Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hộ tịch năm 2014

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014

2. Chuyên viên tư vấn

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xác định rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định, quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.
Theo đó, việc ghi quê quán trong Tờ khai đăng ký khai sinh đối với trẻ em, phải căn cứ vào các giấy tờ căn cước, hộ tịch có ghi nhận quê quán của cha, hoặc mẹ của trẻ em để xác định quê quán của trẻ em đó.
Việc ghi quê quán trong các giấy tờ căn cước, hộ tịch nhằm xác định nguồn cội, gốc tích của một người. Cho đến nay chưa thấy có quy định, tiêu chí xác định việc thay đổi quê quán. Theo thông lệ, quê quán là nơi sinh của người ở thế hệ thứ nhất và được xác định cho 2 thế hệ kế tiếp có quan hệ huyết thống.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ….. tháng…… năm ….. năm 2018

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN QUÊ QUÁN CHO CON

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ............

Hôm nay, tại địa chỉ: Xóm ……, xã …….., huyện ………, tỉnh …….

Tôi tên là: Nguyễn Văn A,

Sinh ngày….. tháng ……năm 19..... Giới tính: ………. Dân tộc: ……..

CMND số: 123456789, cấp ngày ..../..../20... tại Công an tỉnh.....

Hộ khẩu thường trú : Xóm....., xã....., huyện....., tỉnh.....

Hiện cư trú tại: Xóm....., xã....., huyện....., tỉnh.....

Vợ tôi là: Nguyễn Thị B,

Sinh ngày….. tháng ……năm 19..... Giới tính: ………. Dân tộc: ……..

CMND số: 123456789, cấp ngày ..../..../20... tại Công an tỉnh.....

Hộ khẩu thường trú : Xóm....., xã....., huyện....., tỉnh.....

Hiện cư trú tại: Xóm....., xã....., huyện....., tỉnh.....

Cùng thỏa thuận đồng ý lựa chọn quê quán là xóm …, xã………, huyện …….., tỉnh ………… cho con chúng tôi là:

Tôi tên là: Nguyễn Văn C

Ngày tháng năm sinh: 20..... Giới tính: ………. Dân tộc: ……..

Giấy chứng sinh số: …………………… Quốc tịch:……………….

Hộ khẩu thường trú : Xóm....., xã....., huyện....., tỉnh.....

Hiện cư trú tại: Xóm....., xã....., huyện....., tỉnh.....

Với lý do: Để đảm bảo thực hiện đúng đường lối chính sách của nhà nước và quy định của pháp luật , đầy đủ thông tin cá nhân của con tôi, nên gia đình và chúng tôi đã đưa ra quyết định lựa chọn quê quán ở Xóm....., xã....., huyện....., tỉnh..... cho cháu.

Chúng tôi cam đoan thỏa thuận trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên của mình.

Chữ ký của người mẹ

(Ký và ghi rõ họ tên)

B

Nguyễn Thị B

Chữ ký của người cha

(Ký và ghi rõ họ tên)

A

Nguyễn Văn A

Đính kèm:

  • Giấy chứng sinh
  • Giấy đăng ký kết hôn
  • Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của cha mẹ
  • Tờ khai đăng ký khai sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1)..........................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .........................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (2)..................................................................................................................

Nơi cư trú: (3)...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: .........................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:....................................................................... ..................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:.........................................

.................................................................................................................................................

Nơi sinh: (4).……………………………………………………………..…………………………………………….

Giới tính:....................... Dân tộc: ..................... ...........Quốc tịch: ……………………………………

Quê quán: ................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên cha: ……………………………………….…………………………….……………………

Năm sinh: ...................... Dân tộc: ..........................Quốc tịch: …………………………………….…

Nơi cư trú: (3) .............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………………………..….…………………….

Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ………………………………….…

Nơi cư trú: (3) .............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

..........................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh

Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

- Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014.

(3) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính

Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội

- Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra.

Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê