1. Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 22/QĐ-TCT về Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 vào ngày 10/01/2024.

Theo đó, một số nội dung của chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 2024 như sau:

- 02 đối tượng được cập nhật kiến thức bao gồm:

+ Nhân viên đại lý thuế;

+ Người đăng ký ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Trường hợp người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm 2023 và 2024 đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12/2024 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức năm 2024.

Thời gian cập nhật kiến thức như sau: tối thiểu 24 giờ trong một năm.

Trong đó thời gian cập nhật tối thiểu đối với từng phần kiến thức cụ thể như sau:

+ Phần I - Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế: 20 giờ;

+ Phần II - Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp: 04 giờ.

- Mục tiêu của chương trình:

+ Trang bị kiến thức cần thiết về pháp luật thuế, phí, lệ phí, quản lý thuế và pháp luật kế toán doanh nghiệp cho nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế, qua đó giúp người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.

+ Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, pháp luật kế toán của nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, người nộp thuế, đại lý thuế.

2. Nội dung Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Nội dung Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 được quy định như sau:

Cụ thể, chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 sẽ có cấu trúc nội dung bao gồm:

Phần I: Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế

- Các quy định của pháp luật thuế, phí, lệ phí (chú trọng các nội dung quy định mới ban hành trong năm 2024)

+ Pháp luật thuế giá trị gia tăng

+ Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Pháp luật thuế thu nhập cá nhân

+ Pháp luật về các loại thuế khác; phí, lệ phí

+ Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, phí, lệ phí; những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng chính sách thuế, phí, lệ phí

- Nội dung liên quan đến quản lý thuế

+ Nội dung Luật Quản lý thuế, các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn về quản lý thuế (chú trọng các nội dung quy định mới; các nội dung quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; xử lý vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn; chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế; ...)

+ Các quy định mới của pháp luật liên quan đến quản lý thuế

+ Hướng dẫn thực hành khai hồ sơ thuế (hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế,...)

+ Giải đáp vướng mắc phát sinh; những đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện pháp luật quản lý thuế

Phần II: Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp

- Cập nhật các nội dung quy định mới của pháp luật kế toán doanh nghiệp

- Hướng dẫn lập, soát xét báo cáo tài chính doanh nghiệp

- Giải đáp vướng mắc về công tác kế toán; những vấn đề cần lưu ý khi xử lý khác biệt giữa pháp luật kế toán và pháp luật thuế

- Kỹ năng soát xét, kiểm tra, phát hiện sai sót trong công tác kế toán

3. Quy định về việc thành lập công ty tư vấn thuế

Điều kiện thành lập công ty tư vấn thuế:

Dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế trong giai đoạn hiện nay là một hoạt động rất phổ biến, bao gồm các công việc như khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, thủ tục đăng ký thuế, và hồ sơ miễn giảm thuế. Để thành lập một công ty cung cấp dịch vụ thuế, chủ đầu tư cần đáp ứng một số điều kiện quan trọng:

- Đăng ký kinh doanh: Thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc xác lập và đăng ký tên công ty, địa chỉ kinh doanh, và mô tả hoạt động kinh doanh.

-Chứng chỉ hành nghề: Có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế. Điều này đảm bảo rằng những người thực hiện các thủ tục thuế có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.

- Ngành, nghề được ghi rõ: Công ty cần có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được ghi rõ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này xác nhận rằng công ty có thẩm quyền và đủ chuyên môn để cung cấp dịch vụ thuế.

Những điều kiện trên giúp đảm bảo rằng công ty có thể hoạt động hợp pháp và chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ làm thủ tục thuế.

Quy trình đăng ký thành lập công ty tư vấn thuế:

Để thành lập một công ty tư vấn thuế, các chủ thể sẽ phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các bước đăng ký tương tự như quy trình đăng ký thành lập công ty thông thường. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tư vấn thuế, có một số thủ tục cụ thể cần được thực hiện, bao gồm:

- Chuẩn Bị Hồ Sơ Đăng Ký:

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn thuế bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên/cổ đông của công ty, kèm theo bản sao CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu.

+ Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương đối với Thành viên/Cổ đông là tổ chức.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ và đảm bảo đầy đủ điều kiện cho việc thành lập công ty tư vấn thuế, chủ đầu tư tiến hành đăng ký thành lập công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương có trụ sở chính của công ty. Quá trình này có các bước cụ thể như sau:

- Đăng Ký Thành Lập Công Ty:


+ Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn thuế tại cơ quan quản lý địa phương.

+ Trong thời gian 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công Bố Thông Tin Đăng Ký:

+ Sau khi nhận được giấy chứng nhận, công ty cần công bố thông tin đăng ký trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận.

+ Thông tin công bố bao gồm giấy chứng nhận, ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập.

Việc này giúp đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình thành lập công ty tư vấn thuế.

- Khắc Dấu Công Ty: Công ty có quyền tự quyết định về số lượng và nội dung của con dấu. Sau khi khắc dấu, thông báo về mẫu con dấu cần được gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để Phòng đăng ký kinh doanh trao biên nhận xác nhận đã tiến hành khắc và công bố mẫu dấu.

- Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Xác Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ về Thuế: Điều này được coi là một điều kiện quan trọng để công ty tư vấn thuế có thể hoạt động. Trước khi bắt đầu các hoạt động kinh doanh, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thuế và gửi đến Cục Thuế tại địa phương có trụ sở chính của công ty. Hồ sơ này sẽ bao gồm:

+ Văn bản thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề làm dịch vụ thủ tục về thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế.

+ Bản sao chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế của nhân viên có xác nhận của công ty.

+ Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền được ký trên các hồ sơ liên quan theo quy định của pháp luật.

Các bước này đảm bảo rằng công ty đã đủ điều kiện hợp pháp và có thể tiến hành các dịch vụ tư vấn thuế một cách chính thức.

Xem thêm: Thời gian cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!