiệp, không nhất thiết mọi người lao động phải nghỉ cùng một lúc giữa ca,..."

- Như vậy, thời gian nghỉ giữa ca của công ty bạn lúc 10h10 và 15h10 được tính vào giờ làm việc, nói như vậy là công ty bạn đang có hơn 8 tiếng làm việc trên 1 ngày.

Xin được thông tin thêm với bạn rằng các trường hợp: theo nghị định 45/2013/NĐ-CP: Hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

"Điều 3. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương

1. Nghỉ trong giờ làm việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.

3. Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

4. Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

5. Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh.

6. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.

7. Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

8. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.

9. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn.

10. Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu."

- Đối với công việc mang tính chất độc hại quy định về thời giờ làm việc ít hơn công việc bình thường, luật lao động 2012 như sau:

"Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành."

Ngoài ra, chế độ nghỉ giữa giờ đối với công việc độc hại nguy hiểm giống với công việc bình thường.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về lao động và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê