1. Quy định về nguyên tắc chuyển đổi giới tính

Dự thảo Luật Chuyển đổi Giới tính (chưa có hiệu lực) quy định một số nguyên tắc quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi và sự tự chủ của cá nhân trong quá trình chuyển đổi giới tính. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

- Một nguyên tắc quan trọng trong dự thảo luật là rằng mỗi cá nhân chỉ được phép thực hiện quy trình chuyển đổi giới tính một lần trong suốt cuộc đời của họ. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của quyết định này và cần phải được xem xét một cách cẩn trọng và tỉ mỉ.

- Việc can thiệp y học để chuyển đổi giới tính chỉ được thực hiện sau khi cá nhân đã được tư vấn và hỗ trợ về mặt tâm lý, y tế và pháp lý. Điều này đảm bảo rằng quyết định của họ được đưa ra sau khi họ đã được cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ cần thiết.

- Một nguyên tắc quan trọng khác là đảm bảo rằng quy trình chuyển đổi giới tính là hoàn toàn tự nguyện và tự do. Cá nhân có quyền lựa chọn biện pháp can thiệp y học phù hợp nhất với họ, đồng thời được đảm bảo rằng họ không bị áp đặt hoặc ép buộc.

* Điều 4 trong Dự thảo Luật Chuyển đổi Giới tính nêu rõ các chính sách quan trọng của Nhà nước đối với quyền lợi và nghĩa vụ của những người muốn chuyển đổi giới tính. 

- Luật nhìn nhận và tôn trọng sâu sắc quyền lợi và nghĩa vụ công dân của những người chuyển giới tính. Điều này không chỉ là việc ghi nhận mà còn là việc bảo đảm rằng họ được đối xử công bằng và đồng tình trong xã hội.

- Quan trọng hơn nữa, luật đặt ra một cơ sở cho việc tạo điều kiện để mỗi người chuyển giới tính có thể lựa chọn biện pháp can thiệp y học phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe, tâm lý, tài chính và ước muốn cá nhân của họ. Điều này đảm bảo rằng mỗi quyết định chuyển đổi giới tính là một quyết định cá nhân và được đưa ra với sự tự do và tự chủ tuyệt đối.

- Luật cũng chú trọng vào việc tạo điều kiện cho người chuyển giới tính được hỗ trợ bằng tư vấn tâm lý, y học và pháp lý trước, trong và sau quá trình can thiệp y học. Điều này giúp đảm bảo rằng họ có thông tin đầy đủ và hỗ trợ cần thiết để đưa ra quyết định và đối mặt với mọi thách thức có thể phát sinh.

- Để tạo ra một môi trường y tế công bằng và hỗ trợ cho người chuyển đổi giới tính, chính phủ khuyến khích mạnh mẽ việc bảo hiểm y tế chi trả cho các dịch vụ liên quan đến quá trình chuyển đổi giới tính cũng như các vấn đề sức khỏe có liên quan. Điều này không chỉ đảm bảo rằng mọi người có quyền truy cập vào các dịch vụ y tế cần thiết mà còn thể hiện sự cam kết của chính phủ đối với việc bảo vệ và hỗ trợ cho cộng đồng người chuyển đổi giới tính.

- Hơn nữa, chính phủ cũng nên thúc đẩy và khuyến khích các cơ sở y tế, bao gồm các bệnh viện, phòng khám và tổ chức y tế, cũng như cá nhân trong ngành y tế, để hỗ trợ và tư vấn cho người chuyển đổi giới tính. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý, hỗ trợ về y tế và can thiệp y khoa liên quan đến quá trình chuyển đổi giới tính. Bằng cách này, chính phủ không chỉ xem xét việc cải thiện quyền lợi y tế của cộng đồng người chuyển đổi giới tính mà còn xây dựng một môi trường y tế đa dạng và phản ánh đúng nhu cầu của toàn bộ cộng đồng.

- Chính phủ đã đề xuất một loạt các chính sách và biện pháp nhằm đảm bảo rằng người đã can thiệp y học để chuyển đổi giới tính có quyền và nghĩa vụ phù hợp với giới tính mới của họ, như được quy định trong Dự thảo Luật Chuyển Giới, Bộ Luật Dân Sự năm 2015 và các quy định liên quan khác. Mục tiêu của những biện pháp này là đảm bảo sự ổn định và không làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ dân sự mà người đó đã xác lập trước khi được công nhận là người chuyển đổi giới tính.

- Cụ thể, chính phủ đề xuất cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ pháp lý để đảm bảo rằng việc công nhận giới tính mới của người chuyển đổi giới tính không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của họ trong mối quan hệ gia đình và trong các giao dịch pháp lý. Điều này bao gồm việc bảo đảm rằng mọi giấy tờ và tài liệu pháp lý phản ánh chính xác giới tính mới của họ, bao gồm cả việc liên quan đến việc nhận nuôi con.

 

2. Quyền người chuyển đổi giới tính theo Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính mới nhất?

Theo Điều 7 của Dự thảo Luật Chuyển đổi Giới tính, người chuyển giới tính sẽ được công nhận và bảo vệ những quyền lợi sau đây:

- Một trong những quyền quan trọng nhất của người chuyển giới tính là được công nhận giới tính mới của họ sau khi đã can thiệp y học để thực hiện quá trình chuyển đổi giới tính. Điều này đặt ra một tiêu chuẩn rõ ràng và công bằng cho việc xác định giới tính của họ, đồng thời cung cấp sự tự tin và ổn định trong cuộc sống hàng ngày.

- Quyền lựa chọn phương pháp can thiệp y học để chuyển đổi giới tính phù hợp với tình trạng sức khỏe, mong muốn và tài chính của mỗi người là một quyền lợi quan trọng. Việc này không chỉ đảm bảo sự tự chủ và quyền tự quyết của họ mà còn tạo điều kiện cho họ để có một trải nghiệm chuyển đổi giới tính tốt nhất có thể.

- Người chuyển giới tính cũng được đảm bảo quyền tư vấn, hỗ trợ về mặt tâm lý, y tế và pháp lý trước và trong suốt quá trình chuyển đổi giới tính. Điều này đảm bảo rằng họ không chỉ có sự hỗ trợ cần thiết để đối mặt với mọi thách thức mà còn được đảm bảo rằng quyết định của họ được đưa ra sau khi đã có đủ thông tin và hỗ trợ.

- Người chuyển đổi giới tính sẽ được bảo vệ và hỗ trợ đầy đủ quyền lợi nhân thân phù hợp với giới tính mới theo các quy định của pháp luật dân sự và các luật khác có liên quan. Điều này bao gồm việc công nhận chính thức và bảo vệ mọi quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến danh xưng, quyền sở hữu, và các quyền khác mà người đó đang gặp phải sau khi chuyển giới tính.

- Hơn nữa, người chuyển đổi giới tính cũng sẽ tiếp tục giữ nguyên quan hệ gia đình, bao gồm quan hệ cha, mẹ, con, cũng như quyền và nghĩa vụ liên quan đến hôn nhân trước khi thực hiện quá trình chuyển giới tính. Điều này bao gồm cả việc nhận nuôi con nuôi, đảm bảo rằng mối quan hệ gia đình của họ vẫn được bảo toàn và tôn trọng theo cách phù hợp nhất.

- Người chuyển đổi giới tính cũng được cho phép lưu giữ tinh trùng hoặc trứng để duy trì nòi giống thông qua các dịch vụ sinh sản phù hợp với các nguyên tắc đạo lý và pháp luật của Việt Nam. Điều này đảm bảo rằng họ có khả năng thực hiện quyết định về việc sinh con trong tương lai một cách tự do và có ý thức.

- Người chuyển giới tính có quyền tham gia các hoạt động hiến máu, hiến tế bào gốc và hiến mô tạng một cách tự nguyện, với điều kiện đủ sức khỏe và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật để đảm bảo an toàn cho quá trình hiến tặng.

- Được bảo lưu thông tin trên các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp trước khi chuyển đổi giới tính, giúp bảo đảm tính nhất quán và công bằng trong quá trình xác nhận và thừa nhận các thành tựu và bằng cấp của họ.

- Quyền tài sản đối với tài sản đã có trước khi chuyển đổi giới tính sẽ được công nhận và bảo vệ. Trong trường hợp thông tin về giới tính được ghi trên giấy chứng nhận quyền tài sản, các cơ quan chính phủ có trách nhiệm điều chỉnh thông tin này theo giới tính đã được công nhận của người chuyển đổi giới tính, đảm bảo tính công bằng và pháp lý.

- Các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật khác liên quan sẽ được áp dụng phù hợp với giới tính mới của họ. Điều này đảm bảo rằng họ có quyền hưởng các chế độ thai sản và các quyền lợi bảo hiểm xã hội một cách công bằng và đúng đắn.

- Người chuyển giới tính sẽ được tham gia vào các hoạt động thể thao, văn hóa và biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật, giúp họ tận hưởng các trải nghiệm văn hóa và xã hội một cách tự nhiên và thoải mái theo giới tính mới của mình.

- Được đảm bảo tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín và đời sống riêng tư theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc bảo vệ bí mật cá nhân, gia đình và mọi quyền riêng tư khác, giúp tạo ra một môi trường sống an toàn và tự do cho họ để hòa nhập vào xã hội một cách tự nhiên.

- Sau khi được công nhận là người chuyển đổi giới tính, họ sẽ có quyền thay đổi thông tin giới tính trên các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu và giấy phép lái xe. Điều này giúp họ xác định và thể hiện mình theo giới tính mới một cách chính xác và tự tin.

- Người chuyển đổi giới tính sẽ được bảo đảm quyền học tập, lao động và hòa nhập vào gia đình và xã hội theo giới tính mới mà họ đã được công nhận. Điều này đảm bảo rằng họ không gặp phải bất kỳ sự phân biệt đối xử nào và có quyền tiếp cận các cơ hội và dịch vụ một cách công bằng.

- Ngoài những quyền lợi đã được nêu trên, người chuyển đổi giới tính cũng được đảm bảo các quyền khác theo quy định của Hiến Pháp và pháp luật, bao gồm quyền tự do ngôn luận, quyền công bằng và quyền lợi khác nhau mà mọi công dân đều được hưởng. Điều này đảm bảo rằng họ có đầy đủ quyền lợi và được xem xét như bất kỳ công dân nào khác trong xã hội.

 

3. Nghĩa vụ người chuyển đổi giới tính theo Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính mới nhất?

Dựa trên Điều 8 của Dự thảo Luật Chuyển đổi Giới tính, người chuyển giới sẽ có những nghĩa vụ quan trọng sau đây:

- Họ phải tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của công dân, tuân thủ theo quy định của pháp luật mới phù hợp với giới tính mà họ đã chuyển đổi. Điều này bao gồm việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng và tuân thủ các quy định pháp lý đối với giới tính mới của họ.

- Người chuyển giới cũng được yêu cầu tích cực học tập, lao động và hòa nhập vào gia đình và xã hội với giới tính mới mà họ đã được công nhận. Điều này đảm bảo rằng họ không chỉ là thành viên tích cực của cộng đồng mà còn có thể thúc đẩy sự hiểu biết và sự chấp nhận về việc chuyển đổi giới tính trong xã hội.

Nếu không có sự thay đổi nào trong nội dung của Dự thảo Luật Chuyển đổi Giới tính, dự kiến Luật sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2026. Điều này nhấn mạnh sự quyết tâm của chính phủ trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người chuyển giới, đồng thời tạo ra một môi trường pháp lý công bằng và tôn trọng cho cộng đồng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Cá nhân có được xác định lại giới tính của mình không? Chuyển đổi giới tính của cá nhân. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.