Luật sư tư vấn về chủ đề "Của cải"

Của cải | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Của cải.

Adam Smith và lý luận về của cải, thu nhập, lao động sản xuất và không sản xuất, vai trò của tư bản

Adam Smith và lý luận về của cải, thu nhập, lao động sản xuất và không sản xuất, vai trò của tư bản
Adam Smith phê phán chủ nghĩa trọng thương đã đề cao quá mức vai trò của tiền tệ. Theo ông, sự giàu có không phải ở chỗ có tiền mà là ở chỗ người ta có thể mua được cái gì với tiền. Ông cho rằng lưu thông hàng hóa chỉ thu hút được một số tiền nhất định và không bao giờ dung nạp quá số đó

Kết quả của cải cách mang tính lịch sử

Kết quả của cải cách mang tính lịch sử
Không dừng lại ở kết quả lần đầu tiên Việt Nam đã thiết lập và công bố công khai được bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Đề án 30 giúp chuẩn hóa thu gọn từ 10.000 bộ thủ tục cấp xã, 700 bộ TTHC cấp huyện xuống chỉ còn 63 bộ TTHC cấp xã và 63 bộ cấp huyện tại 63 tỉnh, thành Trung ương trên cả nước.