1. Quyền của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia:

An ninh quốc gia không chỉ là một yếu tố cần thiết mà còn là một nền tảng vững chắc đối với sự ổn định và phát triển của một xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Đồng thời, nó cũng phản ánh sự bảo vệ và tôn trọng đối với độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sự đảm bảo an toàn an ninh quốc gia không chỉ là việc đối phó với các mối đe dọa bên ngoài mà còn bao gồm cả việc xây dựng và phát triển năng lực nội bộ củng cố lòng yêu nước và đoàn kết dân tộc cùng với sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Điều này đòi hỏi sự chú trọng và đầu tư không ngừng vào các biện pháp an ninh cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác quốc tế trong việc chống lại các thách thức và mối đe dọa đa dạng từ thế giới bên ngoài.

Theo quy định của pháp luật căn cứ tại Khoản 2 Điều 3 Luật An ninh quốc gia 2004 quy định thì bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của mỗi công dân và cơ quan chuyên trách nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh để làm thất bại các hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia.

Công dân có quyền được tuyên truyền và giáo dục về an ninh quốc gia thông qua các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng. Quyền này đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội tiếp cận thông tin và kiến thức liên quan đến an ninh quốc gia từ đó nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của họ về tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Thêm vào đó, công dân cũng có quyền tự nguyện tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. Quyền này khẳng định sự tự nguyện và tích cực của mỗi người trong việc góp phần vào việc bảo vệ an ninh và ổn định cho đất nước.

Đối với việc báo cáo và tố cáo hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, công dân không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ. Hành động này không chỉ là sự bảo vệ cho bản thân mình mà còn là sự đóng góp tích cực vào việc duy trì an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng và quốc gia.

Cuối cùng, trong quá trình tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, công dân được đảm bảo các biện pháp bảo vệ về tính mạng, sức khỏe và tài sản theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự quan tâm và chăm sóc của nhà nước đối với những người dũng cảm tham gia vào các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

 

2. Nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia:

Công dân có nhiều nghĩa vụ quan trọng đối với bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, họ phải tuân thủ quy định về giữ gìn bí mật nhà nước đảm bảo rằng thông tin và tài liệu liên quan đều được bảo vệ chặt chẽ. 

Ngoài ra, công dân cũng có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc Việt Nam và an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc tham gia vào các hoạt động như dân quân tự vệ với điều kiện phù hợp với sức khỏe và trình độ văn hóa.

Hơn nữa, họ cũng phải thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia khác như duy trì trật tự an ninh xã hội tại địa phương, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi đe dọa an ninh quốc gia và hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia

Tổng thể, vai trò của công dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn bí mật nhà nước là rất quan trọng và họ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật để đảm bảo sự an toàn và ổn định cho đất nước.

 

3. Vai trò của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia:

Công dân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và việc thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi sự cam kết và hành động chủ động từ mỗi cá nhân. Để đóng góp vào mục tiêu này thì việc nâng cao nhận thức về an ninh quốc gia là bước đầu tiên quan trọng. Đồng thời, việc liên tục học hỏi, rèn luyện để nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cũng là một phần không thể thiếu.

Ngoài ra, sự tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia do Đảng, nhà nước và các cơ quan chức năng tổ chức không chỉ là trách nhiệm mà còn là một cách để thể hiện lòng trung thành và sự đồng thuận với mục tiêu chung của cả nước. Bên cạnh đó, việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương nơi cư trú cũng đóng vai trò quan trọng vì nó tạo ra một môi trường an toàn và ổn định cho cả cộng đồng.

Cuối cùng là việc phát hiện và tố cáo kịp thời các hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia là một trách nhiệm không thể coi nhẹ. Sự nhạy bén và cảnh giác của mỗi cá nhân có thể đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn những hiểm họa tiềm tàng và bảo vệ tốt hơn cho đất nước.

Bên cạnh đó thì công dân có nhiệm vụ trong bảo vệ an ninh quốc gia như sau:

Trách nhiệm của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ dừng lại ở việc tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Nó còn bao gồm một loạt các hoạt động khác như tố cáo hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và lợi dụng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Hơn nữa, trách nhiệm này còn bao gồm việc phát hiện và kiến nghị với chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách để khắc phục những sơ hở và thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia. Công dân cũng phải sẵn lòng phát hiện và cung cấp thông tin kịp thời về các hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia cho các cơ quan chuyên trách.

Ngoài ra, trách nhiệm còn bao gồm việc thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật và hỗ trợ cơ quan này trong việc tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Tóm lại, trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia là được thể hiện thông qua một loạt các hoạt động từ tham gia vào lực lượng chuyên trách đến việc tố cáo, phát hiện, cung cấp thông tin và hỗ trợ cơ quan chuyên trách trong công tác này.

Ngược lại, căn cứ tại Điều 13 Luật an ninh quốc gia 2004 quy định về những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ an ninh quốc gia như sau:

Tổ chức, tham gia vào các hoạt động như cấu kết, xúi giục, khống chế, kích động, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo người khác nhằm chống chính quyền nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CỘng sản Việt Nam nhằm chia cắt đất nước và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chấp nhận nhiệm vụ từ tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia hoặc hỗ trợ, cung cấp tài chính, vũ khí, phương tiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động này.

Thu thập, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tiết lộ, cung cấp, phát tán trái phép tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước.

Xâm phạm vào các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia

Chống lại hoặc cản trở cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Bất kỳ hành vi nào khác xâm phạm đến an ninh quốc gia được quy định tại Bộ luật hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia 

Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia có quyền và nghĩa vụ gì? Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể.