1. Hiểu thế nào về hành vi chiếm đoạt chất ma túy?

Dựa theo quy định tại tiểu mục 3.4 của Mục II trong Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, ta có thể hiểu rõ hơn về khái niệm "chiếm đoạt chất ma túy". Đây là một trong những hành vi phạm tội bao gồm trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, và công khai lấy chất ma túy của người khác. Trong trường hợp một người thực hiện hành vi chiếm đoạt chất ma túy với mục đích bán lại cho người khác, người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải đối mặt với tội danh đầy đủ theo Điều 194 của Bộ luật Hình sự, và chỉ bị áp dụng một hình phạt.

Theo quy định này, việc chiếm đoạt chất ma túy được xem là một tội phạm nghiêm trọng, vì nó liên quan đến việc lạm dụng chất ma túy và gây hại cho cả cá nhân và xã hội. Hành vi này không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn đe dọa đến sự an ninh và trật tự công cộng.

Trên cơ sở của quy định trên, cơ quan chức năng có trách nhiệm tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và xác định trách nhiệm hình sự của người có hành vi chiếm đoạt chất ma túy. Nếu được xác định là có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, người đó sẽ phải đối mặt với hình phạt theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại tiểu mục 3.4 của Mục II trong Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, ta có thể hiểu rõ hơn về khái niệm "chiếm đoạt chất ma túy". Đây là một trong những hành vi phạm tội bao gồm trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, và công khai lấy chất ma túy của người khác. Tất cả những hành vi trên đều bị coi là vi phạm pháp luật và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, trong trường hợp người có hành vi chiếm đoạt chất ma túy nhằm mục đích bán lại chúng cho người khác, người đó sẽ bị truy tố với tội danh đầy đủ và phải chịu một hình phạt theo quy định của Điều 194 trong Bộ luật Hình sự.

Việc xác định và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi chiếm đoạt chất ma túy là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự xã hội và chống lại tội phạm liên quan đến ma túy. Cơ quan chức năng có trách nhiệm tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và đưa những người có hành vi này ra trước công lý. Chỉ khi có đủ bằng chứng và xác định được trách nhiệm, hình phạt sẽ được áp dụng để làm nghiêm trị, đồng thời đưa ra cảnh báo cho những ai có ý định vi phạm pháp luật về chất ma túy.

 

2. Chiếm đoạt chất ma túy từ bao nhiêu gam sẽ bị tử hình?

Căn cứ vào khoản 4 Điều 252 của Bộ luật Hình sự 2015, đã được sửa đổi bởi khoản 69 Điều 1 của Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 về Tội chiếm đoạt chất ma túy, chúng ta có thể thấy rằng hành vi này sẽ bị xử phạt một trong các trường hợp sau đây: phạm tội thuộc loại nào thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

- Trường hợp chiếm đoạt nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 05 kilôgam trở lên.

- Trường hợp chiếm đoạt heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 100 gam trở lên.

- Trường hợp chiếm đoạt lá cây côca, lá khát (lá cây Catha edulis), lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định, với khối lượng từ 75 kilôgam trở lên.

- Trường hợp chiếm đoạt quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 600 kilôgam trở lên.

- Trường hợp chiếm đoạt quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 150 kilôgam trở lên.

- Trường hợp chiếm đoạt các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 300 gam trở lên.

- Trường hợp chiếm đoạt các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít trở lên.

- Trường hợp chiếm đoạt ít nhất 02 chất ma túy với tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g, theo khoản 4 Điều 252 của Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi bởi khoản 69 Điều 1 của Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017.

Do đó, hiện nay hình phạt cao nhất đối với hành vi chiếm đoạt chất ma túy là tù chung thân, không phải án tử hình. Hình phạt tù chung thân là hình phạt nghiêm khắc nhất trong vụ án Tội chiếm đoạt chất ma túy theo quy định của Bộ luật Hình sự. Điều này cho thấy sự nghiêm trọng và nguy hiểm của tội phạm liên quan đến ma túy trong xã hội.

 

3. Đối với người phạm tội nguyên tắc xử lý là gì?

Quy định về nguyên tắc xử lý tội phạm trong Bộ luật Hình sự 2015 và sửa đổi của Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 đã thiết lập các nguyên tắc quan trọng để đảm bảo công bằng và công minh trong việc xử lý tội phạm.

- Trước hết, quy định rằng mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện và xử lý kịp thời, công minh và tuân thủ pháp luật. Nguyên tắc này đảm bảo rằng việc xử lý tội phạm không chỉ nhanh chóng mà còn đảm bảo sự công bằng và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Quy định tiếp theo khẳng định nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật cho mọi người phạm tội, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội. Điều này đảm bảo rằng mọi công dân đều được đối xử công bằng và không bị phân biệt đối xử trong quá trình xử lý tội phạm.

- Quy định tiếp theo tập trung vào việc nghiêm trị những người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy hoặc có những hành vi cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Điều này nhằm đảm bảo rằng những cá nhân có trách nhiệm cao và có vai trò quan trọng trong việc phạm tội sẽ nhận được hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của họ.

- Quy định tiếp theo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khoan hồng đối với những người tự thú, đầu thú, khai báo thành khẩn, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội và tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện và giải quyết tội phạm. Nguyên tắc này khuyến khích sự hợp tác của người vi phạm và tạo điều kiện để họ sửa chữa hành vi phạm tội và bồi thường thiệt hại gây ra.

Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra

- Đối với những người lần đầu phạm tội không nghiêm trọng, quy định cho phép áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù. Thay vì bị giam giữ, những người này có thể được giao cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình để giám sát và giáo dục. Điều này nhằm mục đích giúp những người này có cơ hội sửa chữa và hòa nhập trở lại với xã hội.

- Người bị phạt tù sẽ phải chấp hành hình phạt tại các cơ sở giam giữ, tham gia lao động và học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Nếu đáp ứng được các điều kiện quy định, người này có thể được xét giảm thời gian chấp hành hình phạt hoặc được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Sau khi hoàn thành hình phạt, người vi phạm được tạo điều kiện để hòa nhập với cộng đồng và sống cuộc sống lương thiện. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của luật, án tích của người này có thể được xóa bỏ.

Ngoài những quy định trên, Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định về tội phạm và các hành vi nguy hiểm cho xã hội. Theo đó, tội phạm được xác định là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện cố ý hoặc vô ý.

Các hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cũng như xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa theo quy định của Bộ luật này đều phải bị xử lý hình sự.

Tổng quan, các quy định trong Bộ luật Hình sự và các sửa đổi của nó đã thiết lập một cơ sở pháp lý vững chắc để đảm bảo công bằng, công minh và an ninh pháp luật trong việc xử lý tội phạm. Các nguyên tắc như sự công bằng trước pháp luật, nghiêm trị đối với những tội phạm nghiêm trọng và khuyến khích sự hợp tác của người vi phạm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trật tự và an ninh xã hội.

 

Xem thêm >> Tội chiếm đoạt chất ma túy theo quy định điều 252 Bộ luật hình sự

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!