một thành viên

Bài tư vấn về chủ đề một thành viên

Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên trở lên?

Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên trở lên?
Hội đồng thành viên có quyền: quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quyết định tổ chức...

Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên?

Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên?
Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều người không thể phân biệt được sự khác nhau giữa các loại hình này, bài viết này sẽ giúp cho bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về các loại hình doanh nghiệp này.

Những quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Những quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là khá phổ biến hiện nay, vì loại hình này đang phát huy được những thế mạnh của mình và được nhiều tổ chức và cá nhân chọn để tổ chức kinh doanh. Vậy những quy định cụ thể về loại hình này thể hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề trên

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ? Nộp hồ sơ và nhận kết quả ở đâu ?

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ? Nộp hồ sơ và nhận kết quả ở đâu ?
Thưa luật sư, chưa bao giờ tinh thần và làn sóng khởi nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt ở Hồ Chí Minh lại mạnh mẽ đến như thế. Câu chuyện không còn chỉ dừng lại ở việc “nói mà không làm” như trước đây mà đã có rất nhiều hành động cụ thể. Xin hỏi: Nếu t đang tìm hiểu thủ tục thành lập doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu ? T là chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, hay đang khởi nghiệp muốn có tư vấn rõ ràng khi thực hiện ? Cám ơn !

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức ?

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức ?
1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền với nhiệm kỳ không quá năm năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. Người đại diện theo uỷ quyền phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định của luật doanh nghiệp 2005

Chuyển đổi công ty nhà nước sang công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chuyển đổi công ty nhà nước sang công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Luật Doanh nghiệp 2005 quy định các công ty nhà nước phải chuyển đổi sang Luật Doanh nghiệp trước ngày 1-7-2010. Đến nay, thời điểm này đã qua, nhưng không ít vấn đề vẫn đang tồn tại và tiếp tục phát sinh. Vì vậy, cần có nhận thức đúng ý nghĩa và giải quyết một số vấn đề cần thiết, cấp bách nhằm thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng