Luật sư tư vấn về chủ đề "công trình xây dựng"

công trình xây dựng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công trình xây dựng.

Quy định mới nhất về công tác nghiệm thu công trình xây dựng ?

Quy định mới nhất về công tác nghiệm thu công trình xây dựng ?
Nghiệm thu công trình được hiểu là kiểm định chất lượng của công trình sau khi xây dựng để đưa vào sử dụng. Theo đó, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ thực hiện công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Bài viết phân tích về quy định pháp luật hiện nay về công tác nghiệm thu công trình hiện nay:

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công trình xây dựng ?

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công trình xây dựng ?
Xin chào Luật Minh Khuê ! Công ty tôi có ký hợp đồng thuê công ty xây dựng nhà xưởng. Hiện tại đã nghiệm thu phần móng của công trình, tôi có cần phải xuất hóa đơn hay không ? hay khi nào hoàn thiện bàn giao tôi mới xuất hóa đơn ? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. (Người hỏi: Mai Hoa, Hà Nội)

Thủ tục thực hiện hoàn công công trình xây dựng ?

Thủ tục thực hiện hoàn công công trình xây dựng ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi không hiểu tại sao lại phải hoàn công xây dựng ? Hồ sơ thực hiện hoàn công công trình bao gồm những giấy tờ gì ? Phí và thuế phải nộp khi thực hiện hoàn công công trình ? Xin cảm ơn. (Người hỏi: Trân Công, tỉnh Quảng Ninh)

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì ? Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng ?

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì ? Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng ?
Bảo hiểm công trình xây dựng là một loại hình bảo hiểm mà đối tượng áp dụng là các công trình xây dựng. Rủi ro được bồi thường khi công trình xảy ra tổn thất vật chất trong quá trình xây dựng và được bồi thường cho người thứ 3 tức là người không thuộc công trình cũng như chủ đầu tư.

Bảo trì công trình xây dựng là gì? Quy trình bảo trì công trình xây dựng

Bảo trì công trình xây dựng là gì? Quy trình bảo trì công trình xây dựng
Bảo trì công trình xây dựng là giai đoạn cuối cùng trong hoạt động thi công công trình. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quy trình bảo trì công trình xây dựng? Trách nhiệm lập quy trình bảo trì công trình xây dựng thuộc về ai? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ trong bài viết sau.

Nội dung quy trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Nội dung quy trình thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng
Thẩm định dự án tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiểu quả. Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.

Mẫu bản Kế hoạch tổng hợp về an toàn công trình xây dựng mới

Mẫu bản Kế hoạch tổng hợp về an toàn công trình xây dựng mới
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH năm 2019 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quy định về mẫu bản Kế hoạch tổng hợp về an toàn công trình, như sau:

Quy định mới về phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

Quy định mới về phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu
Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu được xác định dựa trên phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BXD. Theo đó, cấp công trình được chia thành bốn cấp theo các tiêu chí cụ thể: cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV. Cụ thể theo dõi trong bài viết dưới đây.