1. Tính chất của hành vi sử dụng điện thoại để ghi âm cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước

Hành vi vi phạm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước:

Theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, mọi hành vi thu thập, lưu trữ, sử dụng trái phép thông tin bí mật nhà nước đều bị nghiêm cấm. Việc ghi âm cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước bằng điện thoại là hành vi thu thập thông tin bí mật nhà nước trái phép, vi phạm các quy định sau:

- Cấm thu thập thông tin bí mật nhà nước trái phép.

- Cấm lưu trữ thông tin bí mật nhà nước trái phép.

- Cấm sử dụng thông tin bí mật nhà nước trái phép.

Hành vi vi phạm quy định về an ninh mạng:

- Ghi âm cuộc họp có thể chứa thông tin bí mật nhà nước liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh trật tự, quốc phòng,... Việc lưu trữ ghi âm trên điện thoại có thể tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin bí mật nhà nước ra bên ngoài, vi phạm các quy định về an ninh mạng sau:

- Luật An ninh mạng năm 2018: Cấm xâm phạm trái phép vào hệ thống thông tin mạng, mạng viễn thông, thiết bị công nghệ thông tin.

Hậu quả của hành vi vi phạm:

Hành vi sử dụng điện thoại ghi âm cuộc họp bí mật nhà nước có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như:

- Xử phạt hành chính: Theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, vi phạm hành vi này có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Xử lý hình sự: Trong trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015.

Việc sử dụng điện thoại ghi âm cuộc họp bí mật nhà nước là hành vi vi phạm pháp luật, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Do đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng.

2. Đánh giá tác hại của hành vi sử dụng điện thoại để ghi âm cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước

Việc sử dụng điện thoại để ghi âm cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tiềm ẩn nhiều tác hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh, bao gồm:

Đối với an ninh quốc gia và trật tự, quốc phòng:

- Làm lộ chiến lược, kế hoạch quan trọng: Ghi âm và rò rỉ thông tin bí mật nhà nước có thể làm lộ các chiến lược, kế hoạch quan trọng về an ninh, quốc phòng, đối ngoại,... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự và quốc phòng.

- Cung cấp thông tin cho thế lực thù địch: Thông tin bí mật bị lộ có thể cung cấp cho thế lực thù địch cơ hội để nghiên cứu, phá hoại các hoạt động an ninh, quốc phòng, gây nguy hiểm cho đất nước.

- Gây bất ổn xã hội: Việc rò rỉ thông tin nhạy cảm có thể dẫn đến mâu thuẫn, bất ổn trong xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an ninh.

Về hoạt động đối ngoại của Nhà nước:

- Làm tổn hại mối quan hệ ngoại giao: Thông tin bí mật về đối ngoại bị rò rỉ có thể làm tổn hại đến mối quan hệ ngoại giao, làm mất đi sự tin tưởng và uy tín của Việt Nam trong các quan hệ quốc tế.

- Gây khó khăn cho đàm phán, hợp tác: Việc lộ thông tin mật có thể gây khó khăn cho các cuộc đàm phán, hợp tác quốc tế, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.

- Gây tổn hại đến hình ảnh quốc gia: Rò rỉ thông tin bí mật có thể làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, du lịch,...

Uy tín của tổ chức và cá nhân:

- Mất uy tín với đối tác, công chúng: Việc rò rỉ thông tin mật có thể làm tổn hại đến uy tín của các tổ chức và cá nhân liên quan, gây mất niềm tin từ đối tác, công chúng và các cơ quan, đơn vị khác.

- Gây ảnh hưởng đến vị trí công việc: Cá nhân ghi âm và rò rỉ thông tin mật có thể bị kỷ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng đến vị trí công việc và cuộc sống cá nhân.

- Mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ: Việc rò rỉ thông tin mật có thể dẫn đến mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ trong tổ chức, ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích xấu:

- Tống tiền, bôi nhọ danh dự: Thông tin bị ghi âm và rò rỉ có thể bị lợi dụng để tống tiền, bôi nhọ danh dự cá nhân hoặc tổ chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và vật chất.

- Gây mâu thuẫn, chia rẽ: Thông tin mật bị rò rỉ có thể được sử dụng để kích động mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ, gây bất ổn trong tổ chức hoặc xã hội.

- Phá hoại kế hoạch, hoạt động: Thông tin mật bị lộ có thể tạo cơ hội cho các thế lực thù địch phá hoại các kế hoạch, hoạt động quan trọng của Nhà nước và các tổ chức liên quan.

Việc sử dụng điện thoại để ghi âm các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Do đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị ghi âm khác để ghi lại nội dung các cuộc họp bí mật.

3. Quy định về việc xử lý hành vi sử dụng điện thoại để ghi âm cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với các hành vi:

+ Không ban hành quy chế, nội quy bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định pháp luật. 

+ Sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không đúng quy định.

+ Không thu hồi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước theo quy định.

+ Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ mà không được phép của người có thẩm quyền.

+ Không bàn giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu, hoặc không được phân công tiếp tục quản lý. 

+ Sử dụng bí mật nhà nước không đúng mục đích. 

+ Xác định bí mật nhà nước hoặc đóng dấu mật lên tài liệu không chứa nội dung bí mật nhà nước không đúng quy định. 

+ Xác định sai độ mật theo quy định.

+ Không xác định, đóng dấu chỉ độ mật theo quy định.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi: 

+ Thu thập bí mật nhà nước không đúng quy định.

+ Không thực hiện biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước. 

+ Không thông báo với cơ quan, người có thẩm quyền khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước. 

+ Không loại bỏ bí mật nhà nước khi chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước.

+ Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không đúng quy định.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi: 

+ Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông không đúng quy định.

+ Sử dụng thiết bị thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình hoặc hình thức khác trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước mà không được phép của người có thẩm quyền.

+  Làm sai lệch, hư hỏng tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 

+ Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước không đúng quy định.

+ Vào địa điểm lưu giữ, bảo quản bí mật nhà nước hoặc quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ các địa điểm này mà không được phép của người có thẩm quyền.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi:

+ Làm lộ bí mật nhà nước; làm mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

+ Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông không đúng quy định.

+  Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông không đúng quy định.

Như vậy, hành vi sử dụng điện thoại để ghi âm cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, còn phải chịu hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Xem thêm: Bí mật nhà nước là gì? Tại sao phải bảo vệ bí mật nhà nước?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Có cầm hành vi sử dụng điện thoại để ghi âm cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước không? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất