Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014 

2. Luật sư tư vấn:  

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Cty luạt Minh Khuê, câu hỏi của quý khách đã được đội ngũ luật sư và chuyên viên nghiên cứu và trả lời như sau:

Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: 

" Điều 75. Quyền của chủ sở hữu công ty...

2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:

a) Quyết định, nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;...

Điều 76. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty...

5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn....

Điều 77. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới...."

Với căn cứ này thì chủ sở hữu Cty TNHH một thành viên có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của Cty cho các tổ chức, cá nhân khác. Nếu chuyển 1 phần vốn điều lệ thì Cty TNHH một thành viên sẽ trở thành Cty TNHH hai thành viên trở lên. Còn việc rút vốn và lợi nhuận chỉ được thực hiện khi Cty thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác khi đến hạn.

=> Do vậy việc chuyển nhượng của quý khách là hợp pháp và được tiến hành.

Nuế quý khách còn vướng mắc, chưa rõ và cần giải đáp thì vui long liên hệ đến 1900.6162 để được luật sư tư vấn trực tiếp.

Trân trọng/.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê