1. Có khởi kiện được khi bị lừa đảo qua mạng không?

Tôi có mua điện thoại qua mạng với hình thức nạp thẻ với giá trị 7.050.000. Sau khi chuyển khoản tôi không nhận được thông tin gì từ bạn ấy nữa. Tôi có được kiện bạn ấy tội lừa đảo không và có đủ bằng chứng kiện bạn ấy hay không?

Trả lời:

1. Yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là như thế nào ?

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhằm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó căn cứ Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017.
Mặt khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có các dấu hiệu sau:
Về hành vi: Có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.
Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra các thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là sự thật và giao tài sản cho người phạm tội. Việc đưa rra các thông tin giả có thể bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói hay chữ viết (viết thư), bằng hành động… (ví dụ: kẻ phạm tội nói là mượn xe đi chợ nhưng sau khi lấy được xe đem bán lấy tiền tiêu xài không trả xe cho chủ sở hữu) và bằng nhiều hình thức khác như giả vờ vay, mượn, thuê để chiếm đoạt tài sản.
Chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản của người khác thành của mình. Đặc điểm của việc chiếm đoạt là nó gắn liền và có mối quan hệ nhân quả với hành vi dùng thủ đoạn gian dối.
Như vậy, có thể phân biệt với những trường hợp dùng thủ đoạn gian dối khác, chẳng hạn như dùng thủ đoạn cân, đong, do đếm gian dối chỉ nhằm ăn gian, bớt hàng hóa của khách hành hoặc để bán hành giả để thu lợi bất chính thì không cấu thành tội này mà cấu thành tội lừa dối khách hàng hoặc tội buôn bán hàng giả.
Dấu hiệu bắt buộc của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Nếu có hành vi gian dối mà không có hàng vi chiếm đoạt (chỉ chiếm giữ hoặc sử dụng), tùy từng trường hợp cụ thể mà người mà người có hành vi gian dối trên bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép hoặc tội sử dụng trái phép tài sản, hoặc đó chỉ là quan hệ dân sự.
Trường hợp hành vi gian dối, hay hành vi chiếm đoạt cấu thành vào một tội danh độc lập khác, thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bị truy cứu về những tội danh tương ứng đó.
Khách thể: Hành vi nêu trên xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác.
Mặt khách quan: Người phạm tội nêu trên thực hiện hành vi này với lỗi cố ý.
Cần lưu ý: Về mặt ý chí của người phạm tội lừa đảo bao giờ cũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, đây là điểm phân biệt với dấu hiệu của tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Vì trong một số trường hợp cách thức thực hiện tội phạm giống nhau về hình thức nhưng trong trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì bao giờ ý định chiếm đoạt tài sản cũng phát sinh sau khi nhận tài sản thông qua một hình thức giao dịch nhất định.
Ý thức chiếm đoạt phải có trước khi có thủ đoạn gian dối và hành vi chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn gian dối bao giờ cũng phải có trước khi tiến hành giao tài sản giữa người bị hại với người phạm tội. Nếu sau khi có được tài sản hợp pháp mới phát sinh thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản thì không coi là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những tội danh tương ứng. (Như phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản).
Chủ thể: Chủ thể của lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

2. Chứng cứ và nguồn của chứng cứ trong tố tụng hình sự là gì?

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 không quy định “chủ thể” sử dụng chứng cứ trong khái niệm về chứng cứ, đó chính là quy định tiến bộ trong tố tụng hình sự, tạo điều kiện cho những người tham gia tố tụng, đặc biệt là người bị buộc tội, người bào chữa, bị hại... có thể tham gia vào quá trình chứng minh, giải quyết vụ án hình sự. Đối với việc quy định quyền và nghĩa vụ của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt; người bị tạm giữ; bị can; bị cáo; nguyên đơn dân sự; bị đơn dân sự; người bào chữa đều có quyền “trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá”. Đồng thời bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ cho người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, đương sự có quyền “thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ”.
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về nguồn chứng cứ gồm:
Chứng cứ được thu thập, xác định từ các nguồn: Vật chứng;Lời khai, lời trình bày;Dữ liệu điện tử;Kết luận giám định, định giá tài sản; Biên bản trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác; Các tài liệu, đồ vật khác.
Những gì có thật nhưng không được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án hình sự. Thu thập chứng cứ là một giai đoạn của quá trình chứng minh. Nếu không có thu thập chứng cứ thì cũng không có kiểm tra, đánh giá và sử dụng chứng cứ. Các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền thu thập chứng cứ. Theo quy định tại Điều 88 thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thu thập chứng cứ bằng cách: Triệu tập những người biết về vụ án để hỏi và nghe họ trình bày về những vấn đề có liên quan đến vụ án, trưng cầu giám định, tiến hành khám xét, khám nghiệm và các hoạt động điều tra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp những tài liệu, đồ vật, trình bày những tình tiết làm sáng tỏ vụ án. Về thủ tục thu thập chứng cứ trong những trường hợp này phải tuân thủ những quy định như:
Thủ tục giải thích quyền và nghĩa vụ cho đối tượng bị áp dụng: Thủ tục này được áp dụng trong các biện pháp hỏi cung; lấy lời khai của người bị bắt, người bị tạm giữ, người làm chứng, người bị hại; khi tiến hành đối chất, nhận dạng, khám người, khám nơi làm việc, khám chỗ ở, địa điểm.
Quy định về việc phải có người chứng kiến trong các trường hợp: Đối với biện pháp khám người, khám xét dấu vết trên thân thể bị can, bị hại, nhân chứng khám nghiệm hiện trường, khám nghiện tử thi, thực nghiệm điều tra, nhận dạng thì người chứng kiến là bất kỳ ai và chỉ cần một người (riêng biện pháp khám người, khám xét dấu vết trên thân thể, thì phải là người cùng giới).
Biện pháp khám chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm đòi hỏi phải có người láng giềng, đại diện chính quyền địa phương (nơi làm việc thì đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc) chứng kiến. Trường hợp vắng chủ nhà thì phải có hai người chứng kiến. Biện pháp thu giữ thư tín, điện tín, bưu phẩm tại bưu điện thì phải có sự chứng kiến của đại diện cơ quan bưu điện... Để thu thập chứng cứ, người bào chữa có quyền gặp người mà mình bào chữa, bị hại, người làm chứng và những người khác biết về vụ án để hỏi, nghe họ trình bày về những vấn đề liên quan đến vụ án; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến việc bào chữa. Chứng cứ của Luật sư thu thập và đưa ra nhằm chứng minh, có giá trị “gỡ tội”, mang tính phản biện cao (một phần hoặc toàn bộ) đối với chứng cứ buộc tội và luận điểm của cơ quan tiến hành tố tụng. Để bào chữa có hiệu quả, Luật sư sẽ có những hoạt động thu thập chứng cứ và đưa ra những kiến nghị điều tra bổ sung, điều tra lại, đình chỉ điều tra, rút quyết định truy tố, thay đổi tội danh... Và những kiến nghị này của Luật sư cũng cần phải được các cơ quan xem xét một cách đầy đủ.
Những người tham gia tố tụng khác, cơ quan, tổ chức hoặc bất cứ cá nhân nào đều có thể đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử và trình bày những vấn đề có liên quan đến vụ án.
Khi thu thập chứng cứ đối với các nguồn chứng cứ mới cần phải lưu ý:
- Phương tiện điện tử phải được thu giữ kịp thời, đầy đủ, mô tả đúng thực trạng và niêm phong ngay sau khi thu giữ. Việc niêm phong, mở niêm phong được tiến hành theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thể thu giữ phương tiện lưu trữ dữ liệu điện tử thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng sao lưu dữ liệu điện tử đó vào phương tiện điện tử và bảo quản như đối với vật chứng, đồng thời yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lưu trữ, bảo toàn nguyên vẹn dữ liệu điện tử mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã sao lưu và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi bảo toàn dữ liệu của mình.
- Khi tiến hành thu thập, chặn thu, sao lưu dữ liệu điện tử từ các phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc ngay trên đường truyền, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tiến hành lập biên bản về sự việc thu thập dữ liệu và đưa vào hồ sơ vụ án.
- Khi nhận được quyết định trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì mọi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiện phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử phải có trách nhiệm chuyển dữ liệu điện tử đó sang dạng có thể đọc, nghe hoặc nhìn được.
- Phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử được bảo quản như vật chứng theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015. Khi xuất trình chứng cứ là dữ liệu điện tử thì phải kèm theo phương tiện lưu trữ dữ liệu điện tử hoặc bản sao dữ liệu điện tử.
=> Như vậy, với những chứng cứ và nguồn của chứng cứ ở trên bạn có thể làm đơn trình báo lên cơ quan công an điều tra cấp quận huyện nơi bạn đang cư trú để được giải quyết.

