CLB đã có 1 số hoạt động từ thiện từ quỹ này. Hỏi: nội quy CLB này có dấu hiệu vi phạm pháp luật không ( kinh doanh đa cấp)? luật nào điều chỉnh? quỹ vì người nghèo được lập ra có vi phạm pháp luật không? nếu vi phạm thì xử lý ra sao?

Mong công ty giải đáp thắc mắc của tôi. Chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

 công ty thành lập CLB có trái pháp luật không?

Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý 

Nghị định 42/2014/NĐ-CP quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Nghị định 45/2010/NĐ-CP tổ chức, hoạt động quản lý hội

>> Xem thêm:  Thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở Việt Nam có khó không?

2, Nội dung phân tích

Thứ nhất,khi thành lập ra CLB được hiểu là tổ chức tự nguyện, tập hợp những người có cùng xu hướng, sở thích, nhằm thực hiện các hoạt động mà pháp luật không cấm, có thể thực hiện các hoạt động đó thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí hoặc các sinh hoạt chuyên đề của một tập thể hội viên. Việc một công ty thành lập ra một CLB "vì người nghèo" tập hợp những người có cùng xu hướng sở thích trong việc thực hiện các hoạt động từ thiện là không trái quy định của pháp luật.

Hội theo Điều 2 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức quản lý hội thì ". Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

CLB của bạn thành lập ra chỉ đơn thuần vì mục đích gây quỹ để thực hiện các hoạt động từ thiện thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Hội. Bởi theo Điều 5 quy định về điều kiện để thành lập hội như sau:

"1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ;

3. Có trụ sở;

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể."

Thứ hai kinh doanh đa cấp không phải là vi phạm pháp luật. Hiện này việc kinh doanh bán hàng đa cấp đang được pháp luật thừa nhận và điều chỉnh bởi nghị định 24/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. CLB của bạn nếu lập ra vì mục đích hoạt động từ thiện, không gắn với việc bán hàng hóa thông qua hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng thì không phài là kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nội quy của CLB không gắn với việc bán hàng theo hình thức nêu trên do đó không có dấu hiệu của kinh doanh đa cấp và không vi phạm quy định của pháp luật.Và quỹ vì người nghèo được lập ra nhằm thực hiện các hoạt động từ thiện đương nhiên không vi phạm pháp luật.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email hoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn 1900.6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập câu lạc bộ ? Cách viết mẫu quyết định thành lập CLB

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội mới nhất