Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật hôn nhân của công ty luật Minh Khuê.

Có xin cấp lại giấy ghi chú kết hôn được không ?

Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gọi: 1900.6162 

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật hôn nhân của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 24/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

2. Nội dung tư vấn:

>> Xem thêm:  Xác nhận độc thân, trình tự thủ tục như thế nào? Mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Theo quy định tại Điều 16, 17 Nghị định 24/2013/NĐ-CP thì việc kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài đã được giải quyết ở cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, phù hợp với pháp luật nước đó thì được công nhận tại Việt Nam và được ghi vào sổ đăng ký kết hôn. Sau khi ghi vào sổ đăng ký kết hôn thì người yêu cầu  được cấp giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch. Do đó, giá trị của tờ giấy xác nhận này chỉ như biên lai về việc đã ghi vào sổ các việc hộ tịch chứ nó không có ý nghĩa  nhiều về mặt pháp lý bởi sự việc này đã được lưu vào trong sổ đăng ký kết hôn rồi.

Theo quy định tại Điều 58 Nghị định 158/2005/NĐ-CP thì điều kiện để đăng ký lại việc kết hôn là: bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại.

Nếu bạn muốn xin lại giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch thì bạn có thể đến sở tư pháp nơi công nhận việc kết hôn của bạn và yêu cầu họ xác nhận lại cho bạn việc này.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn lập mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo luật mới?