1. Chủ đầu tư có được phép tự tổ chức thực hiện quản lý dự án?

Theo Điều 23 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư có quyền tự tổ chức thực hiện quản lý dự án nếu họ đáp ứng được các điều kiện và năng lực cần thiết. Điều này có nghĩa là chủ đầu tư có thể sử dụng tư cách pháp nhân của mình và các phòng ban chuyên môn trực thuộc để tiến hành quản lý dự án.

Tuy nhiên, để tổ chức quản lý dự án, chủ đầu tư phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đủ điều kiện và năng lực: Chủ đầu tư cần phải có đủ điều kiện và năng lực để tự thực hiện quản lý dự án. Điều này bao gồm cả việc có đội ngũ nhân sự chuyên môn, kỹ thuật có đủ khả năng để quản lý và giám sát dự án.

- Giám đốc quản lý dự án: Trong trường hợp chủ đầu tư tự tổ chức quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án cần phải đáp ứng được các yêu cầu về năng lực theo quy định. Điều này đảm bảo rằng người đứng đầu quản lý dự án có đủ khả năng và kiến thức để đảm nhận vai trò này.

- Nhân sự tham gia quản lý dự án: Các cá nhân tham gia quản lý dự án phải có đủ chuyên môn nghiệp vụ và được phân công theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của chủ đầu tư. Điều này đảm bảo rằng những người tham gia quản lý dự án có đủ khả năng và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư không đáp ứng được các điều kiện và năng lực cần thiết để tự tổ chức quản lý dự án một cách hiệu quả, họ có thể phải thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực theo quy định của Nghị định này để tham gia quản lý dự án.

Nếu chủ đầu tư không tuân thủ các quy định và tự tổ chức thực hiện quản lý dự án mà không đáp ứng được các yêu cầu cần thiết, họ có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm cả xử phạt hoặc các biện pháp khác tùy thuộc vào mức độ vi phạm và hậu quả của việc vi phạm đó.

Như vậy, chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng thì khi này chủ đầu tư không phải thuê ban quản lý dự án đầu tư mà có thể tự mình thực hiện dự án.

2. Quản lý dự án khi chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng?

Khi chủ đầu tư quyết định thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy trình và các bước thực hiện được quy định cụ thể theo Điều 24 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Dưới đây là một phân tích chi tiết về cách thực hiện khi chủ đầu tư áp dụng việc thuê tư vấn quản lý dự án:

- Phân công nhiệm vụ và ký kết hợp đồng: Tư vấn quản lý dự án có thể được chủ đầu tư thuê để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án. Trước khi bắt đầu công việc, hai bên cần phải ký kết hợp đồng với nhau, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, phạm vi công việc, thời hạn và điều kiện thanh toán.

- Thông báo văn bản về nhiệm vụ và quyền hạn: Tư vấn quản lý dự án sau khi được lựa chọn cần phải gửi văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện và bộ máy trực tiếp quản lý dự án đến chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan. Điều này giúp đảm bảo sự hiểu biết rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của tư vấn quản lý dự án.

- Giám sát và xử lý vấn đề: Chủ đầu tư phải đảm nhận trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án. Họ cũng phải xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm các mối quan hệ giữa tư vấn quản lý dự án, nhà thầu và chính quyền địa phương.

- Tuân thủ quy định về đấu thầu: Việc lựa chọn tư vấn quản lý dự án cần tuân thủ các quy định về đấu thầu theo luật định. Điều này bao gồm việc đảm bảo quy trình công bằng, minh bạch và đảm bảo sự cạnh tranh trong quá trình chọn lựa tư vấn.

Tóm lại, việc thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng là một quy trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính hiệu quả và thành công của dự án.

3. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư giao cho ai thực hiện?

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng. Theo Điều 26 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, nhiệm vụ này được giao cho nhà thầu khảo sát xây dựng hoặc nhà thầu thiết kế xây dựng, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của dự án và các quy định cụ thể như sau:

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng và quyết định giao việc: Trong trường hợp chưa chọn được nhà thầu thiết kế hoặc trong những trường hợp khác liên quan đến việc khảo sát, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập dự án PPP sẽ giao nhiệm vụ này cho tổ chức, cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân trực thuộc có đủ điều kiện và năng lực để thực hiện công việc này.

- Giao việc cho nhà thầu khảo sát xây dựng hoặc nhà thầu thiết kế xây dựng: Chủ đầu tư có thể giao trực tiếp nhiệm vụ khảo sát xây dựng cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông qua việc ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng. Hoặc trong trường hợp nhà thầu tư vấn thiết kế được chọn, và họ có đủ khả năng và năng lực, chủ đầu tư có thể giao cho họ cả công việc khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng thông qua việc ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng. Trong trường hợp chủ đầu tư quyết định giao nhiệm vụ khảo sát xây dựng cho một nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực khảo sát xây dựng, họ có thể tiến hành việc này thông qua việc ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng. Quá trình này thường bao gồm các bước như công bố thông tin về nhu cầu khảo sát, tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

- Chỉ đạo và giám sát: Chủ đầu tư phải thực hiện vai trò chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các quy trình và tiêu chuẩn được tuân thủ, và các công việc được hoàn thành đúng theo yêu cầu và tiến độ được quy định. Chủ đầu tư phải đảm bảo rằng các quy trình và tiêu chuẩn liên quan đến nhiệm vụ khảo sát xây dựng được tuân thủ đầy đủ. Điều này bao gồm việc thẩm định các tài liệu kỹ thuật, phê duyệt phương pháp và quy trình thực hiện, cũng như giám sát việc thực hiện để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Chủ đầu tư phải đảm bảo rằng các công việc khảo sát xây dựng được thực hiện đúng theo yêu cầu đã được quy định trong hợp đồng và các tài liệu kỹ thuật liên quan. Điều này bao gồm việc kiểm tra chất lượng công việc, theo dõi tiến độ và phản hồi kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Tuân thủ quy định: Việc giao nhiệm vụ khảo sát xây dựng cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bao gồm cả quy định về đấu thầu, năng lực và chất lượng công việc. Trong quá trình giao nhiệm vụ khảo sát xây dựng, việc lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng hoặc nhà thầu thiết kế xây dựng cần phải tuân thủ các quy định về đấu thầu. Điều này bao gồm việc công bố thông tin, tổ chức thủ tục mở thầu một cách công bằng và minh bạch, đảm bảo sự cạnh tranh và chọn lựa nhà thầu phù hợp nhất với yêu cầu của dự án.

Như vậy quy trình giao nhiệm vụ khảo sát xây dựng là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chủ đầu tư cần phải đảm bảo rằng công việc được giao cho nhà thầu khảo sát xây dựng hoặc nhà thầu thiết kế xây dựng được thực hiện đúng theo quy định để đảm bảo tính thành công và chất lượng của dự án xây dựng.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể. Xin trân trọng cảm ơn!

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể theo dõi nội dung bài viết sau đây: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng?