Giờ tôi có thể làm hợp đồng mua lại cổ phần đó có được không? (chỉ những người mua bán ký với nhau vẫn giữ tên người đó trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh) Rất mong được luật sư tư vấn! Xin được chúc sức khỏe và thành đạt đến luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

II. Nội dung tư vấn:

Bạn có trình bày, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có 3 cổ đông, như vậy đây là 3 cổ đông sáng lập ra công ty. Đối với cổ đông sáng lập khi chuyển nhượng cổ phần sẽ bị hạn chế như sau theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4  Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014

"Điều 119. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

4. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty".

Theo quy định trên thì kể cả trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập vẫn có thể chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho các cổ đông sáng lập khác hoặc chuyển nhượng cổ phần cho người khác nếu có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Quy định này không áp dụng với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của Công ty.

Như vậy, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty cổ phần vẫn có thể thay đổi cổ đông sáng lập. Sau thời hạn 3 năm này thì cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình.

Bạn có thắc mắc là: bạn có thể làm hợp đồng mua lại cổ phần đó có được không ? và chỉ những người mua bán ký với nhau vẫn giữ tên người đó trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thắc mắc này của bạn sẽ được giải đáp như sau:

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần như sau:

" Điều 126. Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng"

Công ty của bạn đã thành lập được hơn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên cổ đông sáng lập kia có thể chuyển nhượng cổ phần lại cho bạn, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên, trường hợp của bạn là chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập nên công ty phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 của Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

" Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

..."

 và hồ sơ thông báo theo quy định tại Khoản 3 Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì:

" 3. Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, kèm theo các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này, hồ sơ thông báo phải có:

a) Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;

b) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

c) Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư"

Trường hợp, bạn nói muốn giữ tên cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho bạn trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là không phù hợp với quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành. Bởi hiện nay, theo quy định Điều 29 Luật doanh nghiệp 2014 thì Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp công ty cổ phần.

- Vốn điều lệ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!         

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật doanh nghiệp.