Luật sư tư vấn về chủ đề "công việc độc hại"

công việc độc hại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công việc độc hại.

Chế độ nghỉ giữa giờ cho người làm công việc độc hại ?

Chế độ nghỉ giữa giờ cho người làm công việc độc hại ?
Cho em hỏi về thời giờ nghỉ ngơi. Theo Điều 108/Luật LĐ 10/2012/QH13. Nghỉ trong giờ làm việc: 1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc. 2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc. 3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động

Tư vấn về cách tính chế độ khi người lao động nghỉ hưu ?

Tư vấn về cách tính chế độ khi người lao động nghỉ hưu ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi có thời gian làm công việc thuộc danh mục công việc nặng nhọc độc hại là 15 năm 10 tháng. Nhưng trong khoảng thời gian 15 năm 10 tháng đó tôi được công ty cử đi học 5năm (mỗi năm 4 tháng, tổng cộng thời gian đi học là 20 tháng).

Điều kiện cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình? Làm thế nào để ghi tên con vào sổ đỏ? Có được thêm tên con vào Sổ đỏ, Sổ hồng?Chưa nộp tiền sử dụng đất thì không được sang tên Sổ đỏ?

Luật Đất đai 2013 quy định rõ điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất như quyền chuyển nhượng, tặng cho. Vậy có được chuyển nhượng, tặng cho khi người có quyền sử dụng đất đang nợ tiền sử ...