1. Chứng khoán (STATEMENT) là gì ?

Chứng khoán là bản ghi chép các giao dịch thể hiện tình trạng của tài khoản duy trì ở một công ty môi giới, thị giá thuần của chứng khoán sở hữu, vị thế tiền mặt và chứng khoán, V.V.... Báo cáo của nhà môi giới được phát hành hàng tháng hay hàng quý, tùy vào mức độ hoạt động trong tài khoản.

Chứng khoán có các đặc điểm như: Có tính thanh khoản, tính rủi ro và tính sinh lợi dựa trên sự biến động về giá.

Chứng khoán (tiếng Anh: securities) là một tài sản tài chính có thể giao dịch. Thuật ngữ này thường đề cập đến bất kỳ hình thức công cụ tài chính nào, nhưng định nghĩa pháp lý của nó khác nhau tùy theo thẩm quyền. Ở một số quốc gia và ngôn ngữ, thuật ngữ "chứng khoán" thường được sử dụng theo cách nói hàng ngày để chỉ bất kỳ hình thức công cụ tài chính nào, mặc dù chế độ pháp lý và quy định cơ bản có thể không có định nghĩa rộng như vậy. Trong một số quyền hạn, thuật ngữ này đặc biệt loại trừ các công cụ tài chính ngoài cổ phiếu và công cụ thu nhập cố định. Ở một số khu vực pháp lý, nó bao gồm một số công cụ gần với cổ phiếu và thu nhập cố định, ví dụ: phiếu mua cổ phần.

Chứng khoán có thể được thể hiện bằng chứng chỉ hoặc thông thường hơn là "không được chứng nhận", ở dạng chỉ điện tử (phi vật chất hóa) hoặc "bút toán". Chứng chỉ có thể mang tên, có nghĩa là chúng cho phép chủ sở hữu các quyền theo chứng khoán chỉ bằng cách nắm giữ chứng khoán hoặc đã được đăng ký, có nghĩa là chúng chỉ cho phép chủ sở hữu các quyền nếu người đó xuất hiện trên sổ đăng ký chứng khoán do tổ chức phát hành hoặc tổ chức trung gian duy trì. Chúng bao gồm cổ phiếu của chứng khoán công ty hoặc quỹ tương hỗ, trái phiếu do tập đoàn hoặc cơ quan chính phủ phát hành, quyền chọn cổ phiếu hoặc các quyền chọn khác, đơn vị hợp tác hữu hạn và nhiều công cụ đầu tư chính thức khác có thể thương lượng và thay thế được.

(Theo: Wikipedia.org)

2. Chứng khoán, trái phiếu đô thị là gì ?

Chứng khoán, trái phiếu đô thị là khả năng của nhà phát hành trái phiếu tạo ra đủ thu nhập từ thuế hoặc từ các nguồn khác nhằm thỏa mãn các nghĩa vụ theo hợp đồng.

3. Tín phiếu kho bạc là gì ?

Tín phiếu kho bạc là dạng chứng khoán có đáo hạn tối đa một năm, được Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Các tín phiếu ba tháng và sáu tháng được bán đấu giá hàng tuần bởi Kho bạc; các tín phiếu một năm được bán đấu giá hàng tháng. Trong mọi trường hợp, các tín phiếu được bán ra với chiết khấu từ số tiền gốc và được bảo lãnh theo mệnh giá.

4. Giá chào bán chứng khoán (ASKED PRICE) là gì ?

>> Xem thêm:  Statement of birth re-registration

Giá thấp nhất mà người bán bằng lòng chào bán chứng khoán hay các công cụ tài chính kỳ hạn, cũng được gọi là OFFERING PRICE. Nó ngược với đấu giá (BID PRICE), giá cao nhất mà người mua đưa ra.

5. Chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản (ASSET-BACKED SECURITIES) là gì ?

Chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản là trái phiếu hay các chứng khoán nợ được thế chấp bằng dòng tiền từ tổ hợp các khoản vay mua xe, các khoản phải thu thẻ tín dụng, các khoản thuê tài chính thiết bị và xe cộ, vay tiêu dùng, chính sách bảo hiểm và các khoản nợ khác. Trái phiếu cấp cho người sở hữu một KHOẢN TIEN LÃI KHÔNG CHIA trong tài sản chứng khoán hóa, và được tài trợ bằng các dòng tiền nhận được bởi công ty phát hành từ các khoản thanh toán gốc và lãi định kỳ từ người vay.

Quá trình chuyển đổi các khoản vay thành chứng khoán khả mại là Sự CHỨNG KHOÁN HÓA. Khi các khoản vay có thê' chấp, vay tiêu dùng, vay thương mại, và thuê tài chính được chứng khoán hóa, tổ hợp tài sản đảm.

6. Danh mục đầu tư cân đối (BARBELL PORTFOLIO) ?

Danh mục đầu tư của CÁC CHỨNG KHOÁN ĐẦU tư, tập trung vào số lượng tài sản bằng trái phiếu hay các chứng khoán khác có kỳ đáo hạn rất dài hay rất ngắn. Đây là hình thức đầu tư công phu hơn so dạng đầu tư theo kỳ đáo hạn bậc thang (laddering) (việc mua trái phiếu có kỳ đáo hạn khác nhau, nhằm kiếm lợi nhuận cao hơn), tuy nhiên nó có thể tạo ra rủi ro thanh toán tiền mặt nếu ngân hàng muốn tái cơ cấu danh mục đầu tư. Các điều chỉnh cần thường xuyên hơn để duy trì tổ hợp tài sản theo mong muốn, đặc biệt khi lãi suất thay đổi.

Cân đối danh mục đầu tư thông qua việc sử dụng các chứng khoán ngắn hạn và dài hạn, với rất ít chứng khoán có kỳ đáo hạn trung bình, được thiết kê' nhằm tối đa hóa khả năng thanh toán tiền mặt, với tác động thị trường tối thiểu đến chứng khoán ngắn hạn, trong khi nợ dài hạn đem lại suất thu lợi cao nhất và lợi nhuận cao nhất. Dĩ nhiên chiến lược này không có ý nghĩa nhiều nếu đường cong sinh lợi (yield curve) phẳng, nghĩa là khi lãi suất ngắn hạn gần tương đương lãi suất dài hạn, hay khi gặp đường cong sinh lợi nghịch (inverted), và lãi suất ngắn hạn cao hơn lãi suất dài hạn.

7. Nỗ lực hết sức phân phối chứng khoán (BEST EFFORT) là gì ?

Đội ngũ bảo lãnh phát hành chứng khoán theo kiểu MỘT ĐẠI DIỆN thường có liên quan đến việc chào bán chứng khoán mới. Người phân phối chứng khoán chào bán có thế chấp nhằm bán càng nhiều càng tốt, nhưng không bảo đảm cho việc mua toàn bộ chứng khoán từ công ty phát hành. Thực tế, có thể đồng ý bán chỉ một phần chứng khoán chào bán, miễn là doanh số đáp ứng quy định đăng ký tối thiểu của công ty phát hành.

Ví dụ, nếu chỉ 3/5 chứng khoán chào bán được bán ra thực sự, thì người bảo lãnh phát hành nhận được phần chia theo tỷ lệ tổng hoa hồng và không nợ gì công ty phát hành. Bảo lãnh phát hành nỗ lực tốt nhất thường thấy trong thị trường OTC đối với các chứng khoán chào bán công chúng lần đầu (IPO) bởi các công ty và định chế tài chính mới có GIẤY PHÉP, trái với các công ty đã hoạt động. Trong việc bảo lãnh phát hành CAM KẾT CHẮC CHÂN, người bảo lãnh phát hành lập cam kết mua toàn bộ chứng khoán chào bàn như người chủ đại lỳ khi chào bán chứng khoán ra công chúng, và người bảo lãnh phát hành hay nhóm hỗ trợ đầu tư chịu hoàn toàn mọi rủi ro phát sinh.

>> Xem thêm:  Joint circular No. 12/2012/TTLT-BLDTBXH-BYT guiding the statement, investigation, statistics and reports on occupational accidents

8. Đấu giá chứng khoán (BID) là gì ?

1. Giá mà các thành viên thị trường sẵn lòng mua chứng khoán, các hợp đồng giao sau, hay ngoại tệ. Nói cách khác giá đấu là giá cao nhất, mà người mua sau này sẵn lòng trả tại một thời điểm nhất định. Sự khác biệt giữa giá đấu và giá CHÀO BÁN (giá thấp nhất mà người bán sẽ chấp nhận) là CHÊNH LỆCH (SPREAD), là hoa hồng của người bán trong việc mua và bán chứng khoán.

2. Chào bán để mua lại một ngân hàng thua lỗ tại cuộc đấu thầu của người thanh lý.

9. Giá đấu thầu chứng khoán (BID WANTED -BW) là gì ?

Cho thấy chủ sở hữu chứng khoán hay công cụ tài chính đang kiếm tìm giá đầu thầu bởi những người mua quan tâm, thường khi giá đang lên. Giá thanh toán sẽ được thương lượng sau này. Các người bán là những người mua tiếm năng các chứng khoán, thường yêu cầu người môi giới trái phiếu chỉ thương lượng với người đặt mua, thay vì thương lượng với cõng chúng, nhằm tìm kiếm giá đấu thầu từ những người đặt mua. Niêm yết giá đấu thầu được ký bởi công chứng viên BW trong các bảng giá thị trường phát hành.

10. Thỏa thuận giữa các nhà bảo lãnh phát hành chứng khoán là gì ?

Thỏa thuận giữa các nhà bảo lãnh phát hành chứng khoán (AGREEMENT AMONG UNDERWRITERS) là hợp đồng giữa các thành viên nhóm các nhà bảo lãnh đề ra việc phát hành chứng khoán mới, trong đó có phân bổ quyền lợi và trách nhiệm. Cũng được gọi là THỎA THUẬN TẬP ĐOÀN. TẬP ĐOÀN là một nhóm các ngân hàng bảo lãnh và phát hành chứng khoán. Thỏa thuận chỉ định nhà quản lý bảo lãnh và những nhà bảo lãnh tham gia; phân bổ tỷ lệ chứng khoán cho từng thành viên bảo lãnh; nhiệm kỳ của tập đoàn, và phương pháp chào bán chứng khoán, nghĩa là, các nhà bảo lãnh có đồng ý mua chứng khoán từ nhà phát hành hay không hoặc cô' gắng bán chúng với giá tốt nhất. Thông thường, tập đoàn giải thể sau khi chứng khoán được bán xong, thường là trong vòng 60 ngày hoặc đôi khi sớm hơn nếu các bên đồng ý.

11. Sở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ là gì ?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ AMERICAN STOCK EXCHANGE (AMEX) có số lượng giao dịch lớn thứ ba, đặt tại số 86 tòa nhà Trinity, thành phố New York. Hầu hết các giao dịch hối đoái của trung tâm là các quyền chọn chỉ số và cổ phiếu của các công ty vừa và nhỏ. Là công ty hàng đầu trong quá trình phát triển Quỹ Giao dịch - Hối đoái (Exchange - Traded Funds (ETFs) và các sản phẩm phái sinh trên thị trường, Sở Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ công bố rất nhiều loại chỉ số thị trường để hỗ trợ sản phẩm chỉ số, như ETFs và quyền chọn chỉ số.

Sản phẩm phái sinh của AMEX bao gồm DIAMONDS, diên biến theo chỉ số Bình quân Công nghiệp DOW JONES, và Biên nhận Ký thác của Standard & Poor’s với chỉ số Standard & Poor’s 500. Năm 1998 AMEX sát nhập với công ty mẹ giao dịch cổ phiếu OTC theo NASDAQ, dù hai công ty vẫn tiếp tục hoạt động riêng rẽ.

>> Xem thêm:  Chứng khoán (Statement) là gì ? Đặc điểm của chứng khoán ? Các loại chứng khoán ?

12. Ủy ban ngành ngân hàng và chứng khoán là gì ?

Ủy ban ngành ngân hàng và chứng khoán (BANKING AND SECURITIES INDUSTRY COMMITTEE – BASIC) được thành lập năm 1970 nhằm xúc tiến các tiêu chuẩn thống nhất hoạt động văn phòng đại diện ngân hàng, trong việc mua bán và thanh toán chứng khoán. Các thành viên của nó được rút từ thị trường giao dịch chứng khoán lớn, Hiệp hội Quốc gia các Trung Tâm giao dịch Chứng khoán và các Ngân hàng Thanh toán Bù trừ New York.

13. Phân biệt chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh

Thị trường giao dịch của chứng khoán cơ sơ là thị trường giao ngay (Spot market) còn chứng khoán phái sinh chỉ giao dịch được trên thị trường phái sinh.

Số lượng phát hành/niêm yết của chứng khoán cơ sở có giới hạn (phụ thuộc vào tổ chức phát hành cổ phiếu) còn chứng khoán phái sinh thì không có giới hạn

Bán khống chứng khoán cơ sở bị cấm hoặc hạn chế tại một số thị trường còn chứng khoán phái sinh tham gia vị thế bán mà không cần có tài sản cơ sở.

Số tiền cần để giao dịch chứng khoán cơ sở bằng tổng giá trị chứng khoán muốn mua còn chứng khoán phái sinh chỉ cần một phần giá trị

Thời điểm thanh toán/chuyển giao chứng khoán chứng khoán cơ sở ngay sau khi giao dịch còn chứng khoán phái sinh thì sẽ là một thời điểm nhất định trong tương lai

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)