1. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là văn bản chứng minh rằng cá nhân đã hoàn thành khóa học đạo tào nghiệp vụ sư phạm dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm, muốn trở thành giáo viên. 

Những cá nhân tốt nghiệp ngành nghề khác muốn đứng lên bục giảng bắt buộc phải có nghiệp vụ sư phạm trừ những cá nhân đã được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ năng sư phạm tại các trường sư phạm. Bởi lẽ công việc giảng dạy đòi hỏi nhiều kĩ năng, ở mỗi lứa tuổi, môn cấp học và cấp học khác nhau sẽ có những sự khác nhau về tâm lý lứa tuổi, nội dung môn học và những phương pháp đào tạo và giảng dạy khác nhau. Chính vì thế, cá nhân muốn giảng dạy ở các cơ sở đào tạo như là cơ sở mần non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm, trường trung cấp, cao đẳng hay là đại học bắt buộc phải tham gia khóa học, được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Cá nhân có thể giảng dạy ở các cấp học khi có một trong hai chứng chỉ đó là :

+ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp: chứng chỉ này dành cho những cá nhân muốn giảng dạy tại cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp 

+ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng( được áp dụng trên phạm vi cả nước)

 

2. Các chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Chương trình nghiệp vụ sư phạm được chia ra nhiều chương trình khác nhau để phù hợp với từng cấp độ và chuyên môn và mỗi chương trình có thời gian học và những nội dung học khác nhau. Các chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm được chia thành

- Nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng, đại học: Đây là chương trình dành cho những đối tượng đã tốt nghiệp đại học và có nhu cầu làm giảng viên tại các trường đại học, thời gian học của chương trình này là 02 tháng, kết thúc khóa học sẽ nhận được chứng chỉ của trường Đại học sư phạm Hà Nội 1

- Nghiệp vụ su phạm trung cấp : Đây là chương trình giành cho những đối tượng đã tốt nghiệp đại học và có nhu cầu làm giáo viên các trường trung cấp. Thời gian theo học là 02 tháng, Kết thúc khóa học học viên sẽ nhận được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

- Nghiệp vụ sư phạm trung cấp- cao đẳng nghề: Với chương trình đào tạo này thì người học chỉ cần tốt nghiệp trung cấp trở lên với hệ trung cấp nghề và cao đẳng trở lên với hệ cao đẳng. Dành cho những đối tượng muốn dạy nghề tại các trường và trung tâm dạy nghề. Thời gian đào tạo là 02 tháng,  kết thúc khóa học sẽ nhận được chứng chỉ đào tạo nghề của các đơn vị được cấp phép đào tạo

- Nghiệp vụ sư phạm mầm non: Bạn chỉ cần tốt nghiệp THCS trở lên là đã được học, thời gian học là 03 tháng, chương trình này giành cho các cô nuôi dạy trẻ trưởng mầm non, cơ sở mầm non. Tuy nhiên không thể xin vào các cơ sở lớn vì họ yêu cầu bằng trung cấp hoặc cao đẳng trở lên

Như vậy chúng ta đã biết đối với từng nghiệp vụ sư phạm sẽ có thời gian đào tạo khác nhau, đối với nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng, đại học; nghiệp vụ sư phạm trung cấp; nghiệp vụ sư phạm trung cấp- cao đẳng nghề thì thời gian đào tạo sẽ là 02 tháng còn đối với nghiệp vụ sư phạm mầm non thì thời gian đào tạo sẽ lâu hơn một chút đó là sẽ kéo dài 03 tháng.