Vậy trường hợp trên, tôi có được cơ quan nhà nước di dời cột điện ra khỏi thửa đất để cho thuê không. Và chi phí đền bù cho việc di dời trụ điện đó như thế nào ạ?

Người gửi : Võ Thị Thu Hiền

 

Luật sư trả lời:

1. Điều kiện yêu cầu di dời cột điện, đường dây điện?

Khi nhà nước hoặc cá nhân tổ chức thực hiện xây dựng đường lưới điện như cột điện, đường dây điện đi qua đất thuộc quyền sở hữu của người dân thì đối với nhà nước thuộc trường hợp thu hồi thì phải đưa ra quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật và tiến hành bồi thường về đất nếu có tài sản gắn liền với đất thì cũng phải bồi thường bằng giá trị tài sản tại thời điểm thu hồi, trường hợp không thu hồi đất nhưng làm hạ chế quyền  chủ sử dụng đất thì vẫn phải bồi thường, hỗ trợ nhưng không được vượt quá 80% bồi thường thu hồi đất. Còn đối với tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước thì phải thương lượng, thỏa thuận với chủ thể có đất bị xâm phạm và bồi thường theo sự thỏa thuận của hai bên.

Như vậy, để thực hiện yêu cầu di dời hệ thống điên thì phải đáp ứng được điều kiện việc xây dựng đó phải trái quy định của pháp luật, không có sự thỏa thuận hay có quyết định thu hồi đất hay bồi thường, đang xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của chủ thể, gây mất an toàn đối với chủ thể đó thì họ có quyền khiếu nại, kiến nghị  yêu cầu đi dời hệ thống cột điện đó và sẽ không mất chi phí về phần di dời hệ thống điện đang vi phạm này.

Ngoài ra nếu hệ thống điện được xây dựng gần nhà hay đất của mình đang canh tác nhưng hệ thống cột điện, hây dây điện đó qua mưa báo, thời gian, thời tiết mà bị hư hỏng nặng có nguy cơ gây nguy hiểm lớn thì chủ sở hữu đất đang bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu di dời hoặc sửa chữa.

Tuy nhiên trong trường hợp hệ thống điện đó không xây dựng trong phần đất của mình nhưng mất mỹ quan, gây mất an toàn thì chủ thể đó có quyền thương lượng, thỏa thuận với nhà nước, cá nhân, tổ chức đó về việc di dời hệ thống điện nhưng phải có địa điểm để di dời và chịu hòa toàn chi phí về việc di dời đó.

 

2. Thủ tục yêu cầu di dời cột điện, dây điện.

+  Đơn đề nghị di dời cột điện, dây điện. Trong đơn đề nghị phải nêu rõ sự việc, lý do yêu cầu di dời, thông tin chủ thể yêu cầu di dời, địa điểm cột điện, dây điện cần di dời…

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao công chứng, chứng thực). Nhằm mục đích chứng minh cột điện hay dây chuyên tải điện đó đang đi trên phần đất thuộc quyền sở hữu của mình (Trường hợp cột điện hay dây điện xây dựng, đi qua đất thuộc quyền sử dụng của mình, trường hợp được xây dựng gần, cạnh đất của mình nhưng gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể thì không cần).

+ Hình ảnh của cột điện, dây điện đi qua: Chứng minh rõ vị trí cột điện, dây điện xâm phạm.

Nộp đơn trực tiếp hoặc qua bưu điện lên đơn vị điện đang trực tiếp quản lý hệ thóng điện đó. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị phải xem xét để giải quyết, trong trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản cho người có yêu cầu và nêu rõ lý do.

 

3. Mức bồi thường công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường điện trên không?

Hiện nay chưa có quy định nào cụ thể về mức chi phí di dời cột điện, trừ những trường hợp dự án công trình điện đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì được bồi thường hỗ trợ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Điều 18. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV theo quy định tại Điều 13 Nghị định này thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một (01) lần như sau:

a) Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được bồi thường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không;

b) Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không lớn hơn 70% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có tiêu chuẩn tương đương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

c) Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

Nhà nước mới đưa ra các mức bồi thường, hỗ trợ cho việc trụ điện đặt tại trên đất của hộ dân cư, nếu hộ dân cư có nhu cầu muốn di dời trụ điện ra khỏi đất nhà mình thì sẽ làm đơn đề nghị lên cơ quan nhà nước, nếu được phép sẽ có thông báo về chi phí di dời.

Nhưng với trường hợp cột điện, trụ điện được xây dựng trên đất nhà nước, là đất công, dùng để xây dựng công trình nhà nước phục vụ lợi ích công cộng thì rất khó để di dời.

 

Vậy, giải quyết tình huống như sau:

Bạn thuê mảnh đất của nhà nước, trên mảnh đất có 3 trụ điện, có 2 trường hợp:

+Một là bạn viết đơn xin di dời trụ điện để thuận lợi cho việc làm ăn và sinh sống. Trường hợp này hơi khó, vì đất bạn thuê là đất nhà nước, trụ điện đó vẫn tồn tại từ trước đến nay. Nếu được phép di dời, mức chi phí sẽ là khá lớn.

+Hai là bạn chấp nhận việc để nguyên trụ điện đó và đề nghị lên cấp cơ quan có thẩm quyền rằng liệu mình có được hỗ trợ gì khi tiếp tục để trụ điện đó trên đất thuê hay không, vì có thể việc xuất hiện trụ điện có thể ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn.

Trừ những trường hợp bạn thuê đất, và trong hợp đồng có quy định rõ về 3 trụ điện đó, không được phép di dời hay không có mức hỗ trợ chi phí nào và  việc của bạn là kinh doanh hay làm ăn gì là việc của bạn, trụ điện vẫn ở đó.

 

4. Mẫu đơn xin di dời cột điện, dây điện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI DỜI CỘT ĐIỆN

(V/v cột điện xây dựng trái phép)

Kính gửi: Đơn vị Điện lực A, thuộc công ty Điện Lực B.

Tên tôi là: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………

Số chứng minh nhân dân: …………. Ngày cấp: …………….  Nơi cấp: …………….

Nơi thường trú: ………………..

Bằng đơn này tôi xin trình bày sự việc như sau: ………………………..

Tôi xin cam đoan những lời trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sự thật.

Kính mong quý cơ quan xem xét và giải quyết!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Hình ảnh cột điện, dây điện…

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Hay mẫu

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI DỜI CỘT ĐIỆN

 

Kính gửi: Điện lực ………………….……- Trực thuộc Công ty Điện lực …………… 

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………………………………………Tại: ……………………………………… 

CMND số: …………………….. cấp ngày …………..…  Nơi cấp: ……………………… 

Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………… 

Tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết cho tôi vấn đề như sau:

Nội dung yêu cầu: yêu cầu di dời cột điện số ........ ở vị trí ................. địa chỉ: .............

Lý do viết đơn:đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến cuộc sống của gia đình bạn và các hộ lân cận, đã gây hậu quả gì, mức độ ra sao ....................................................................................................

(Chẳng hạn: Hiện tại, trên phần đất thuộc quyền sử dụng của gia đình tôi, bên công ty đã dựng một cây cột điện trên đó, gần với khu vực nhà ở của gia đình tôi, cây cột điện này hiện đã cũ và có dấu hiệu hư hỏng, có thể gây ảnh hưởng bất cứ lúc nào đến các hộ gia đình ở gần đó. Tuy nhiên thời gian đã lâu, hiện vẫn không có cơ quan chức năng nào tới tháo dỡ di dời cột điện đi làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống thường nhật của gia đình tôi và các hộ lân cận. Gia đình tôi đã phải làm các biện pháp che chắn, khắc phúc nhưng cũng chỉ là tạm thời trông rất mất cảnh quan và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm....)

Tài liệu, chứng cứ chứng minh việc có thiệt hại gồm: biên bản ghi nhận của các hộ lân cận, hình ảnh kèm theo......

Tôi cam đoan nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Công ty nhanh chóng có biện pháp giải quyết, di dời cột điện để đảm bảo an toàn cho gia đình tôi và những người dân ở các hộ lân cận.

Trân trọng cảm ơn quý công ty!

 

………….., ngày …. tháng…… năm.......

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Hay mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

….…, ngày …. tháng …. năm….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI DỜI CỘT ĐIỆN

(V/v: Di dời cột điện …….)

Kính gửi:

Đơn vị Điện lực …..………..

Tôi là: ..........................................

Ngày tháng năm sinh: …………………………….……………….…………………..

CMND số: ………………….. ngày cấp………….. nơi cấp …………………………

Địa chỉ thường trú……………………………………………….…..………………….

Bằng Đơn này chúng tôi xin trình bày vụ việc như sau:

….……………………………………………………………………….….…………….

….………………………………………………………………………….…………….

Tôi xin cam đoan những lời trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sự thật.

Kính mong quý cơ quan xem xét và giải quyết!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo Đơn:

1. Hình ảnh cột điện hư hỏng…

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

….…………………….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.