CÂU HỎI:

Thưa Luật sư cho tôi hỏi, tôi là người lao động, sắp đến tết, mà công ty tôi vẫn chưa trả lương, tết tôi vẫn chưa sắm được gì cho bản thân và cho gia đình, tôi là người lao động, tôi mới làm việc ở công ty, tôi không biết pháp luật quy định như thế nào về việc trả lương như thế này? cho tôi hỏi người sử dụng lao động có được tự ý ra ngày trả lương hay không? nếu có quy định như vậy thì bản thân chúng tôi sẽ phải làm như thế nào? trân trọng cám ơn Luật sư.

TRẢ LỜI:

- Thứ nhất là là người lao động bạn có những quyền và nghĩa vụ gì?

Cơ sở pháp lý: Điều 5 Luật Lao động 2012

Người lao động có những quyền và nghĩa vụ như sau:

  • Người lao động có các quyền sau đây:

Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;

Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

>> Xem thêm:  Công ty tạm ngừng hoạt động để sửa chữa máy móc thì có phải trả lương cho người lao động không ?

Đình công.

  • Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Thứ hai là tiền lương được trả cho người lao động vào thời điểm nào?

Khi tham gia một quan hệ lao động, vào làm một công việc cho người lao động, để đảm bảo tốt nhất quyền và nghĩa vụ của mình, người lao động phải ký kết hợp đồng lao động để ràng buộc quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên. Theo quy định tại Điều 15, 23 Luật Lao động 2012.

Điều 15 Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Điều 23 Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định

- Thứ ba là lương của người lao động được trả vào giữa tháng hay cuối tháng mới đúng quy định của Luật?

Tại Điều 5 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, có quy định kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả vào thời điểm trả lương.

2. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?

=> Như vậy có nghĩa là, Theo như quy định trên thì thời điểm trả lương sẽ do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận. Do đó mà công ty bạn không thể tự quyết định thời điểm trả lương được. Việc ngày trả lương như thế nào bạn có thể kiểm tra trong nội quy, hay thoả thuận riêng của công ty bạn.

Quý khách hàng có thể tham khảo một số bài viết khác cùng chuyên mục tại đây

>> Xem thêm:  Người lao động huỷ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ? Thủ tục gộp sổ BHXH