Người hỏi: Nguyễn Đình Linh Bảo

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệpcủa Công ty Luật Minh Khuê

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá ngày 03 tháng 08 năm 2005.

Nội dung phân tích: 

Điều 17  Nghị định số 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá quy định điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá như sau:

- Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây thì được đăng ký hành nghề thẩm định giá:
+ Có Thẻ thẩm định viên về giá;
+ Có hợp đồng lao động làm việc cho một doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập và hoạt động theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không phải áp dụng hợp đồng lao động.
- Thẩm định viên về giá là người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp, có các điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận thì được đăng ký hành nghề thẩm định giá tại Việt Nam.
- Tại một thời điểm nhất định thẩm định viên về giá chỉ được đăng ký hành nghề ở một doanh nghiệp thẩm định giá.

Điều 18 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá quy định những người sau đây không được đăng ký hành nghề thẩm định giá, gồm có:

- Không đủ các điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá;

- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

- Người đang bị cấm hành nghề thẩm định giá theo bản án hay quyết định của Tòa án, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đang phải chấp hành án phạt tù hoặc bị kết án về một trong các tội về kinh tế, về chức vụ liên quan đến tài chính - giá cả mà chưa được xóa án tích;

- Người đang bị quản chế hành chính;

- Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

- Người có tiền án vì phạm các tội nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế;

- Người đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên do có vi phạm liên quan đến hoạt động thẩm định giá, quản lý giá và quản lý kinh tế.

Bạn hiện đang là cán bộ. Như vậy, căn cứ vào Khoản 2 Điều 18 Nghị định 101/2005/NĐ-CP thì bạn không được đăng ký hành nghề thẩm định giá, kể cả là bạn hoạt động nghề thẩm định giá một mình hoặc làm thẩm định viên về giá tại bất cứ doanh nghiệp thẩm định giá nào.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận luật sư doanh nghiệp