Trả Lời:

Kính thưa Quý khách hàng, Công ty TNHH Luật Minh Khuê đã nhận được yêu cầu của Quý khách. Vấn đề của Quý khách chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ  Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

"Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Trong trường hợp của bạn, Người đại diện đang là chủ tịch công ty kiêm giám đốc, mà muốn thuê và bổ nhiệm thêm một giám đốc nữa thì bạn phải làm hồ sơ thay đổi chức danh của người Đại diện theo pháp luật thành Chủ tịch Công ty nộp lên Sở kế hoạch và đầu tư. Sau đó bạn mới làm quyết định thuê và bổ nhiệm Giám đốc mới.

Khoản 2, Điều 13, Luật doanh nghiệp quy định về người đại diện theo pháp luật như sau;

Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp"

Như vậy, Pháp luật chỉ có quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật mà không quy định giới hạn số lượng giám đốc. Công dân có quyền thực hiện các công việc mà pháp luật không quy định, do đó công ty bạn vẫn có thể bổ nhiệm thêm một giám đốc mới.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email hoặc tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến 24/7, gọi:  1900.6162 Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Giám đốc một công ty có được thành lập hộ kinh doanh ? Mức thuế hộ kinh doanh