Tuy nhiên, sau này, bà muốn chia đất cho con gái chung, nên đứa con gái chung đi làm các thủ tục đính chính chủ bìa đất là "BÀ TRẦN THỊ TRÌNH" ( không còn chữ hộ nữa, coi đó là tài sản riêng), rồi trao tặng 1 nửa mảnh đất ( khoảng 200m2) cho đứa con gái chung vào năm 2016. Tôi muốn hỏi là việc đổi tên từ Hộ BàTrần Thị Trình sang Bà Trần Thị Trình có đúng pháp luật không? Và nếu như việc trao tặng không được các con chồng đồng ý xác nhận thì chúng tôi là con chồng có được kiện lại việc làm trao tặng bìa đất mà chưa được sự đồng ý của các thành viên trong gia đình không?

Cảm ơn luật sư!

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến của Công ty luật Minh Khuê, vấn đề bạn quan tâm xin trao đổi cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Hôn nhân và già đình năm 2014

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bỏ sung NĐ 01/2017/NĐ-CP

Luật đất đai năm 2013 

2. Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Con nuôi chưa đăng ký có được hưởng di sản thừa kế ? Cách chia thừa kế như thế nào ?

Luật Hôn nhân và già đình năm 2014 quy định về tài sản chung và riêng của vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đan g có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Như vậy theo thông tin bạn cung cấp thì mảnh đất trên mẹ kế của bạn có được trước khi kết hôn với bố của bạn. Do đó, theo quy định của pháp luật thì mảnh đất đó là tài sản riêng của mẹ kế bạn. Mẹ kế bạn có thể trao tặng mảnh đất đó cho con chung mà không cần sự đồng ý của các con riêng của chồng. Về việc mẹ kế bạn sửa tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ " Hộ bà..." sang " bà..." thì căn cứ vào khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 có quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.

Khoản 1 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai có quy định: "Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính".

Như vậy, nếu mẹ kế của bạn có đủ giấy tờ chứng minh được mảnh đất đó là tài sản riêng của mình ( ví dụ như bản án, quyết định chia tài sản sau ly hôn với chồng trước) thì có thể tiến hành thủ tục đính chính lại tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không trái pháp luật.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế, gọi1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Đất đã tặng cho có được mang ra chia thừa kế không ? Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất ?