Vừa rồi chúng tôi có ký hợp đồng với 1 khách hàng để bán 1 tour cho gia đình họ, sau khi ký hợp đồng với khách hàng, chúng tôi cũng đồng thời ký với đối tác để cung cấp dịch vụ cho khách hàng chúng tôi. 
Tôi muốn hỏi việc chúng tôi tự ký hợp đồng với khách hàng như vậy là đúng hay sai pháp luật? Vì tôi nghe nói đại lý du lịch không có giấy phép lữ hành thì không được quyền ký hợp đồng bán tour.
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê
Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư        
Người gửi: Bao

>> Luật sư tư vấn luật về soạn thảo hợp đồng trực tuyến gọi số:   1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Liên quan đến vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý: Luật du lịch năm 2005.

Tại khoản 1 Điều 53 Luật du lịch quy định: “Kinh doanh đại lý lữ hành là việc tổ chức, cá nhân nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch”.

Khoản 4 Điều 52 quy định: “Khách du lịch mua chương trình du lịch thông qua đại lý lữ hành thì hợp đồng lữ hành là hợp đồng giữa khách du lịch và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành giao đại lý, đồng thời có ghi tên, địa chỉ của đại lý lữ hành.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì đại lý lữ hành chỉ được bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành để hưởng hoa hồng. Việc đại lý lữ hành của bạn thực hiện việc ký hợp đồng lữ hành với tư cách là người tổ chức chương trình du lịch là trái với quy định của pháp luật. Hoạt động này chỉ được thực hiện bởi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Điều kiện để thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bạn có thể tham khảo thêm các quy định pháp luật sau đây:

Điều 43. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định mới năm 2022 ? Điều kiện kết hôn là gì ?

3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Điều 44. Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Điều 46. Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài năm 2022 ?

5. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê