1. Công chức được hiểu như thế nào?

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008Luật Viên chức năm 2010, công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng và bổ nhiệm vào các vị trí, cấp bậc và danh hiệu tương ứng với công việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội tại trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Điều này cũng bao gồm các vị trí trong các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, trừ các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng, cũng như các vị trí trong các đơn vị thuộc Công an nhân dân, trừ các sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp và công nhân công an được bổ nhiệm trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Để trở thành công chức, cá nhân phải đáp ứng yêu cầu về quốc tịch và trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe. Sau khi được bổ nhiệm, họ đảm nhận các vai trò quan trọng trong các cơ quan chính phủ, góp phần thực hiện chính sách và đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống quản lý công quyền. Công chức đóng vai trò then chốt trong việc hình thành và phát triển cảnh quan chính trị - xã hội của Việt Nam, làm việc với mục tiêu chung của Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân.

Luật này đảm bảo rằng công chức được hưởng lương và các quyền lợi cạnh tranh theo quy định và dự toán ngân sách. Nó cũng nhấn mạnh sự quan trọng của chuyên nghiệp và chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ, vì công chức được giao trách nhiệm quan trọng liên quan đến dịch vụ công và quản lý. Luật cũng xác lập một khung cơ bản cho phát triển sự nghiệp và cơ hội thăng tiến trong ngành công chức, khuyến khích công chức không ngừng nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực.

Bằng cách cung cấp các hướng dẫn rõ ràng về tuyển dụng, bổ nhiệm và điều kiện làm việc của công chức, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất và tính minh bạch của hệ thống công chức tại Việt Nam. Luật công nhận những đóng góp quý giá của công chức trong xây dựng quốc gia và quản lý công quyền, nhấn mạnh vai trò then chốt của họ trong việc đạt được phát triển bền vững và đảm bảo sự phát triển của người dân Việt Nam.

Tóm lại, các quy định được nêu trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã sửa đổi xác định các tiêu chí và khung pháp lý cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm và trách nhiệm của công chức tại Việt Nam. Đây là một bộ luật toàn diện đóng vai trò cơ bản trong việc thúc đẩy một hệ thống công chức có khả năng và chuyên nghiệp, phục vụ lợi ích tốt nhất của Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

 

2. Có hình xăm có thể thi tuyển công chức không?

Theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về điều kiện dự tuyển công chức. Cụ thể:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

  • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam: Điều này yêu cầu ứng viên phải là công dân Việt Nam để đăng ký dự tuyển công chức. Quốc tịch không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng hay tôn giáo.
  • Đủ 18 tuổi trở lên: Điều này đảm bảo rằng ứng viên phải đủ tuổi trưởng thành pháp lý để tham gia vào quá trình tuyển dụng công chức.
  • Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng: Ứng viên cần nộp đơn dự tuyển, đi kèm với đó là lý lịch cá nhân rõ ràng, chi tiết về quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc và các thông tin khác liên quan.
  • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp: Điều này yêu cầu ứng viên cần có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí công chức mà họ muốn dự tuyển. Điều này nhằm đảm bảo ứng viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ công chức một cách hiệu quả.
  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt: Điều này đánh giá phẩm chất chính trị và đạo đức của ứng viên. Những người đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tốt được coi là có khả năng làm việc và phục vụ công chức một cách đáng tin cậy.
  • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ: Ứng viên cần có sức khoẻ đủ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công chức. Điều này đảm bảo rằng ứng viên có khả năng hoạt động và làm việc một cách hiệu quả trong vai trò công chức.
  • Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển: Ngoài những điều kiện nêu trên, còn có thể có các yêu cầu khác tùy thuộc vào vị trí công chức cụ thể mà ứng viên muốn dự tuyển. Điều này nhằm đảm bảo ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể và có khả năng đáp ứng tốt những yêu cầu đó.

Tổng quan, các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức nhằm đảm bảo sự chất lượng và đáng tin cậy của các ứng viên. Các yêu cầu này bao gồm quốc tịch Việt Nam, tuổi trưởng thành pháp lý, đơn dự tuyển và lý lịch rõ ràng, văn bằng và chứng chỉ phù hợp, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, sức khoẻ đủ, cũng như các yêu cầu khác tùy thuộc vào vị trí công chức cụ thể.

- Những trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức và phân tích cụ thể các trường hợp đó:

  • Không cư trú tại Việt Nam: Điều này áp dụng cho những người không có địa chỉ cư trú tại Việt Nam. Yêu cầu cư trú tại Việt Nam đảm bảo rằng các ứng viên công chức có mặt trực tiếp và có thể thực hiện nhiệm vụ công chức trong quốc gia.
  • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự: Những người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không được đăng ký dự tuyển công chức. Điều này đảm bảo rằng các ứng viên có khả năng pháp lý và có thể thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm liên quan đến công chức.
  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục: Những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự mà chưa được xóa án tích, hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giáo dục không được đăng ký dự tuyển công chức. Điều này nhằm đảm bảo rằng các ứng viên không có các vấn đề pháp lý đang diễn ra hoặc chưa được giải quyết.

Tổng quan, các trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức bao gồm không cư trú tại Việt Nam, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự mà chưa được xóa án tích, và đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giáo dục. Các yêu cầu này nhằm đảm bảo tính pháp lý, đạo đức và đáng tin cậy của các ứng viên công chức.

Theo quy định trên, có thể thấy rằng điều kiện thi tuyển không cấm việc có hình xăm. Vậy nên, có hình xăm vẫn có thể thi tuyển công chức.

 

3. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức. Cụ thể:

- Cộng điểm cho nhóm những cá nhân có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh và những người hưởng chính sách tương tự, như thương binh loại B, vào kết quả điểm của vòng 2. 

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang: Đây là danh hiệu cao quý được trao cho những cá nhân đã có thành tích xuất sắc và đóng góp đáng kể trong việc bảo vệ quốc gia và an ninh. Những người được vinh danh là Anh hùng Lực lượng vũ trang sẽ được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Điều này nhằm công nhận và đánh giá cao những đóng góp và hiệu quả của họ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

+ Anh hùng Lao động: Đây là danh hiệu cao quý được trao cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác. Những người được vinh danh là Anh hùng Lao động cũng sẽ được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Điều này nhằm công nhận và đánh giá cao những đóng góp và thành tựu của họ trong phát triển kinh tế và xã hội.

+ Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Thương binh là những người đã bị thương trong quá trình bảo vệ quốc gia hoặc trong hoạt động công tác. Người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B là những người được chính phủ chú trọng chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt. Nhóm này cũng sẽ được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Điều này nhằm thể hiện lòng biết ơn và quan tâm của xã hội đối với những người đã hy sinh và có hoàn cảnh khó khăn sau khi tham gia hoạt động quốc phòng và bảo vệ đất nước.

- Các đối tượng được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Cụ thể:

+ Người dân tộc thiểu số: Đây là nhóm người thuộc các dân tộc thiểu số trong quốc gia, những người có đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ và tình hình kinh tế-xã hội khác biệt. Việc cộng 5 điểm cho nhóm này nhằm thể hiện sự quan tâm và ưu tiên đối với việc đảm bảo quyền lợi và cơ hội công bằng cho người dân tộc thiểu số trong quá trình tuyển dụng công chức.

+ Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên: Đây là các thành viên trong lực lượng quân đội và công an, bao gồm sĩ quan quân đội, sĩ quan công an và quân nhân chuyên nghiệp phục vụ trong các vị trí chuyên môn. Việc cộng 5 điểm cho nhóm này nhằm công nhận và đánh giá cao kỹ năng, kinh nghiệm và đóng góp của họ trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

+ Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị: Đây là nhóm các cá nhân đã có kinh nghiệm và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực quân sự và đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị. Việc cộng 5 điểm cho nhóm này nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển đổi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực quân sự.

+ Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Đây là các con của những người có công và đóng góp đáng kể cho đất nước, như liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động. Việc cộng 5 điểm cho nhóm này nhằm thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao vai trò và tiền đề của gia đình trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ trước.

- Cộng điểm ưu tiên cho nhóm người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và đội viên thanh niên xung phong. Dưới đây là phân tích cụ thể về từng đối tượng:

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự: Đây là những cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Việc cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 nhằm công nhận và đánh giá sự trách nhiệm và đóng góp của họ trong việc bảo vệ quốc gia và an ninh.

+ Người hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân: Đây là những cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định của pháp luật. Việc cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 nhằm công nhận và đánh giá sự trách nhiệm và đóng góp của họ trong việc bảo vệ trật tự công cộng và an ninh chính trị.

+ Đội viên thanh niên xung phong: Đây là những thành viên của đội viên thanh niên xung phong, một tổ chức tình nguyện của thanh niên có vai trò quan trọng trong các hoạt động xã hội. Việc cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 nhằm công nhận và đánh giá sự tích cực và tinh thần tình nguyện của họ trong việc tham gia và đóng góp cho cộng đồng.

Lưu ý, trong trường hợp một người dự thi hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên, chỉ điểm ưu tiên cao nhất sẽ được cộng vào kết quả điểm vòng 2.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề: Có hình xăm có được thi vào các trường đại học trực thuộc Bộ Công an hay không của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.