1. Thế nào là chứng chỉ hành nghề quản lý dự án?

Trong ngành xây dựng hiện nay, việc giám sát thi công công trình đóng một vai trò quan trọng và không phải ai cũng có đủ năng lực để thực hiện nó. Để có thể thực hiện công việc giám sát này, Chứng chỉ quản lý dự án là điều không thể thiếu.

Chứng chỉ hành nghề là một loại giấy tờ được cấp bởi cơ quan nhà nước, có thẩm quyền, để cá nhân hoặc tổ chức có thể kinh doanh, hoạt động, hành nghề hoặc sử dụng công cụ, phương tiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, giấy phép này không bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không liên quan đến nhân thân của người được cấp, không có mục đích cho phép hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng là một bản đánh giá ngắn gọn được cung cấp bởi Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng. Nó được cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Chứng chỉ này giúp chứng minh năng lực khi muốn tham gia quản lý các dự án xây dựng.

Do đó, để tham gia giám sát thi công công trình xây dựng, cá nhân, cơ quan, tổ chức đều cần phải có chứng chỉ quản lý dự án.

Chứng chỉ hành nghề quản lý xây dựng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Đây không chỉ là một điều kiện tiên quyết để tham gia các quá trình đấu thầu, mà còn là yếu tố cần thiết và đủ để hoàn tất các thủ tục nghiệm thu và thanh quyết toán công trình. Đặc biệt, chứng chỉ này là một điều kiện bắt buộc theo quy định của Nghị định 15/2021/NĐ-CP, đảm bảo tính hợp pháp và chất lượng trong hoạt động xây dựng.

2. Học chuyên ngành nào được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án?

Theo Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, chuyên môn phù hợp được xác định khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, dựa trên Khoản 6 của nghị định đó. Điều này quy định rằng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cần có chuyên môn được đào tạo trong một trong những lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, hoặc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

Do đó, để đạt được chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cá nhân cần hoàn thành chương trình đào tạo trong một trong những lĩnh vực chuyên ngành sau đây:

- Kỹ thuật xây dựng;

- Kiến trúc;

- Kinh tế xây dựng;

- Chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 

(1) Điều kiện chung:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

+ Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

+ Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

+ Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

- Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực quản lý dự án.

(2) Điều kiện về chuyên môn phù hợp:

Để được xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án phải có được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

(3) Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án theo hạng năng lực

Hạng I: Đã có kinh nghiệm làm giám đốc quản lý dự án cho ít nhất 01 dự án thuộc nhóm A hoặc 02 dự án thuộc nhóm B trở lên trong lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Hoặc đã đạt một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và có kinh nghiệm quản lý dự án cho ít nhất 01 dự án thuộc nhóm A hoặc 02 dự án thuộc nhóm B trở lên trong lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Hạng II: Đã có kinh nghiệm làm giám đốc quản lý dự án cho 01 dự án thuộc nhóm B hoặc 02 dự án thuộc nhóm C trở lên trong lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Hoặc đã đạt một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và có kinh nghiệm quản lý dự án cho ít nhất 01 dự án thuộc nhóm B hoặc 02 dự án thuộc nhóm C hoặc 03 dự án yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên trong lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Hạng III: Đã tham gia quản lý dự án cho ít nhất 01 dự án thuộc nhóm C trở lên trong lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

4. Thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

(1) Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Theo mẫu số 01 Phụ lục IV của Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm: Ảnh phải có nền màu trắng và được chụp trong khoảng thời gian không quá 06 tháng.

- Văn bằng hợp pháp: Xuất trình văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp, phù hợp với loại và hạng chứng chỉ đề nghị cấp. Đối với văn bằng nước ngoài, cần có bản hợp pháp hóa lãnh sự và bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Quyết định phân công công việc hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư: Nêu rõ các công việc tiêu biểu đã hoàn thành. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung xác nhận.

- Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động: Được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.

- Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu: Áp dụng trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Tất cả các tài liệu nêu trên (trừ đơn đề nghị và kết quả sát hạch) phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

(2) Phương thức nộp hồ sơ: Cá nhân có thể gửi 01 bộ hồ sơ qua hệ thống mạng trực tuyến, hoặc sử dụng dịch vụ bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

(3) Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề:

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng, trực thuộc Bộ Xây dựng, sẽ cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.

- Sở Xây dựng và Tổ chức xã hội - nghề nghiệp có thẩm quyền sẽ công nhận và cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.

(4) Thời hạn giải quyết: Hồ sơ sẽ được giải quyết trong thời hạn 20 ngày, tính từ ngày cơ quan nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bài viết liên quan: Quy định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án ?

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Học chuyên ngành nào được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết.