1. Trách nhiệm xây dựng đội ngũ Công an xã chính quy

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, có quy định về thẩm quyền tổ chức Công an xã chính như sau:

Thẩm quyền quyết định tổ chức Công an xã chính quy và lộ trình xây dựng Công an xã chính quy

Quyền tổ chức Công an xã chính quy và lộ trình xây dựng Công an xã chính quy được quy định như sau:

- Bộ trưởng Bộ Công an là cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức Công an xã chính quy.

- Trước khi báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an để quyết định tổ chức Công an xã chính quy, Giám đốc Công an tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương cần thảo luận, đồng ý với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sau đó, họ sẽ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương để trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định. Quá trình này phải đảm bảo rằng mỗi xã, thị trấn sẽ có đầy đủ các chức danh như Trưởng Công an, Phó trưởng Công an và Công an viên.

- Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, các xã và thị trấn trọng điểm hoặc phức tạp về an ninh, trật tự cần hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Các xã, thị trấn khác trên toàn quốc phải hoàn thành việc này trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương

- Bộ Nội vụ: Được giao trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu đề xuất và điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức Công an xã chính quy và Công an xã bán chuyên trách.

- Bộ Tài chính: Chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đảm bảo kinh phí thực hiện các nghị định này, tuân theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ: Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các bộ, cơ quan này có trách nhiệm hỗ trợ Bộ Công an trong việc hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng Công an xã chính quy. Họ cũng phải rà soát và điều chỉnh các quy định có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình quản lý để đảm bảo phù hợp với tổ chức và hoạt động của Công an xã chính quy.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp được phân rõ như sau:

- Lập phương án tổ chức công tác một cách hợp lý đối với Công an xã bán chuyên trách, bao gồm việc bổ nhiệm và điều động Công an chính quy để thay thế.

- Giải quyết các chế độ và chính sách liên quan đến việc thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách khi có sự bố trí Công an chính quy thay thế.

- Bảo đảm cung cấp trụ sở hoặc nơi làm việc cho Công an xã, cũng như hỗ trợ ngân sách để đầu tư vào việc xây dựng, sửa chữa các trụ sở hoặc nơi làm việc, cũng như cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và điều kiện khác cần thiết để đảm bảo hoạt động của lực lượng Công an xã.

Như vậy, ngoài Bộ Công an, các bộ, ngành trung ương cũng như các cấp ủy ban nhân dân địa phương đều chịu trách nhiệm trong việc xây dựng Công an xã chính quy.

2. Công an chính quy được bố trí về xã được kết nạp vào Công đoàn xã?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Công đoàn 2012 quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn như sau:

- Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

- Trình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo Mục 2 Hướng dẫn 1902/HD-TLĐ năm 2009 quy định về đối tượng kết nạp công đoàn như sau:

- Đối tượng kết nạp của công đoàn cơ quan xã bao gồm: Cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động có thời hạn từ sáu tháng trở lên hoặc làm công việc ổn định thường xuyên, được hưởng tiền lương, tiền công và phụ cấp (theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP , ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã) đang làm việc tại cơ quan hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn. Các đối tượng trên nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện gia nhập Công đoàn thì được xem xét kết nạp.

Trường hợp người đang làm việc tại cơ quan xã, phường, thị trấn là sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang thì không thuộc đối tượng kết nạp vào công đoàn.

Như vậy, đối với Công an chính quy được bố trí về các xã họ sẽ được tham gia Công đoàn tại xã nếu đáp ứng các quy định trên.

3. Bộ Công an đề xuất tên gọi mới đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách

Trong khuôn khổ của dự án Luật về Lực lượng tham gia Bảo vệ An ninh và Trật tự (ANTT) ở cơ sở, Bộ Công an đã đề xuất một sáng kiến quan trọng, đó là thống nhất việc tổ chức lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và tổ trưởng, tổ phó dân phòng thành một đơn vị lực lượng mới có tên gọi là "lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở".

Theo dự thảo của Luật, lực lượng này sẽ được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và nộp đơn đề nghị tham gia sẽ được xem xét và tuyển chọn.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ được trang bị các công cụ hỗ trợ, sổ sách, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Họ sẽ được cung cấp trang phục, huy hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận và các trang thiết bị khác để phục vụ cho việc thực hiện công việc được giao. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết và quan trọng của việc tạo ra một lực lượng cơ sở đáng tin cậy và có hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh và trật tự ở cộng đồng.

Ngoài những trách nhiệm cơ bản như phối hợp và hỗ trợ lực lượng công an trong việc bảo vệ An ninh và Trật tự (ANTT), lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở còn được giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng khác theo đề xuất của Bộ Công an.

Theo đó, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ có thẩm quyền công nhận chức danh cho các thành viên của lực lượng này. Nhiệm vụ chính của họ là phối hợp và hỗ trợ lực lượng công an trong việc duy trì ANTT và an toàn xã hội trên địa bàn cấp xã. Điều này đặt ra một tầm quan trọng đối với việc tạo ra sự hòa hợp và hiệu quả trong công tác an ninh tại cấp xã.

Đặc biệt, theo đề xuất của Bộ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ được ủy quyền quyền lực để bắt giữ người phạm tội quả tang và người đang bị truy nã. Họ cũng sẽ tham gia vào các hoạt động phối hợp và hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc truy bắt các đối tượng truy nã hoặc trốn tránh thi hành án phạt tù. Khi thực hiện bắt giữ, lực lượng này sẽ tước vũ khí và hung khí của người bị bắt, bảo quản tài liệu và đồ vật có liên quan, đồng thời bảo vệ hiện trường và chuyển người bắt đến cơ quan có thẩm quyền hoặc báo cáo cho cơ quan đó theo quy định của pháp luật.

Những nhiệm vụ này không chỉ làm tăng cường hiệu suất trong công tác bảo vệ ANTT mà còn giúp nâng cao vai trò và uy tín của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong cộng đồng.

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã, phường theo quy định

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Công an chính quy được bố trí về xã được kết nạp vào Công đoàn xã không? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!