1. Khái niệm của cải (wealth) 

- Khái niệm của cải (wealth) dùng để chỉ khối lượng tài sản ròng mà cá nhân hay hộ gia đình nắm giữ. Nó được tính bằng cách lấy tổng giá trị của tất cả các tài sản mà họ nắm giữ trừ đi tổng các khoản nợ của họ đang có. Của cải của nền kinh tế là những gì có giá trị mà con người đã tích lũy được từ quá trình phát triển của mình đối với những tài nguyên thiên nhiên hữu ích có giá trị kinh tế và được tính bằng cách cộng các tài sản ròng của mọi người lại với nhau.

- Đại lượng này thường được sử dụng để phản ánh tổng khối lượng của cải của một nước, trong đó có các tài sản hiện vật, có thể bán đi để chuyển thành tiền mặt (tức có khả năng thanh toán ở một mức nào đó), và tài sản tài chính. Các nước công nghiệp có quy mô của cải có thể bán được không giống nhau.

- Của cải (wealth) bao gồm không chỉ tiền (money), mà còn cả những gì là đối tượng để sở hữu (được gọi là tài sản có - asset), như trái khoán, cổ phiếu, tác phẩm nghệ thuật, đất, đồ đạc, xe hơi, nhà cửa.

Như vậy, Của cải (wealth) là khái niệm dùng để chỉ khối lượng tài sản ròng mà cá nhân hay hộ gia đình nắm giữ. Nó được tính bằng cách lấy tổng giá trị của tất cả các tài sản mà họ nắm giữ trừ đi tổng các khoản nợ của họ. Của cải của nền kinh tế được tính bằng cách cộng các tài sản ròng của mọi người lại với nhau. Đại lượng này thường được sử dụng để phản ánh tổng khối lượng của cải của một nước, trong đó có các tài sản hiện vật, có thể bán đi để chuyển thành tiền mặt (tức có khả năng thanh toán ở một mức nào đó), và tài sản tài chính. Các nước công nghiệp có quy mô của cải có thể bán được không giống nhau.

 

2. Đo lường của cải 

Của cải được đo lường bằng nhiều cách khác nhau:

- Đối với cá nhân, sự giàu có và của cải tài sản được thể hiện ở giá trị ròng

- Đối với các quốc gia, của cải được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hoặc GDP bình quân đầu người.

- Định nghĩa về của cải được thay đổi qua các thời kì xã hội. Ví dụ, người Ai Cập cổ đại đã từng có một hệ thống tiền tệ dựa trên lúa mì. Một số nền văn hóa đã sử dụng các mặt hàng khác, chẳng hạn như gạo và muối thay cho tiền. Người Inuit và Eskimo trao đổi bằng dầu thay cho tiền tệ, thứ mà họ có thể sử dụng để nấu ăn, hoặc đốt làm nhiên liệu để cung cấp ánh sáng và nhiệt. Các bộ tộc người Mỹ gốc Phi và châu Phi từng sử dụng vỏ sò làm cơ sở cho hệ thống tiền tệ của họ. Thủ trưởng gia súc và gia súc vẫn được sử dụng làm phương tiện trao đổi ở một số nền văn hóa. Vàng và bạc hình thành cơ sở của các hệ thống tiền tệ ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, giá vàng và bạc đã chịu sự định giá giá dao động và hiếm khi duy trì ổn định trong thời gian dài. Ví dụ như trong chiến tranh thế giới lần thứ II, chính phủ cấm sở hữu tư nhân vàng. Các nhà kinh tế đã tranh luận trong nhiều thập kỷ về việc neo giá trị đồng tiền của chính phủ vào dự trữ vàng và bạc. Hoa Kỳ đã từ bỏ bản vị tiền vàng từ thập niên 1970. Thay vào đó, đồng đô la Mỹ ngày nay được ủng hộ bởi niềm tin vào chính phủ Hoa Kỳ.

 

3. Phân loại của cải 

Tài sản hay còn gọi là của cải được chia thành 2 loại chính là

- Tài sản phi tài chính

- Tài sản tài chính. Tài sản tài chính lại được chia nhỏ thành 

+ Tài sản do sản xuất, gồm: 

• Tài sản vật chất

• Tài sản phi vật chất 

+ Tài sản không do sản xuất, gòm:

• Tài sản vật chất

• Tài sản phi vật chất

 

4. Đặc trưng của của cải (wealth) 

- Về cơ bản, của cải là sự tích lũy các nguồn lực có giá trị. Những cá nhân, tổ chức và quốc gia cụ thể được cho là giàu có khi họ có thể tích lũy nhiều tài nguyên hoặc hàng hóa có giá trị.

- Của cải có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Của cải thuần túy bao gồm tất cả các nguồn lực thực sự dưới sự kiểm soát của con người. Về mặt tài chính, giá trị ròng là biểu hiện phổ biến nhất của của cải.

- Của cải có thể được xác định bằng cách lấy tổng giá trị thị trường của tất cả tài sản hữu hình và vô hình trừ đi tất cả các khoản nợ.

 

5. Hiệu ứng của cải là gì?

Hiệu ứng của cải (hay còn được gọi là hiệu ứng cân bằng thực) là một lí thuyết kinh tế hành vi cho thấy mọi người chi tiêu nhiều hơn khi giá trị tài sản của họ tăng lên. Có thể hiểu là người tiêu dùng cảm thấy an toàn hơn về tài chính và tự tin về sự giàu có của họ khi nhà cửa hoặc danh mục đầu tư của họ tăng về giá trị. Chúng được tạo nên để cảm giác giàu có hơn, ngay cả khi thu nhập và chi phí cố định của họ vẫn giống như trước đây.

 

6. Hiệu ứng của cải hoạt động như thế nào?

Quá trình hoạt động của hiệu ứng của cải đã phản ánh tâm lý rằng giá trị tài sản tăng, chẳng hạn như những giá trị xảy ra trong một thị trường tăng giá, đối với hành vi chi tiêu của người tiêu dùng. Khái niệm này tập trung vào việc làm thế nào cảm giác an toàn, được gọi là niềm tin của người tiêu dùng, được củng cố bằng cách tăng đáng kể giá trị của danh mục đầu tư. Sự tự tin thêm góp phần vào mức chi tiêu cao hơn và mức tiết kiệm thấp hơn.

Ngoài ra, lý thuyết này cũng có thể được áp dụng cho các doanh nghiệp. Các công ty có xu hướng tăng mức thuê và chi tiêu vốn (CapEx) để đáp ứng với các giá trị tài sản đang tăng, theo cách tương tự như quan sát về phía người tiêu dùng. Điều này có nghĩa là tăng trưởng kinh tế sẽ tăng cường trong các thị trường phát triển và xói mòn ở các thị trường suy yếu.

Một ví dụ cụ thể về hiệu ứng của cải như khi lãi suất về thuế tăng đáng kể trong các thị trường đi lên, các cơ quan chức năng không thể hãm phanh trước sự chi tiêu quá mức của người tiêu dùng. Năm 1968, khi thuế quan được tăng thêm 10% nhưng mức chi tiêu vẫn không giảm. Bên cạnh đó, mặc dù thu nhập khả dụng đã giảm do gánh nặng về thuế bổ sung, sự giàu có vẫn tiếp tục tăng lên khi thị trường chứng khoán liên tục tăng lên cao hơn.

 

7. Bài tập trắc nghiệm vận dụng lý thuyết về của cải

Câu 1: Chỉ tiêu đo lường tốt nhất sự gia tăng trong của cải vật chất của một nền kinh tế. Chọn đáp án đúng nhất?

A. Đầu tư ròng.

B. Tổng đầu tư

C. Tổng đầu tư gồm cơ sở sản xuất và thiết bị.

D. Tái đầu tư

Đáp án đúng ở đây là: Đáp án A. Đầu tư ròng

Câu 2: Theo hiệu ứng của cảu, đường tổng cầu dốc xuống bởi vì: 

A. Mức giá cao hơn làm tăng giá trị lượng tiền nắm giữ và tiêu dùng tăng lên

B. Mức giá cao hơn làm giảm giá trị lượng tiền nắm giữ và tiêu dùng giảm đi

C. Mức giá cao hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng cho vay, lãi suất tăng và chỉ tiêu cho đầu tư giảm

D. Mức giá cao hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay, lãi suất giảm và chỉ tiêu cho đầu tư tăng. 

Đáp án đúng ở đây là: B. Mức giá cao hơn làm giảm giá trị lượng tiền nắm giữ và tiêu dùng giảm đi 

Câu 3: Theo hiệu ứng của cải (wealth effect), mức giá chung tăng làm ...... sức mua và làm ...... chỉ tiêu của hộ gia đình. 

A. tăng ... tăng 

B. giảm ... giảm 

C. tăng ... giảm 

D. giảm ... tăng 

Đáp án đúng ở đây là D. giảm ... giảm 

Theo hiệu ứng của cải (wealth effect), mức giá chung tăng làm giảm sức mua và làm giảm chỉ tiêu của hộ gia đình 

Dưới đây là toàn bộ bài viết với nội dung Của cải (wealth) là gì? do công ty Luật Minh Khuê tổng hợp và biên tập. Hy vọng nội dung cung cấp sẽ hữu ích đối với bạn đọc. Trong quá trình biên tập không thể tránh khỏi những sai sót, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp từ quý bạn đọc để ngày càng hoàn thiện . Xin chân thành cảm ơn!