>> Xem thêm:  Bị lừa qua mạng có cách đòi được không ? Cách xư lý việc lừa tiền chạy việc

2. Lừa đảo bao nhiêu tiền thì bị phạt tù ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao nhiêu tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ạ ? Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Yếu tố cấu thành tội này là 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này.

Nếu không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người chiếm đoạt sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

"1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Trộm cắp tài sản;

b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác;

c) Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác;

d) Sử dụng trái phép tài sản của người khác."

Để đảm bảo quyền lợi cho bạn gái bạn, bạn gái bạn nên làm đơn tố cáo tới cơ quan công an nơi người lừa đảo chiểm đoạt đang cư trú hoặc nơi bạn gái bạn đang cư trú để yêu cầu giải quyết.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết khi bị lừa tiền nhờ xin việc ? Tố cáo hành vi lừa tiền chạy việc ở đâu ?

3. Giả chữ ký người thân bán đất?

Người hàng xóm có bán cho tôi một mảnh đất ở nhưng đất thuộc quyền sở hữu của mẹ người hàng xóm đó nhưng bà đã qua đời và không để lại di chúc. Nhưng người hàng xóm đó đã làm giả chữ ký của anh tôi trong gia đình để nhận tiền đặt cọc của tôi. Và tôi phát hiện là chưa có sự thống nhất cua anh tôi người hàng xóm đó, tôi quyết định lấy lại tiền đặt cọc nhưng người hàng xóm đo không chịu trả. Xin hỏi? Với hành vi trên của nguời hàng xóm đã vi phạm vào tội lừa đảo hay chưa xin luật sư cho biết.

.Giả chữ ký người thân bán đất có phải có phạm tội lừa đảo ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại: 1900.6162

Trả lời:

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhằm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó. Các yếu tố cấu thành tội này tôi đã phân tích ở bên trên, Để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có thể làm đơn trình báo lên cơ quan công an điều tra cấp quận huyện nơi bạn đang cư trú để được giải quyết.

>> Xem thêm:  Bị lừa tiền qua facebook thì phải làm gì ? Làm sao để tố cáo khi bị lừa đảo

4. Lừa đảo tiền qua mạng xã hội?

Tôi có đặt mua 2 chiếc xe máy qua tin nhắn zalo của một người, với số tiền là 35.000.000 VNĐ. Bên bán yêu cầu bên tôi chuyền đủ tiền thì bên đó mới giao xe. Bên tôi đã tin tưởng chuyền đủ số tiền trên đến thời điểm nhận xe thì bên bán không giao xe và chặn cuộc gọi trên điện thoại. Luật sư cho tôi hỏi bây giờ em có thể khởi kiện được không ?

Luật sư trả lời:

Dựa theo thông tin mà bạn cung cấp, vụ việc của bạn có dấu hiệu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015

Việc trao đổi tin nhắn qua zalo, qua đó người đó hứa sẽ bán xe máy cho bạn và đã thu tiền, nhưng sau khi nhận được tiền của anh đã có những hành vi chặn số, bỏ trốn, cắt đứt liên lạc có thể coi là bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong trường hợp này anh hoàn toàn có thể khởi tố đến cơ quan công an về hành vi trái pháp luật của người này.

Tuy nhiên, việc điều tra có thể gặp nhiều bất lợi vì hiện tại anh không liên lạc được với người đã lừa đảo số tiền đó của anh, qua thông tin anh cung cấp chúng tôi cũng chưa khẳng định người đó anh quen biết qua tin nhắn hay có quan hệ với anh ngoài đời thực. Qua mạng xã hội zalo thì cơ quan điều tra khó có thể xác định được danh tính thật sự của người đó. Trong trường hợp không có kết quả về danh tính thật sự của người co hành vi lừa đảo đối với anh, cơ quan điều tra sẽ phải ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết việc tố cáo theo quy định tại Điều 148 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 như sau:

Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Hết thời hạn quy định tại Điều 147 của Bộ luật này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả;

b) Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả.

Thông thường các vụ việc lừa đảo qua mạng xã hội, nạn nhân chỉ biết danh tính, thân nhân của người phạm tội thông qua chính trang mạng xã hội đó, không mang tính cụ thể, chính xác do đó cơ quan điều tra rất khó tiến hành xác minh, khởi tố. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, anh cần cung cấp cho cơ quan điều tra các bằng chứng cụ thể như: số điện thoại, tin nhắn, nơi làm việc, các mối quan hệ của người đó mà anh biết để hỗ trợ cho quá trình điều tra.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn về mức xử phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới nhất