1. Chủ trọ có được xóa thường trú của người ở nhờ đã đi định cư không?

Theo Điều 24 Luật Cư trú 2020, các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú được quy định như sau:

- Khi qua đời; được Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã qua đời theo quyết định của Tòa án.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Đã bị hủy bỏ đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 35 của Luật này.

- Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú ở nơi khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư, hoặc đối với những người đang chấp hành án phạt tù, biện pháp giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc, hoặc đang ở trường giáo dưỡng.

- Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Người đã đăng ký thường trú tại nhà ở thuê, mượn, hoặc ở nhờ nhưng sau khi chấm dứt việc thuê, mượn, hoặc ở nhờ, và sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc này vẫn chưa đăng ký thường trú tại nơi ở mới, trừ trường hợp được quy định tại điểm h của khoản này.

- Người đã đăng ký thường trú tại nhà ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu nhà ở đã được chuyển cho người khác và sau 12 tháng kể từ ngày chuyển nhượng vẫn chưa đăng ký thường trú tại nơi ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, hoặc cho ở nhờ và đăng ký thường trú tại địa chỉ đó, hoặc trường hợp quy định tại điểm h của khoản này.

- Người đã đăng ký thường trú tại nhà ở thuê, mượn, hoặc ở nhờ nhưng sau đó chấm dứt việc thuê, mượn, hoặc ở nhờ và không được chủ nhà cho thuê, cho mượn, hoặc cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại địa chỉ đó; người đã đăng ký thường trú tại nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng sau đó chuyển nhượng nhà ở cho người khác và không được chủ nhà mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại địa chỉ đó.

- Người đã đăng ký thường trú tại nhà ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký theo quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền đã đăng ký thường trú sẽ tiến hành xóa đăng ký và ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú.

Do đó, trường hợp ra nước ngoài để định cư là một trong những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định. Đối với trường hợp người ở nhờ đi định cư và trước đó đã đăng ký tạm trú được chủ trọ cho ở nhờ, chủ trọ có thể đến cơ quan công an để yêu cầu xóa đăng ký thường trú của người này.

 

2. Trình tự xóa thường trú của người ở nhờ đã đi định cư

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 62/2021/NĐ-CP, thủ tục xóa đăng ký thường trú của người ở nhờ đi định cư được thực hiện như sau:

- Xóa đăng ký thường trú khi có quyết định hủy bỏ: Trước hết, trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú của thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc ngay sau khi ra quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú đối với công dân, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc xóa đăng ký thường trú và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

- Thủ tục xóa đăng ký thường trú: Trừ trường hợp quy định khác, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú, người đó hoặc đại diện của hộ gia đình nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú. Hồ sơ xóa đăng ký thường trú bao gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và các giấy tờ, tài liệu chứng minh theo quy định.

- Thông báo và xóa đăng ký thường trú: Cơ quan, đơn vị quản lý người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân cần gửi văn bản đề nghị cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn đóng quân xóa đăng ký thường trú đối với người thuộc đơn vị mình quản lý. Cơ quan đăng ký cư trú phải xóa đăng ký thường trú trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

- Thông báo và xử lý khi không nộp hồ sơ: Trường hợp sau 07 ngày kể từ khi thông báo mà người đó hoặc đại diện hộ gia đình không nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú lập biên bản và thực hiện xóa đăng ký thường trú. Cơ quan đăng ký cư trú thông báo bằng văn bản cho công dân hoặc chủ hộ về việc xóa đăng ký thường trú sau khi đã thực hiện.

Vậy là chủ trọ cần nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú của người ở nhờ đi định cư đến cơ quan đăng ký cư trú (cơ quan công an nơi chủ trọ đăng ký thường trú cho người ở nhờ), và cơ quan này sẽ tiến hành xử lý theo quy định trên.

 

3. Những lưu ý khi chủ trọ muốn xóa đăng ký thường trú của người ở nhờ đã đi định cư

Khi chủ trọ muốn xóa đăng ký thường trú của người ở nhờ đã đi định cư, cần lưu ý các điểm sau:

- Xác định đầy đủ lý do: Chủ trọ cần xác định rõ lý do muốn xóa đăng ký thường trú của người ở nhờ, đặc biệt nếu người đó đã đi định cư và không còn ở lại.

- Thực hiện thủ tục đúng quy định: Theo quy định của pháp luật, chủ trọ cần làm đúng thủ tục để xóa đăng ký thường trú của người ở nhờ. Đảm bảo nộp đầy đủ hồ sơ và tuân thủ các quy định về thời hạn và cách thức xử lý.

- Nộp hồ sơ đúng cơ quan có thẩm quyền: Hồ sơ xóa đăng ký thường trú cần được nộp đến cơ quan đăng ký cư trú hoặc cơ quan công an địa phương nơi người ở nhờ đã đăng ký thường trú.

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: Hồ sơ xóa đăng ký thường trú cần phải đầy đủ và chính xác theo quy định. Đảm bảo có tờ khai thay đổi thông tin cư trú và các giấy tờ, tài liệu chứng minh liên quan.

- Chú ý đến thời hạn: Nộp hồ sơ xóa đăng ký thường trú trong thời hạn qui định, tránh việc vượt quá thời gian quy định để không bị vi phạm.

- Theo dõi tiến trình xử lý: Chủ trọ cần theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ sau khi đã nộp, đảm bảo rằng quy trình xóa đăng ký thường trú được thực hiện đúng quy định.

- Thông báo cho người ở nhờ: Trước khi tiến hành xóa đăng ký thường trú, chủ trọ cần thông báo cho người ở nhờ về việc này để họ biết và có thể thực hiện các thủ tục cần thiết (nếu cần).

- Ghi chép và báo cáo đầy đủ: Ghi chép lại quá trình xóa đăng ký thường trú và báo cáo đầy đủ cho cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu.

- Tuân thủ quy định pháp luật: Chủ trọ cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về việc xóa đăng ký thường trú, tránh việc vi phạm pháp luật.

- Giữ chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của người ở nhờ: Trong quá trình xử lý, cần giữ chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của người ở nhờ để đảm bảo thông tin chính xác khi cần thiết.

Việc thực hiện đúng thủ tục và tuân thủ quy định của pháp luật sẽ giúp chủ trọ xóa đăng ký thường trú của người ở nhờ đi định cư một cách hiệu quả và hợp pháp.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Có phải xóa đăng ký thường trú ở nơi ở cũ khi chuyển chỗ mới? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!