1. Quy định về công trình không cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Công trình điện thuộc loại công trình năng lượng và được phân vào nhóm công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, tức là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, khi đề cập đến yêu cầu về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, công trình điện không nằm trong danh sách các trường hợp được miễn khỏi yêu cầu này.

Theo quy định tại Điều 83 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP, các tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào hoạt động thi công xây dựng, bao gồm cả thiết kế, giám sát và thi công, đều phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn khỏi yêu cầu này, nhưng công trình điện không được nêu trong danh sách các trường hợp miễn khỏi yêu cầu chứng chỉ năng lực.

Trong khi các loại công trình như công trình cấp IV, công viên cây xanh, công trình chiếu sáng công cộng và một số loại công trình khác được miễn khỏi yêu cầu chứng chỉ năng lực, công trình điện không nằm trong danh sách này. Do đó, khi thi công xây dựng công trình điện, tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào hoạt động này vẫn phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều này cho thấy sự quan trọng của việc đảm bảo an toàn và chất lượng trong quá trình xây dựng các công trình điện. Việc yêu cầu chứng chỉ năng lực giúp đảm bảo rằng những người tham gia vào hoạt động xây dựng có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và an toàn, từ đó giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hiệu quả trong hoạt động xây dựng công trình điện.

Công trình điện không thuộc quy định trên nên khi thi công xây dựng công trình điện thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực.

2. Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình, đặc biệt là trong lĩnh vực công trình điện, là một yếu tố quan trọng đảm bảo rằng các công trình được thực hiện với chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật. Điều này được quy định cụ thể tại Điều 95 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP, một văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Theo quy định này, các tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình được phân thành ba hạng năng lực tương ứng với mức độ kinh nghiệm, trình độ và khả năng thực hiện các công việc xây dựng. Cụ thể:

- Hạng I:

+ Chỉ huy trưởng công trường: Cá nhân đảm nhận vị trí này phải có chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của công trình.

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn: Phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề và ít nhất 03 năm kinh nghiệm đối với trình độ đại học và 05 năm kinh nghiệm đối với trình độ cao đẳng nghề.

+ Huy động máy móc và thiết bị: Tổ chức phải có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị cần thiết cho thi công công trình.

- Hạng II:

+ Chỉ huy trưởng công trường: Cá nhân đảm nhận vị trí này phải có chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của công trình.

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn: Phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề và ít nhất 01 năm kinh nghiệm đối với trình độ đại học và 03 năm kinh nghiệm đối với trình độ cao đẳng nghề.

+ Huy động máy móc và thiết bị: Tổ chức phải có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị cần thiết cho thi công công trình.

- Hạng III:

+ Chỉ huy trưởng công trường: Cá nhân đảm nhận vị trí này phải có chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của công trình.

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn: Phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề.

+ Huy động máy móc và thiết bị: Tổ chức phải có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị cần thiết cho thi công công trình.

Các điều kiện nêu trên đảm bảo rằng các tổ chức thi công xây dựng công trình điện có đủ kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm để thực hiện các công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Đồng thời, những điều kiện này cũng giúp đảm bảo tính an toàn và chất lượng của các công trình xây dựng điện.

3. Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thuộc về cơ quan nào?

Thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một quy trình quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và uy tín của các tổ chức tham gia vào hoạt động xây dựng. Điều này được quy định rõ ràng trong Điều 86 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Theo quy định này:

- Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực:

+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng: Được giao trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực hạng I. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá và xác nhận năng lực của các tổ chức trong việc thực hiện các dự án xây dựng lớn và phức tạp. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực hạng I đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và không thể phủ nhận trong ngành xây dựng. Đây không chỉ là việc giao trách nhiệm mà còn là sự tin cậy và sự hiểu biết sâu rộng về tiêu chuẩn và yêu cầu năng lực cần thiết cho các dự án xây dựng lớn và phức tạp. Việc có một cơ quan chuyên môn vững vàng và có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hạng I đảm bảo rằng các tổ chức thi công được đánh giá một cách chặt chẽ và khách quan, từ đó đảm bảo chất lượng và an toàn cho các công trình xây dựng. Chứng chỉ năng lực hạng I là một phương tiện quan trọng để xác nhận rằng một tổ chức có đủ năng lực và kỹ năng để thực hiện các dự án xây dựng lớn và phức tạp. Điều này tạo ra sự tin tưởng từ phía các bên liên quan và giúp định vị các tổ chức có uy tín trong ngành.

+ Sở Xây dựng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Được ủy quyền cấp chứng chỉ năng lực hạng II và hạng III. Việc ủy quyền này giúp tăng cường sự linh hoạt và hiệu quả trong việc xác nhận năng lực của các tổ chức xây dựng ở địa phương và trong các lĩnh vực nhỏ hơn. Sở Xây dựng và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ủy quyền cấp chứng chỉ năng lực hạng II và hạng III đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo năng lực và chất lượng của các tổ chức xây dựng ở cấp địa phương và trong các lĩnh vực nhỏ hơn. Việc ủy quyền này mang lại nhiều lợi ích đáng kể, từ việc tăng cường sự linh hoạt cho đến việc nâng cao hiệu quả trong quá trình xác nhận năng lực. Việc ủy quyền cấp chứng chỉ năng lực hạng II và hạng III cho các tổ chức địa phương được xem là một dấu hiệu của sự tin cậy và sự phát triển trong cộng đồng. Điều này góp phần vào việc nâng cao chất lượng và uy tín của các dự án xây dựng tại cấp địa phương.

- Thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực: Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực cũng là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ đã cấp trong trường hợp các tổ chức không tuân thủ các quy định và điều kiện được quy định. Trường hợp cơ quan cấp chứng chỉ không thực hiện thu hồi khi có dấu hiệu vi phạm thì Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thu hồi chứng chỉ một cách trực tiếp.

Thực hiện đúng và nghiêm ngặt các quy định về thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ năng lực không chỉ giúp đảm bảo chất lượng và uy tín của các công trình xây dựng mà còn góp phần vào việc duy trì trật tự và an toàn trong ngành xây dựng. Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của ngành xây dựng hiện nay.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!

Tham khảo thêm: Phân loại và phân cấp công trình xây dựng 2023 theo quy định mới?