1. Hợp đồng bảo hiểm có chấm dứt khi chủ đầu tư tạm dừng thực hiện công việc trong hoạt động xây dựng?

Khi Chủ đầu tư quyết định tạm dừng thực hiện công việc trong hoạt động xây dựng, một loạt các vấn đề pháp lý và hợp đồng liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nảy sinh. Trong trường hợp này, việc áp dụng quy định của Điều 35 Nghị định 67/2023/NĐ-CP trở nên quan trọng để xác định liệu hợp đồng bảo hiểm có tiếp tục hiệu lực hay không. Theo quy định của Nghị định này, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt trong một số trường hợp cụ thể. Điều này bao gồm:

Thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm: Trong trường hợp Chủ đầu tư tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng, nếu có thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm về việc chấm dứt khi có tình trạng này, bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định của Chủ đầu tư. Thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sẽ được xác định dựa trên thời điểm tạm dừng công việc xây dựng. Các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật: Ngoài trường hợp trên, hợp đồng bảo hiểm cũng có thể chấm dứt theo các quy định pháp luật khác.

Tuy nhiên, việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm không chỉ dừng lại ở việc thỏa thuận mà còn phụ thuộc vào việc áp dụng các quy định pháp lý cụ thể và tính cụ thể của từng trường hợp. Mặc dù có sự hỗ trợ từ quy định của Nghị định, việc xác định tính hợp lý và có hiệu lực của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng và chính xác. Điều này cũng đặt ra một số vấn đề phức tạp trong thực tế.

Ví dụ, việc xác định liệu việc tạm dừng công việc trong hợp đồng xây dựng có được coi là một trường hợp "thoả thuận" giữa các bên hay không. Mặt khác, việc áp dụng các quy định pháp luật cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp và tình hình cụ thể của hợp đồng và các bên liên quan. Đồng thời, trong một số trường hợp, việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm có thể phát sinh các tranh chấp pháp lý giữa các bên, đặc biệt khi không có sự đồng ý rõ ràng từ các bên hoặc khi quy định pháp lý không đủ rõ ràng để áp dụng. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực, bao gồm việc mất thời gian và chi phí trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Do đó, trong tình huống này, việc tư vấn pháp lý cẩn thận và sự thảo luận trước với các bên liên quan là rất quan trọng. Việc hiểu rõ quy định của pháp luật và các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm sẽ giúp các bên giải quyết vấn đề một cách minh bạch và hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý và tranh chấp sau này.

 

2. Có được hoàn phí bảo hiểm khi chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động xây dựng?

Trong hoạt động xây dựng, việc mua bảo hiểm là một phần quan trọng để bảo vệ các bên liên quan khỏi rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, đôi khi có những tình huống khiến chủ đầu tư cần chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Trước khi quyết định chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, chủ đầu tư cần phải biết liệu họ có được hoàn phí bảo hiểm hay không, và điều này phải dựa trên quy định của pháp luật. Theo Điều 35 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động xây dựng được điều chỉnh một cách cụ thể. Điều này được phân thành hai trường hợp:

Chấm dứt theo quy định tại điểm a của khoản 1: Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm được chấm dứt theo quy định này, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại phần phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm. Thời hạn để hoàn trả phí bảo hiểm là 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. Phí bảo hiểm được hoàn lại sẽ được tính dựa trên thời gian còn lại của hợp đồng sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên mua bảo hiểm chưa thanh toán đủ phí bảo hiểm, họ sẽ phải bổ sung số tiền tương ứng với thời gian đã được bảo hiểm tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Chấm dứt theo quy định tại điểm b của khoản 1: Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm được chấm dứt theo quy định này, hậu quả pháp lý sẽ tuân theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và theo quy định của pháp luật.

Từ những quy định trên, nếu chủ đầu tư là bên mua bảo hiểm, họ đã thanh toán đủ phí bảo hiểm và không có thỏa thuận khác trong hợp đồng, thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải hoàn trả phí bảo hiểm cho họ. Việc này cũng phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. Phí bảo hiểm được hoàn lại sẽ phụ thuộc vào thời gian còn lại của hợp đồng và sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Qua đó, việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ pháp lý của các bên liên quan. Điều này giúp tạo ra một môi trường hoạt động công bằng và minh bạch trong lĩnh vực bảo hiểm, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án.

 

3. Xác định thời hạn bảo hiểm bắt buộc công trình với chủ đầu tư xây dựng công trình giá trị dưới 1.000 tỷ?

Chủ đầu tư xây dựng công trình với giá trị dưới 1.000 tỷ đồng đang đối mặt với nhiều yếu tố pháp lý và quy định liên quan đến thời hạn bảo hiểm, một trong những yếu tố quan trọng nhất khi triển khai dự án xây dựng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Nghị định 67/2023/NĐ-CP, thời hạn bảo hiểm bắt buộc cho công trình này sẽ được xác định như thế nào?

Trước hết, cần đi vào chi tiết quy định của Nghị định trên về thời hạn bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc đối với công trình xây dựng được xác định trong thời gian thực hiện xây dựng. Điều này được quy định cụ thể như sau: đối với các công trình được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 của Nghị định, thời hạn bảo hiểm sẽ được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Thời gian này được tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng, căn cứ vào văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, bao gồm cả các điều chỉnh và bổ sung nếu có. Đồng thời, thời hạn bảo hiểm cho các phần đã hoàn thành của công trình sẽ kết thúc từ lúc bàn giao hoặc đưa vào sử dụng.

Tiếp theo, quy định về mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cũng cần được xem xét. Theo quy định cụ thể tại khoản 1 Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định, đối với các công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao gồm phần công việc lắp đặt nhưng chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm sẽ được quy định cụ thể.

Từ những quy định trên, ta có thể rút ra nhận định rằng thời hạn bảo hiểm đối với các công trình xây dựng giá trị dưới 1.000 tỷ đồng không chỉ được xác định trong hợp đồng bảo hiểm mà còn phải căn cứ vào quyết định đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cần tuân thủ các quy định về mức phí và mức khấu trừ bảo hiểm được quy định cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý rủi ro và bảo vệ tài sản cho các công trình xây dựng, đặc biệt là những dự án có giá trị tài chính nhỏ hơn.

Xem thêm >>> Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng?

Chúng tôi xin gửi đến quý khách những lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc vì đã quan tâm và đọc bài viết của chúng tôi. Chúng tôi luôn đặt lợi ích và sự hài lòng của quý khách lên hàng đầu, và chúng tôi hiểu rằng có thể có những câu hỏi hoặc khúc mắc mà quý khách muốn được giải đáp thêm. Để đảm bảo quý khách nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và nhanh chóng, chúng tôi xin gửi đến quý khách thông tin liên hệ. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email về địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ quý khách giải quyết mọi vấn đề liên quan đến bài viết hoặc pháp luật.