Chi phí cố định bình quân (average fixed cost) là chi phí cố định của một đơn vị sản lượng. Trong ngắn hạn, một số chi phí không thay đổi cho dù sản lượng là bao nhiêu và chúng được gọi là chi phí cố định. Nhưng nếu tính trên một đơn vị sản lượng, thì loại chi phí này lại giảm khi sản lượng tăng. Do đó, chi phí cố định bình quân (AFC) có thể tính bằng công thúc:

AFC = FC/Q

Trong đó FC là tống chi phí cố định và Q là sản lượng. Vì tỏng chi phí cố định là đại lượng không đổi và Q là đại lượng biến đổi, nên đồ thị của AFC là một đường hypécbôn .

Đường nằm ngang biểu thị các khoản tiền trả cho việc sử dụng đầu vào cố định (nhà máy, thiết bị). Số tiền này phải trả cho dù sản lượng cao hay thấp, (b) Chi phí cố định bình quân. Đường dốc xuống biểu thị sự giảm dần của chi phí cố định bình quân (APC), vì khi sản lượng tăng, chi phí cố định được phân bổ cho số đơn vị sản lượng ngày càng nhiều.

Trong lý thuyết về thị trường, doanh nghiệp rời bỏ thị trường sản phẩm nếu trong dài hạn nó không kiếm đủ tổng doanh thu để bù đắp cà tổng chi phí cố định và tổng chi phí biến đổi. Song trong thời hạn ngắn, nó chưa rời bỏ thị trường khi còn kiếm đủ tổng doanh thu để bù đắp tổng chi phí biến đổi và một phần tổng chi phí cố định. Mặc dù vẫn phải chịu lỗ, nhưng trong trường hợp này doanh nghiệp cho rằng sự thua lỗi chỉ mang tính chất tạm thời.

 

1. Khái quát về chi phí cố định bình quân (average fixed cost)

Trong kinh tế học, chi phí cố định bình quân (AFC) là chi phí sản xuất cố định (FC) chia cho số lượng (Q) sản lượng được sản xuất. Chi phí cố định là những chi phí phải phát sinh với số lượng cố định bất kể mức sản lượng được sản xuất.

AFC = FC/Q

Chi phí cố định bình quân là chi phí cố định trên một đơn vị sản phẩm. Khi tổng số đơn vị hàng hóa được sản xuất tăng lên, chi phí cố định trung bình sẽ giảm vì cùng một lượng chi phí cố định được phân bổ cho một số lượng lớn các đơn vị sản phẩm.

Chi phí biến đổi trung bình cộng với chi phí cố định bình quân bằng tổng chi phí trung bình:

ATC = AVC + AFC

 

2. Ví dụ và giải thích về chi phí cố định

Vi dụ 1: 

Giả sử một công ty sản xuất quần áo. Khi số lượng đầu ra thay đổi từ 5 áo thành 10 áo, chi phí cố định sẽ là 30 đô la. Trong trường hợp này, chi phí cố định trung bình để sản xuất 5 chiếc áo sơ mi sẽ là 30 đô la chia cho áo sơ mi là 6 đô la. Nói cách khác, khi 5 chiếc áo sơ mi được sản xuất, 30 đô la chi phí cố định sẽ lan rộng và dẫn đến 6 đô la cho mỗi chiếc áo sơ mi. Tương tự, chi phí cố định trung bình để sản xuất 10 áo sơ mi sẽ là 3 đô la lấy từ 30 đô la chia cho 10 áo sơ mi.

 Ví dụ 2:

Trong ví dụ 1, không có thông tin về tổng chi phí bình quân và chi phí biến đổi bình quân,. Nếu công ty biết tổng chi phí trung bình và chi phí biến đổi trung bình, thì có thể tìm thấy kết quả tương tự như Ví dụ 1. Bởi tổng chi phí trung bình là chi phí biến đổi trung bình cộng với chi phí cố định trung bình. Nếu sản xuất 5 chiếc áo tạo ra tổng chi phí trung bình là 11 đô la và chi phí biến đổi trung trình là 5 đô la, thì chi phí cố định sẽ là 6 đô la. Tương tự, hãng sản xuất 10 chiếc áo sơ mi và tổng chi phí trung bình và chi phí biến đổi trung bình lần lượt là 10 đô la và 7 đô la. Trong trường hợp này, chi phí cố định trung bình sẽ là 3 đô la.

Ví dụ 3:

Hãy tưởng tượng rằng có một công ty tham gia vào việc trồng cà phê. Nhóm của công ty đã thuê năm nhân viên cố định và phải trả 5.000 đô la mỗi năm cho mỗi công nhân. Bên cạnh đó, họ phải trả cho các thiết bị cần thiết $70,000 mỗi năm. Họ cũng chi 15.000 USD để thuê một tòa nhà để chưa cà phê. Tổng sản lượng của công ty là 1000 tấn. Hãy ước tính chi phí cố định trung bình của họ.

Tổng chi phí cố định của công ty cà phê sẽ là 110.000 đô la (5.000 đô la * 5 = 25.000 đô la cho lao động, 70.000 đô la cho thiết bị và 15.000 đô la để thuê một toà nhà)

AFC = 110.000 USD / 1000 = 110 USD/tấn.

Do đó, với sự trợ giúp của công thức này, chúng tôi đã có thể tính toán AFC cho công ty cà phê này.

Ví dụ 4:

Một công ty sản xuất giày thể thao. Nếu số lượng đầu ra thay đổi từ 7 đến 12 đôi giày chạy bộ, chi phí cố định sẽ bằng 49 đô la. Để ước tính AFC, bạn cần chia $49 cho 7 đôi giày thể thao, nó sẽ là 7. Nói một cách đơn giản, để sản xuất 7 đôi giày thể thao, bạn cần bỏ ra 49 đô la (chi phí cố định) và có được một đôi giày có giá 7 đô la.

Tóm lại, AFC cho phép các doanh nhân hoặc nhà đầu tư xác định số tiền cần thiết để sản xuất một đơn vị sản phẩm. Nó giúp xác định điểm hòa vốn của một doanh nghiệp.

 

3. Tầm quan trọng của chi phí cố định bình quân (average fixed cost)

Tại sao việc tính chi phí cố định bình quân lại quan trọng?

Các thương hiệu khác nhau bán hàng hóa hoặc dịch vụ của họ ở một mức giá cố định. Các doanh nhân phải nhận thức được số tiền chi cho sản xuất và ước tính tỷ suất lợi nhuận bằng cách sử dụng các công thức chi phí cố định và chi phí biến đổi để đặt các mức giá đó. Các công ty sử dụng công thức AFC vì một số lý do:

Phân tích các chi phí của họ để tìm cách giảm bớt và làm cho hoạt động kinh doanh của họ mang lại nhiều doanh thu hơn; đo lường điểm hòa vốn (điểm mà tại đó một công ty bắt đầu tạo ra lợi nhuận). Các nhà đầu tư và doanh nhân không thể hiểu toàn bộ bức tranh về hoạt động của công ty họ chỉ bằng cách nhìn vào chi phí. Ví dụ, nếu bạn muốn biết một doanh nghiệp vụ thể hoạt động như thế nào, bạn cần xem xét mối quan hệ giữa chi phí cố định và số lượng hàng hóa được sản xuất. Bạn cần chia hai biện pháp này để có được chi phí cố định trung bình. Điều này sẽ giúp bạn xác định hiệu quả sản xuất và quy mô kinh tế (lợi ích tài chính mà công ty của bạn có thể thu được).

Tiên lương của công nhân cố định và các khoản thanh toán cho nhà máy và thiết bị là những ví dụ về chi phí cố định. Các công ty không thể hoạt động mà không trả tiền cho thiết bị và tòa nhà phù hợp. Bên cạnh đó, bạn nên xác định số lượng đơn vị mà công ty bạn cần tự sản xuất.

Do đó, với sự trợ giúp của AFC, bạn có thể tìm ra số tiền bạn nên phân bổ để sản xuất một đơn vị. Hãy cùng tìm hiểu cách ước tính số liệu này.

Cách tính chi phí cố định bình quân

Bạn có thể sử dụng hai phương pháp khác nhau để ước tính chi phí cố định bình quân cho một doanh nghiệp. Hơn nữa, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về từng trường hợp. 

Trong trường hợp bạn muốn xác định tổng chi phí cố định ảnh hưởng như thế nào đến chi phí cố định trên mỗi đơn vị, bạn nên sử dụng phương pháp nhân chia. Đầu tiên, bạn cần xác định khung thời gian vì chi phí cố định được ước tính trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cho phép bạn tìm ra khi nào bạn sẽ bắt đầu hòa vốn và thu được lợi nhuận.

Thứ hai, cộng tất cả các chi phí cố định (chi phí không thay đổi ngay cả khi số lượng đơn vị sản xuất thay đổi). Thứ ba, lấy tổng số hàng hóa được sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Cuối cùng, sau khi cộng tất cả các chi phí cố định và thu được tổng chi phí cố định, bạn nên chia nó cho số lượng sản phẩm do công ty bạn sản xuất trong khoảng thời gian cụ thể này.

Công thức tính chi phí cố định bình quân:

- Total Cost = Total Fixed Cost + Total Variable Cost

- Average Total Cost = Total Cost/ Number of Units Produced

- Total Variable Cost = Sum of Variable Costs (mannufacturing labor, materials, etc.)

- Average Variable Cost = Total Variable Cost/Number of Units Produced

- Average Fixed Cost = Average Total Cost - Average Variable Cost.

Khi bạn sử dụng phương pháp trừ, điều đầu tiên bạn nên làm là ước tính tổng chi phí. Sau đó, bạn cần xác định hai chỉ tiêu: tổng chi phí bình quân và chi phí đổi bình quân. Bước cuối cùng trong phương pháp này là trừ chi phí biến đổi trung bình khỏi tổng chi phí trung bình.

 

4. So sánh chi phí cố định bình quân với chi phí biến đổi trung bình

Chi phí cố định bình quân là chi phí cần thiết để sản xuất một đơn vị sản phẩm. Chi phí này giảm khi số lượng hàng hóa được sản xuất tăng lên. Điều này là do cùng một lượng chi phí cố định cần phải được sử dụng để sản xuất một số lượng lớn hơn các đơn vị. Bạn có thể tính toán chi phí theo cách này: Chia tổng của tất cả các chi phí cố định cho số lượng đơn vị sản xuất.

Bằng cách tính toán thước đo này, bạn có cơ hội phân tích chi phí của công ty mình và giảm chúng, đồng thời xác định thời điểm mà doanh nghiệp của bạn bắt đầu tạo ra doanh thu. Chi phí giúp bạn có được thông tin cần thiết cho các quyết định sản xuất của mình. Nếu bạn muốn tối đa hóa doanh thu của mình, điều quan trọng là phải kiểm soát chi phí này. Bạn nên biết nó thay đổi như thế nào khi có sự thay đổi về số lượng

Chi phí biến đổi trung bình (AVC) là tổng của tất cả các chi phí biến đổi chia cho số lượng hàng hóa được sản xuất. Đó là một yếu tố quan trọng giúp một công ty quyết định xem có nên tiếp tục sản xuất hàng hóa của mình hay không. Một công ty chỉ có thể tiếp tục nếu doanh thu cận biên lớn hơn AVC.

Nếu doanh thu trung bình của một công ty thấp hơn AVC, tốt hơn là nên đóng cửa doanh nghiệp này. Vì sản xuất bất cứ thứ gì sẽ không giúp thu được lợi nhuận đủ lớn để bù đắp chi phí sản xuất biến đổi, nên việc sản xuất tối thiểu cũng sẽ gây thêm tổn thất cho công ty này. Vì vậy, tốt hơn là dừng hoạt động và chỉ mất chi phí cố định.

Mặt khác, khi có một doanh nghiệp có chi phí lớn hơn AVC, nó có thể trang trải một số chi phí, bao gồm tất cả các chi phí biên đổi và một số chi phí cố định. Chi phí cố định, chẳng hạn như số tiền bạn trả để thuê mặt bằng cho doanh nghiệp của mình, không bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất. Chắc chắn, chúng không thay đổi khi số lượng đơn vị bạn quyết định sản xuất thay đổi. Miễn là doanh thu của bạn cao hơn AVC, bạn có thể tiếp tục sản xuất hàng hóa của mình.

Nếu có bất kỳ vướng mắc nào về vấn đề này hoặc các vấn đề pháp lý khác xin vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê qua số điện thoại 1900.6162 để được hỗ trợ giải đáp.  Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!