"Việc thống nhất thực hiện các thủ tục hành chính tại từng địa phương có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều phương diện", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ, khẳng định.

Ý nghĩa trước hết là tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp nắm vững và kiểm soát được số lượng TTHC hiện có đang áp dụng trên địa bàn.

Tiếp đó là giúp khắc phục tình trạng tùy tiện, thiếu thống nhất về nội dung và số lượng thủ tục giữa các xã, các huyện trong cùng một tỉnh.

Đây cũng là điều kiện cần thiết để bảo đảm sự thông suốt trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Giảm gánh nặng cho dân, vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ về kết quả cải cách TTHC trên một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, "có thể nói, việc triển khai Đề án 30 là để tạo bước đột phá trong tiến trình cải cách TTHC ở Việt Nam. Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc, tại 4 cấp chính quyền, (tức là gồm hơn 10.000 đơn vị cấp xã, khoảng 700 đơn vị cấp huyện, 1.300 sở, ngành cấp tỉnh, 400 vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) với tất cả các TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân".

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án đơn giản hóa 258 TTHC ưu tiên. Các phương án này được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc: cắt giảm gánh nặng hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước của các Bộ, ngành.

Thuận lợi ra sao với đối tượng thụ hưởng- dân và doanh nghiệp?

Trả lời câu hỏi này của chúng tôi, Bộ trưởng Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc phân tích, với dân, Chính phủ quyết nghị bãi bỏ thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã,...

Với doanh nghiệp đang cần vay vốn, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 20 ngày làm việc như trước đây xuống còn 5 ngày làm việc kể từ khi Ngân hàng phát triển Việt Nam nhận đủ hồ sơ để giải quyết thủ tục bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại, bao gồm sửa đổi hợp đồng bảo lãnh vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thu bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có sự án phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại.

Theo tính toán, các phương án đơn giản hóa 258 TTHC này sẽ tiết kiệm được cho dân và doanh nghiệp khoảng 5.700 tỷ đồng/năm (tương đương 300 triệu đô la Mỹ/năm).

Loại bỏ 3 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng của trường hợp "hoàn thuế trước, kiểm tra sau" khi doanh nghiệp xuất khẩu thanh toán bằng tiền. Đó là các loại giấy: chứng từ nộp thuế, các tài liệu khác liên quan đến chứng từ hoàn thuế, bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở; thay vào đó, các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh số thuế được hoàn nêu trên được doanh nghiệp lưu giữ tại trụ sở của mình và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu. Thời hạn giải quyết đối với thủ tục này cũng phải rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 6 ngày làm việc,...

Vấn đề hiện nay là cần phải tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa 258 TTHC ưu tiên đã được Chính phủ thông qua trên tinh thần loại bỏ các thủ tục không có mục tiêu rõ ràng, trùng lặp, những yêu cầu, điều kiện xét thấy không cần thiết, đơn giản hóa trình tự và giảm thiểu thời gian thực hiện. Đồng thời, Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng sẽ trình Chính phủ thông qua và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa đối với trên 5.000 TTHC còn lại trong năm 2010, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc thông tin.

Theo http://baodientu.chinhphu.vn

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)