Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

Chuyển đổi thành cơ sở bán lẻ cần thủ tục gì ?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2014 

Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương. 

2. Nội dung phân tích: 

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định mới nhất 2020

Doanh nghiệp bạn thành lập tự 10/2014, do bạn không nói rõ loại hình doanh nghiệp, bạn tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp hiện tại trước sau đó chuyển về thành lập cơ sơ bán lẻ.

- Hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 bao gồm:

+ Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp ( mẫu tham khảo GT1)

+ Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản (mẫu tham khảo GT2)

+ Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...)

+ Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế).

Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ) (mẫu tham khảo GT3).

Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thành lập cơ sở bán lẻ

>> Xem thêm:  Xử phạt vị phạm hành chính do không góp đủ số vốn đã đăng ký?

Tên cơ sở bán lẻ:

- Hướng dẫn đặt tên cơ sở bán lẻ đầy đủ thành phần theo luật định

- Đảm bảo tên cơ sở bán lẻ không bị trùng, không gây nhầm lẫn

- Đảm bảo tên cơ sở bán lẻ không vi phạm điều cấm của pháp luật

- Chuyển tên đầy đủ của cơ sở bán lẻ sang tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Địa chỉ cơ sở bán lẻ:

- Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định

- Kiểm tra nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ không thuộc diện bị quy hoạch

- Hướng dẫn đặt cơ sở bán lẻ tại nơi chưa có địa chỉ

- Kiểm tra nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Người đứng đầu cơ sở bán lẻ:

- Kiểm tra tư cách pháp lý của người được chọn đứng đầu cơ sở bán lẻ

Hồ sơ pháp lý

- Soạn thảo Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

- Chuẩn bị Biên bản họp về việc thành lập cơ sở bán lẻ của: Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hướng dẫn ra Quyết định bằng văn bản về việc thành lập cơ sở bán lẻ: Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)

- Soạn thảo Điều lệ

Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu (Mẫu MĐ-4, Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương);

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Chuyển đổi thì hoạt động theo quy định nào ngoài quy định tại Giấy phép đầu tư?