1. Chứng chỉ hành nghề dược cấp cho người có bằng tốt nghiệp ngành hóa học?

Việc ứng chỉ hành nghề dược và việc cấp chứng chỉ hành nghề này đúng với quy định của Luật Dược 2016. Theo điểm đ khoản 1 Điều 13 của Luật Dược 2016 các điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề dược được quy định rõ ràng. Trong đó, một trong những điều kiện là có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược. Cụ thể, điểm đ này quy định rằng chứng chỉ hành nghề dược có thể được cấp cho những người có các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (hay Bằng dược sỹ).

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa.

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền.

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học.

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học.

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược.

- Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược.

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp ngành y.

- Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền.

- Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược.

- Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực.

Trong số các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận được liệt kê, có một trong những điều kiện là "Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học." Có nghĩa là người có bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học sẽ đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của Luật Dược 2016.

Tuy nhiên, việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quy định tại điểm l của khoản này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ. Nhấn mạnh sự linh hoạt trong việc quản lý và điều chỉnh quy định về cấp chứng chỉ hành nghề dược để phản ánh đúng nhu cầu thực tế của ngành y dược và xã hội.

Theo quy định người có bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học sẽ đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề dược theo quy định. 

 

2. Quy định hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người  có bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học

Về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người có bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học thì các bạn có thể theo dõi bởi Điều 24 của Luật Dược 2016 có quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược: Đây là bản đơn chính thức do người đề nghị việc cấp chứng chỉ hành nghề dược tự viết và ký tên. Trong đơn này cần có ảnh chân dung của người đề nghị, ảnh này phải được chụp trong thời gian không quá 06 tháng để đảm bảo tính chân thực.

- Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn: Đây là bản sao của văn bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học của người đề nghị. Bản sao này cần được chứng thực để đảm bảo tính chính xác và pháp lý.

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe: Đây là giấy chứng nhận về sức khỏe của người đề nghị được cấp bởi cơ sở y tế có thẩm quyền. Giấy này cần xác nhận rằng người đề nghị đủ sức khỏe để hành nghề dược.

- Giấy xác nhận về thời gian thực hành chuyên môn: Đây là giấy xác nhận về thời gian thực hành chuyên môn của người đề nghị, do người đứng đầu cơ sở nơi người đó thực hành cấp. Chứng minh rằng người đề nghị đã có kinh nghiệm và kiến thức thực tế cần thiết để hành nghề dược.

- Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo: Đây là giấy xác nhận về việc hoàn thành chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn về dược đối với trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật Dược 2016.

- Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: Đây là bản sao của các giấy tờ cá nhân của người đề nghị, nhằm xác nhận thông tin và dễ dàng kiểm tra tính chính xác.

- Phiếu lý lịch tư pháp: Trường hợp là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cần có phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận về việc không phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

Như vậy thì hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho người có bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học cần đầy đủ các tài liệu trên để đảm bảo tính chính xác và pháp lý khi xem xét và xác nhận.

 

3. Người có chứng chỉ hành nghề dược có nghĩa vụ như thế nào?

Nghĩa vụ của người hành nghề dược, theo quy định của Điều 31 Luật Dược 2016, bao gồm những điểm sau đây:

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: Người hành nghề dược phải tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức trong việc thực hiện công việc dược phẩm của mình. Bao gồm việc đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các thông tin và dịch vụ mà họ cung cấp cho cộng đồng.

- Chịu trách nhiệm chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc phải có mặt: Người chịu trách nhiệm chuyên môn tại một cơ sở bán lẻ thuốc phải có mặt trong toàn bộ thời gian hoạt động của cơ sở đó, trừ trường hợp được ủy quyền khi vắng mặt theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật Dược.

- Chỉ chịu trách nhiệm chuyên môn đối với một cơ sở kinh doanh dược và tại một địa điểm kinh doanh dược: Người hành nghề dược chỉ được phép chịu trách nhiệm chuyên môn tại một cơ sở kinh doanh dược và tại một địa điểm kinh doanh dược cụ thể.

- Hành nghề dược theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong Chứng chỉ hành nghề dược và quy định chuyên môn kỹ thuật: Người hành nghề dược phải tuân thủ và hoạt động trong phạm vi và giới hạn mà Chứng chỉ hành nghề dược và các quy định chuyên môn kỹ thuật quy định.

- Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các tình huống đặc biệt: Trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa, người hành nghề dược phải chấp hành các quyết định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an toàn và sức khỏe của cộng đồng.

- Hoàn thành chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn về dược: Người hành nghề dược phải tham gia và hoàn thành các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức về dược theo quy định. Thời hạn hoàn thành chương trình này là 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức gần nhất.

- Thông báo về hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức: Người hành nghề dược phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nào của người hành nghề dược khác, và phải chịu trách nhiệm về thông tin đã thông báo. Việc thông báo về hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức trong ngành dược giúp bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Những thông tin này có thể liên quan đến việc sản xuất, phân phối hoặc sử dụng sản phẩm dược phẩm không đảm bảo chất lượng hoặc an toàn. Bằng việc chịu trách nhiệm thông báo về các hành vi vi phạm, người hành nghề dược phát huy trách nhiệm cá nhân và tích cực tham gia vào việc giám sát và tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức của ngành.

Như vậy, những nghĩa vụ này giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả của ngành dược học trong việc cung cấp và sử dụng các sản phẩm dược phẩm.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tư vấn của tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất

Tham khảo thêm bài viết sau đây của chúng tôi: Chứng chỉ hành nghề dược là gì? Chứng chỉ hành nghề dược có mấy loại?