Đất nhà tôi ở quận 7

Người gửi: V.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Chuyển mục đích sử dụng thành đất ở ?

Luật sư tư vấn đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty Luật Minh Khuê, đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai 2013.

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai 2013.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất miễn phí qua điện thoại

Nội dung phân tích:

Làm thế nào để chuyển đổi mục đích sử dung đất?

Để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, bạn cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và các quy định liên quan khác, cụ thể như sau:

Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quy định tại Điều 52 Luật đất đai 2013:

"Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất."

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

"Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

>> Xem thêm:  Sang tên cho đất có cần đo lại sổ địa chính không ?

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định."

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại điều 59 Luật đất đai 2013:

"Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;
c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;
d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;
đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;
b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.
4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền."

Thời hạn thực hiện thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất, quy định tại Khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

"Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Giao đất, thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng;

b) Chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày."

Như vậy, để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bạn cần nộp đơn chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến phòng tài nguyên môi trường Quận 7 nơi bạn sinh sống. Cơ quan này sẽ căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất của Quận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất mà bạn trình bày trong đơn để xem xét, nếu phù hợp, bạn sẽ được hướng dẫn để thực hiện các nghĩa vụ tài chính cần thiết. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính cần thiết, bạn sẽ được Ủy ban nhân dân Quận 7 ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cũng như được Phòng Tài nguyên môi trường thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ iệu đất đai, hồ sơ địa chính liên quan và trả lại Giấy chứng nhận đã chỉnh lý cho bạn.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Luật Minh khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn chuyển quyền sở hữu đất thổ cư khi mua ?

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục, mức thuế và phí khi chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư ở Bình Dương ?